Kampen mot depresjon: Å øke forståelse og bekjempe stigma

Written by: Zally L.

Published on: February 23, 2023

Depresjon er en alvorlig og vanlig psykisk lidelse som kan påvirke en persons mentale, fysiske og sosiale helse. Personer med depresjon kan oppleve følelser av tristhet, håpløshet, tap av interesse for aktiviteter de en gang likte, søvnvansker, endringer i spisemønster, tretthet, irritabilitet og konsentrasjonsvansker. Mange personer med depresjon opplever også tanker om selvmord eller selvskading.

Depresjon kan ha mange årsaker, inkludert genetisk sårbarhet, stress, traumer og andre livshendelser. Depresjon kan også skyldes ubalanse i nevrotransmittere og hormoner i hjernen.

Behandling av depresjon kan omfatte medikamentell behandling, terapi eller en kombinasjon av begge deler. Tidlig intervensjon og forebygging kan også være viktig for å redusere risikoen for alvorlige depresjonsepisoder og for å forhindre at lidelsen blir kronisk.

Psykologer har gjort mye forskning på depresjon, og har en omfattende forståelse av lidelsen. Her er noen av de viktigste tingene som psykologer sier om depresjon:

Depresjon er en alvorlig lidelse

Depresjon er en alvorlig lidelse av flere grunner. For det første kan det påvirke en persons mentale helse og evne til å fungere på daglig basis. Personer med depresjon kan oppleve følelser av håpløshet og verdiløshet, og de kan ha vanskelig for å utføre oppgaver som de tidligere hadde ingen problemer med. Dette kan føre til vanskeligheter på jobb, skole eller i relasjoner.

For det andre kan depresjon ha en negativ innvirkning på fysisk helse. Personer med depresjon kan oppleve symptomer som søvnvansker, tretthet og nedsatt appetitt, som kan påvirke deres generelle helse og velvære. Forskning viser også at personer med depresjon er mer sannsynlig å utvikle alvorlige fysiske helseproblemer, som hjertesykdom, diabetes og slag.

For det tredje kan depresjon ha alvorlige konsekvenser for mental helse og kan føre til selvmord eller selvmordsforsøk. Personer med depresjon kan ha tanker om å ta sitt eget liv, og det er viktig å ta disse signalene på alvor og å søke hjelp umiddelbart.

Til slutt kan depresjon ha en negativ innvirkning på samfunnet som helhet, inkludert tap av produktivitet på jobb eller skole, økt helsekostnad, og tap av liv på grunn av selvmord. Det er derfor viktig å ta depresjon på alvor og å gi riktig behandling og støtte til de som lider av det.

Depresjon kan ha mange årsaker

Depresjon kan ha mange årsaker, og noen ganger kan det være en kombinasjon av flere faktorer som fører til lidelsen. Her er noen av de vanligste årsakene til depresjon:

 1. Biologiske faktorer: Det er forskning som viser at depresjon kan skyldes en ubalanse i hjernens kjemikalier eller nevrotransmittere, som er involvert i regulering av humøret. Genetikk spiller også en rolle, og det kan være en økt risiko for depresjon hos personer med en familiehistorie av lidelsen.
 2. Psykologiske faktorer: Enkelte psykologiske faktorer kan øke risikoen for depresjon. Dette kan inkludere negative tenkemønstre, vanskeligheter med å takle stress eller traumer, og personlighetsfaktorer som lav selvtillit eller vanskeligheter med å uttrykke følelser.
 3. Sosiale faktorer: Enkelte sosiale faktorer kan også øke risikoen for depresjon, som for eksempel sosial isolasjon, dårlig støttesystem eller dårlige relasjoner, økonomiske problemer, eller stress på jobben.
 4. Fysisk sykdom: Visse fysiske sykdommer eller tilstander, som kronisk smerte, diabetes, hjerte- og karsykdommer eller kreft, kan øke risikoen for depresjon.
 5. Legemidler og rusmidler: Noen medisiner og rusmidler kan også føre til depresjon som en bivirkning eller som en del av abstinenssymptomer.

Det er viktig å huske at årsakene til depresjon kan variere fra person til person, og det er ikke alltid mulig å finne en enkelt årsak. Å få en grundig evaluering av en psykolog eller annen kvalifisert helsepersonell kan hjelpe til med å identifisere årsakene til depresjon og å utvikle en passende behandlingsplan.

Behandling mot depresjon kan hjelpe

Depresjon kan behandles på flere måter, og den mest effektive behandlingen vil avhenge av alvorlighetsgraden av symptomene og de individuelle behovene til personen som lider av depresjon. Her er noen vanlige behandlingsalternativer:

 1. Psykoterapi: Dette er en form for samtaleterapi der en person jobber sammen med en psykolog eller terapeut for å lære å håndtere følelser og tankegang. Kognitive atferdsterapi (CBT) er en av de mest anbefalte formene for psykoterapi for depresjon.
 2. Medikamenter: Antidepressiva medikamenter kan være effektive for å behandle depresjon. Disse medikamentene kan hjelpe til med å balansere kjemikalier i hjernen og lindre symptomer som angst og søvnproblemer. Det er viktig å følge legens retningslinjer for å unngå bivirkninger eller komplikasjoner.
 3. Elektrokonvulsiv terapi (ECT): Dette er en behandlingsform som innebærer at en liten elektrisk strøm blir sendt gjennom hjernen for å indusere en kortvarig anfall. ECT brukes vanligvis når andre behandlinger ikke har vært effektive.
 4. Livsstilsendringer: Livsstilsendringer som kan hjelpe til med å lindre symptomene på depresjon inkluderer regelmessig mosjon, sunn kosthold, og nok søvn. Det kan også være nyttig å unngå rusmidler og alkohol.
 5. Støtte fra familie og venner: Støtte fra familie og venner kan være en viktig del av behandlingen for depresjon. Det kan også være nyttig å delta i en støttegruppe eller å søke støtte fra en rådgiver eller prest.

Det er viktig å huske at det å finne riktig behandling kan ta tid, og det kan være nødvendig å prøve flere behandlingsformer før man finner det som fungerer best. Det er også viktig å få hjelp fra en kvalifisert helsepersonell og å følge behandlingsplanen nøye.

Forebygging av depresjon er viktig

Selv om det ikke er mulig å forebygge depresjon helt, kan visse livsstilsvalg redusere risikoen for å utvikle depresjon. Her er noen trinn som kan bidra til å forebygge depresjon:

 1. Ta vare på helsen din: En sunn livsstil kan hjelpe til med å redusere risikoen for depresjon. Dette inkluderer regelmessig mosjon, et sunt kosthold, og tilstrekkelig søvn.
 2. Unngå rusmidler og alkohol: Alkohol og rusmidler kan øke risikoen for depresjon og kan også forverre symptomer hos personer som allerede lider av depresjon.
 3. Sørg for å ha støtte fra venner og familie: Å ha et godt støttenettverk kan være en viktig faktor i å redusere risikoen for depresjon.
 4. Lær å håndtere stress: Stress er en vanlig utløser for depresjon. Å lære å håndtere stress på en sunn måte kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle depresjon.
 5. Unngå isolasjon: Å isolere seg selv fra andre kan øke risikoen for depresjon. Å delta i sosiale aktiviteter og å opprettholde kontakt med venner og familie kan bidra til å redusere risikoen.
 6. Søk hjelp når du trenger det: Hvis du opplever symptomer på depresjon, er det viktig å søke hjelp fra en kvalifisert helsepersonell. Tidlig intervensjon kan bidra til å redusere alvorlighetsgraden av symptomene og forhindre tilbakefall.

Stigma kan være en utfordring

Desverre er det fortsatt mye stigma og tabu knyttet til depresjon og andre psykiske lidelser. Dette stigmaet kan hindre folk fra å søke hjelp og behandling, og kan også føre til negative holdninger og diskriminering mot personer som lider av depresjon.

Noen vanlige former for stigma knyttet til depresjon inkluderer:

 1. Manglende forståelse: Mange mennesker mangler kunnskap og forståelse om hva depresjon er, og kan derfor bagatellisere sykdommen og tro at personen bare trenger å “ta seg sammen” eller “få litt solskinn”.
 2. Skyld: Det er ikke uvanlig at personer med depresjon skylder seg selv for sykdommen sin, og føler at de er svake eller ikke gode nok.
 3. Frykt for stigmatisering: Noen personer med depresjon kan unngå å søke hjelp fordi de er redde for å bli stigmatisert og behandlet annerledes av samfunnet.
 4. Negativ mediaomtale: Medieomtale av depresjon og psykiske lidelser kan også være stigmatiserende og bidra til negative holdninger og fordommer.

Det er viktig å bekjempe stigmaet knyttet til depresjon ved å øke kunnskap og forståelse om sykdommen, samt ved å oppfordre til åpenhet og støtte personer som lider av depresjon. Dette kan inkludere å snakke om depresjon og psykisk helse i offentligheten, å tilby støtte og hjelp til personer som lider av depresjon, og å bekjempe fordommer og diskriminering når det oppstår.

Les også:

En titt i hodet til noen med depresjon og angst

Måten du kan hjelpe noen med depresjon, angst eller panikkanfall