Å håndtere sosial angst alene: Oppdag hvordan du kan takle sosial angst på egen hånd og styrke din følelsesmessige velvære

Written by: Zally L.

Published on: January 27, 2024

Hva er sosial angst?

Sosial angst, også kjent som sosial fobi, er en psykisk lidelse preget av en intens frykt eller angst i sosiale situasjoner. Personer med sosial angst opplever vanligvis ekstrem selvbevissthet og bekymring for å bli negativt vurdert eller ydmyket av andre. De kan være redde for å utføre eller handle på en måte som kan føre til offentlig forlegenhet eller kritikk.

Sosial angst kan manifestere seg i ulike sosiale situasjoner, for eksempel offentlige taler, møter, festligheter eller selv enkle samtaler og interaksjoner med andre mennesker. Symptomene kan variere fra person til person, men kan inkludere intense fysiske symptomer som rødming, svetting, skjelving, hjertebank og pustevansker. Psykologiske symptomer kan omfatte bekymring, frykt for avvisning, unngåelse av sosiale situasjoner og betydelig påvirkning på daglig fungering og livskvalitet.

Sosial angst er en relativt vanlig lidelse som kan påvirke en persons sosiale og personlige liv. Behandlingsmuligheter inkluderer kognitiv atferdsterapi, medikamentell behandling og støttende terapi for å hjelpe personer med sosial angst til å håndtere og overvinne deres frykt og bekymringer i sosiale situasjoner.

Det er viktig å merke seg at mennesker som lider av sosial angst ikke nødvendigvis har “mørke side trekk” i seg selv. Sosial angst er en psykisk lidelse som kan påvirke en persons atferd og opplevelse av sosiale situasjoner, men det betyr ikke at personen har negative karaktertrekk.

Les også: 8 effektive metoder for å bekjempe angst og gjenopprette livsgleden

Hva er noen mørke side trekk ved mennesker som lider av sosial angst?

Imidlertid kan sosial angst noen ganger føre til visse atferdsmønstre eller trekk som kan være utfordrende for personen selv eller forholdet til andre. Disse trekkene kan variere avhengig av individuelle forskjeller og graden av sosial angst. Her er noen potensielle utfordringer som kan oppstå:

 1. Unngåelse: Personer med sosial angst kan ha en tendens til å unngå sosiale situasjoner eller aktiviteter som utløser deres angst. Dette kan føre til isolasjon og begrensede sosiale interaksjoner.
 2. Overvåking av andres vurderinger: På grunn av frykten for negativ vurdering eller ydmykelse, kan personer med sosial angst være svært opptatt av andres meninger om seg selv. Dette kan føre til overvåking av andres oppførsel og overtenking av egen oppførsel i sosiale situasjoner.
 3. Selvbevissthet og lav selvfølelse: Sosial angst kan bidra til høy grad av selvbevissthet, og personer kan ha negativt fokus på egne feil og mangler. Dette kan føre til redusert selvfølelse og lav selvtillit.
 4. Problemer med kommunikasjon og interaksjon: Personen kan oppleve vanskeligheter med å uttrykke seg selv, inngå nye relasjoner eller opprettholde sosiale bånd på grunn av angstsymptomer.

Disse trekkene er ikke iboende “mørke side trekk” hos personen med sosial angst. De er snarere resultatet av deres utfordrende opplevelse av sosiale situasjoner og den underliggende angstlidelsen. Med adekvat behandling og støtte er det mulig for personer med sosial angst å håndtere disse trekkene og trives i sosiale settinger.

Hvordan kan du hjelpe deg selv med sosial angst?

Som person som lider av sosial angst, er det flere måter du kan hjelpe deg selv. Selv om det kan være en utfordrende prosess, kan følgende strategier være nyttige:

 1. Øk din kunnskap om sosial angst: Lær mer om sosial angst og forstå hvordan den påvirker deg. Dette kan bidra til å redusere følelsen av å være alene og gi deg et perspektiv på hva som skjer i kroppen og sinnet ditt under angstfulle situasjoner.
 2. Oppsøk profesjonell hjelp: Vurder å oppsøke en kvalifisert terapeut eller psykolog som har erfaring med å behandle sosial angst. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en vanlig anbefalt tilnærming som kan hjelpe deg med å identifisere negative tankemønstre og erstatte dem med mer realistiske og hensiktsmessige tanker.
 3. Ta små skritt og eksponer deg gradvis: Start med å utsette deg for milde angstutløsere og øk gradvis vanskelighetsgraden etter hvert som du blir mer komfortabel. Dette kan hjelpe deg med å gradvis overvinne frykten og bygge opp selvtillit.
 4. Lær avslapningsteknikker: Praksis avslapningsteknikker som dyp pusting, progressiv muskelavslapning eller meditasjon. Disse teknikkene kan bidra til å redusere fysisk spenning og angstnivå.
 5. Søk støtte fra pålitelige personer: Snakk med nære venner eller familiemedlemmer om dine utfordringer. De kan gi deg støtte, forståelse og oppmuntre deg under vanskelige tider.
 6. Ta vare på deg selv: Praktiser god egenomsorg ved å prioritere søvn, fysisk aktivitet, sunn ernæring og stressmestring. Dette kan bidra til å styrke din generelle mentale og følelsesmessige velvære.
 7. Utfordre negative tanker: Identifiser og utfordre negative tanker og antagelser du har om deg selv og sosiale situasjoner. Spør deg selv om bevisene dine støtter oppfatningen din, og prøv å erstatte negative tanker med mer realistiske og positive.

Les også: Kampen mot angst: Å føle seg oversett, uviktig og misforstått

Husk at å hjelpe deg selv med sosial angst kan være en progressiv prosess, og det er viktig å være tålmodig og snill mot deg selv underveis. Hvis du føler at angsten din blir overveldende eller påvirker dagliglivet ditt betydelig, bør du søke profesjonell hjelp for å få riktig støtte og veiledning.

Metoder som kan hjelpe deg når du sliter med sosial angst

 1. Utfordre negative tanker: Identifiser og utfordre negative tanker og antagelser knyttet til sosiale situasjoner. Spør deg selv om bevisene dine støtter oppfatningene dine, og prøv å erstatte dem med mer realistiske og positive tanker.
 2. Gradert eksponering: Gradvis utsett deg for situasjoner som trigger sosial angst, og øk vanskelighetsgraden over tid. Start med mindre utfordrende situasjoner og arbeid deg oppover. Dette kan bidra til å bygge gradvis toleranse og redusere angstnivået.
 3. Pusteteknikker: Lær og bruk pusteteknikker som dyp pusting eller magediaphragmatisk pusting for å redusere fysisk spenning og angstnivå. Ta sakte og dype åndedrag, og fokuser på rolig utpust.
 4. Mestring av kroppsspråk og tale: Øv på å forbedre kroppsspråket ditt og taleferdighetene i sosiale situasjoner. Ta små skritt for å uttrykke deg selv tydeligere og jobb med å opprettholde øyekontakt og en oppreist kroppsholdning.
 5. Selvomsorg og stressmestring: Ta vare på deg selv ved å praktisere regelmessig fysisk aktivitet, få nok søvn, spise balansert kosthold og ta pauser for avslapning og egenpleie. Reduser stressnivået ditt ved å bruke teknikker som meditasjon, yoga eller mindfulness.
 6. Sosial ferdighetstrening: Lær og øv på sosiale ferdigheter, for eksempel initiering av samtaler, opprettholdelse av dialog, aktiv lytting og utvikling av empati. Dette kan bidra til å bygge selvtillit og bedre samspillet i sosiale situasjoner.
 7. Støttegrupper eller terapi: Vurder å delta i en støttegruppe eller søke profesjonell terapi, for eksempel kognitiv atferdsterapi (KAT). Dette gir deg muligheten til å dele erfaringer, få støtte og lære mestringsstrategier fra andre i samme situasjon.

Det kan ta tid og tålmodighet å overvinne sosial angst. Vær snill mot deg selv og belønn deg selv for fremskrittene du gjør. Hvis symptomene vedvarer eller forverres, er det viktig å søke hjelp fra en kvalifisert profesjonell for ytterligere støtte og veiledning.