Narsissistisk Raseri: En veiledning til å håndtere sinte narsissister

Written by: Zally L.

Published on: August 24, 2023

“Narsissistisk raseri” er en term som ble introdusert av Heinz Kohut i boken hans “The Analysis of the Self“, som ble publisert i 1972. Det oppstår når narsissisten opplever at han blir personlig “angrepet” av noen andre.

Storhetsfølelse, selvopptatthet og forventning om spesialbehandling er grunnleggende trekk ved denne lidelsen; når disse utfordres, fører det ofte til narsissistisk raseri.

Narsissistisk raseri er en reaksjon på “narsissistisk krenkelse” – en oppfattet trussel mot deres selvverd eller selvfølelse.

Raseriene deres kan være av to typer: eksplosive eller passivt aggressive. De eksplosive raseriene er akkurat som de høres ut – eksplosive, ustabile utbrudd som kan være verbale, fysiske eller begge deler.

De passivt aggressive raseriene uttrykkes gjennom tilbaketrekning og taus behandling som et middel for å straffe den skyldige.

Hva er narsissistisk raseri?

Begrepet narsissistisk raseri refererer til en intens (og ofte ukontrollerbar) sinnereaksjon som kan oppstå når en person føler at deres selvbilde og selvoppfatning blir truet eller skadet. Narsissistiske krenkelser er hendelser, ord eller uttalelser som individet opplever som krenkende for deres egenverd, og som dermed utløser narsissistisk raseri.

Les også: Gjenoppbygging av selvtillit etter narsissistisk mishandling

Økt grad av narsissisme øker risikoen for utvikling av depressive symptomer når personen opplever krenkelser og emosjonelle tap. Ved alvorlige former for narsissisme vil personen heller ikke være i stand til å erkjenne eller oppleve depresjon, da det er fullstendig uforenlig med deres selvoppfatning og nytelse av seg selv.

I stedet blir krenkelser og tap møtt med sinne rettet mot andre, der all skyld blir tillagt dem, og deres handlinger tilskrives onde og uærlige motiver. Hos noen kan det narsissistiske raseriet bli så massivt at det tar på seg psykotiske dimensjoner, for eksempel ved å ha forestillinger om konspirasjoner (paranoid psykose)…

Forskjellen mellom sinne og narsissistisk raseri

Alle mennesker opplever sinne. Det er helt normalt at sinne kan vokse frem når man blir avbrutt mens man kjører, når noen oppfører seg frekt mot en, eller når naboene spiller høy musikk klokken 03.00.

Forskere mener at sinne har utviklet seg for å hjelpe oss med å overleve. Når noen fornærmer oss, viser sinne at vi tar situasjonen på alvor. Det kan få dem til å tenke seg om to ganger før de rotter seg sammen med oss i fremtiden, når de ser at vi er klare til å forsvare oss.

For friske mennesker er intensiteten av sinnet proporsjonal med det som utløste det opprinnelig. Hvis noen kutter deg, kan du bli litt frustrert. Men hvis noen svindler deg for store mengder penger, vil det sannsynligvis føre til sterkt sinne.

Narsissistisk sårbarhet

Det virker nesten som om sinnekretsen hos personer med NPD er koblet på en annen måte.

Narsissister har en enorm og urealistisk følelse av sin egen verdi. De tror at de er spesielle og overlegne andre mennesker. Men denne troen er egentlig en skjør løgn.

Les også: Røde flagg i et forhold: Tegn på at partneren din kan være narsissistisk

Sannheten er at narsissister faktisk har svært lav selvfølelse. Innerst inne har de en alvorlig frykt for at de ikke er så spesielle som de liker å tro.

Å konfrontere sin egen selvverdi kan være smertefullt, spesielt for mennesker som er dypt usikre – og enda mer for de hvis positive selvbilde er bygget på en skjør grunn.

Så når narsissister blir møtt med selv den minste kritikk, eller hvis de ikke får den mengden av tilbedelse de trenger, reagerer de som om hele deres selvbilde og verdi som mennesker blir truet.

Vi kaller dette narsissistisk sårbarhet.

Dette utløser ikke bare frustrasjon eller sinne, men noe mer – et narsissistisk raseri. Dessverre kan narsissistisk raseri utløses svært enkelt.

Hva utløser et narsissistisk raseri?

Narsissistisk raseri fungerer som en forsvarsmekanisme mot narsissistisk skade, slik som nevnt tidligere.

Narsissister opplever en følelse av angrep og tyr til raseri som en måte å forsvare seg selv. På grunn av deres oppblåste selvbilde og høye forventninger til menneskene rundt dem, er de svært følsomme.

Selv tilsynelatende nøytrale eller positive hendelser kan utløse dem. Her er noen eksempler:

 1. Manglende oppfyllelse av deres ønsker, selv om disse ønskene er urimelige eller umulige. Narsissistiske individer setter ofte urealistiske krav til sine partnere eller barn. Disse kravene kan utfordres av personen i forholdet.

Når de blir konfrontert eller utfordret, kan ikke narsissistens skjøre ego akseptere ideen om at de kan ha tatt feil eller bli sett på som feilbarlige.

De tolker dette som et personlig angrep og reagerer med raseri mot den personen for å gjenopprette følelsen av overlegenhet.

 1. De blir oversett og får ikke den oppmerksomheten de trenger. Selv om det pågår en legitim og betydningsfull krise som trekker folks oppmerksomhet andre steder.
 2. De forventer å bli behandlet spesielt og få den oppmerksomheten de mener de fortjener. Narsissisten forventer å være i sentrum for oppmerksomheten. Hvis de deler en historie som de anser som mer interessant enn din, bør du lytte og gi dem anerkjennelse.
 3. De opplever en følelse av tap av kontroll over situasjonen eller andre mennesker. Når en narsissist blir konfrontert med sine svakheter av noen, opplever de en overveldende følelse av skam. Som et resultat angriper narsissisten personen som påpekte svakhetene.

Raseriet blir rettet mot å søke hevn mot den som anklaget dem. Behovet for hevn fører til utbrudd av intens raseri og avtar ikke før narsissisten føler at personen har fått en passende straff.

 1. Selv om kritikken er presis og formidlet på en svært forsiktig og konstruktiv måte, blir de påpekt på noen måte.

En narsissist har en kunstig selvfølelse. Under denne overfladiske selvfølelsen ligger det en følelse av ikke å være elsket for den de virkelig er eller for det de bidrar med i forholdet.

Les også: Hva sier astrologien om narsissistiske trekk hos ulike stjernetegn?

Når en kjæreste eller partner begynner å tvile på narsissisten, er det da det narsissistiske raseriet viser seg.

Så hvordan tar narsissistisk raseri form når det har oppstått en narsissistisk skade? Hvilke uttrykk kan det ha?

Hva er symptomene på narsissistisk raseri?

Som begrepet “raseri” antyder, har reaksjonen på en narsissistisk skade en tendens til å være overdrevet og mangel på kontroll.

Dette betyr imidlertid ikke at narsissisters sinne ikke kan uttrykkes på en kald, målrettet og beregnende måte – det kan det, spesielt hos ondartede narsissister.

Likevel er reaksjonen i øyeblikket vanligvis preget av en reaktiv og ukontrollerbar natur.

Sinne og fiendtlighet er de mest vanlige symptomene, og dette kan føre til verbale, fysiske eller seksuelle overgrep når narsissisten gjengjelder det påståtte angrepet mot dem.

Men vanligvis er ikke dette de eneste ubehagelige følelsene narsissisten opplever.

Årsaken til en narsissistisk skade er knyttet til skamfølelsen – frykten for å bli avslørt som ikke så spesiell som de tror de er, å bli sett for den de egentlig er.

Selv hos mennesker uten narsissistiske trekk kan følelsen av skam føre til sinne, men dette forsterkes betydelig hos personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPD).

Typer av narsissistisk raseri

Vanligvis involverer narsissistisk raseri et direkte angrep på den personen som narsissisten oppfatter som en trussel, men dette er ikke alltid tilfelle.

En studie fra 2019 utført av forskere ved Edinburgh Napier University avdekket at narsissister kan reagere på narsissistisk skade på to forskjellige måter – enten med eksplosivt raseri eller passivt-aggressivt raseri.

Eksplosivt narsissistisk raseri

Dette er den klassiske formen for narsissistisk raseri, noen ganger referert til som “åpent sinne”.

Det kan involvere fornærmelser, overgrep, skriking og trusler. Som vi skal diskutere kort, kan det også føre til fysisk vold; i noen tilfeller kan narsissister til og med påføre seg selv fysisk skade.

Passiv-aggressivt raseri

Narsissister kan også reagere på mer “skjulte” måter. For eksempel kan de gi uttrykk for misnøye eller nekte å snakke med den fornærmede.

Merk at de to formene ikke nødvendigvis er gjensidig utelukkende – en narsissist kan i utgangspunktet reagere med eksplosivt sinne og deretter overgå til det passiv-aggressive området når de har roet seg noe.

Er narsissister voldelige?

Det er viktig å understreke at ikke alle narsissister er voldelige, på samme måte som ikke all vold er knyttet til narsissisme. Men det er definitivt en tydelig sammenheng.

I 2019 gjennomførte psykologer ved University of Bath en analyse av 25 studier som undersøkte narsissisme og vold, og deres arbeid viste en konsistent sammenheng.

Faktisk viste studiene at narsissister var mellom 20% og 11 ganger mer tilbøyelige til å vise voldelig oppførsel enn ikke-narsissister.

Studiene bekreftet også at vold var betydelig mer sannsynlig å oppstå etter en trussel mot narsissistens ego – en narsissistisk skade.

Narcissistisk sinnesyklus: De 7 stadiene av sinne

Sinne er en primitiv, umoden uttrykksform for forstyrrede behov og/eller (reell eller oppfattet) ugyldiggjøring.

For de fleste mennesker går sinne gjennom ulike følelsesmessige nivåer, og hvert nivå krever en viss grad av selvkontroll. Ifølge psykiater Adam Blatner finnes det syv stadier av sinne:

 1. Stress: Følelsen av sinne er til stede, men det uttrykkes ikke åpenlyst.
 2. Angst: Sinne vises gjennom subtile tegn.
 3. Agitasjon: Misnøye blir synlig uten at skyld påføres.
 4. Irritasjon: Økt misnøye for å oppnå svar.
 5. Frustrasjon: Sinne uttrykkes gjennom bitre eller harde ord.
 6. Sinne: Sinne uttrykkes gjennom høy stemme og ansiktsuttrykk.
 7. Raseri: Tap av kontroll og utbrudd av raseri; aggresjon.

Hva går galt?

Det ser ut til at narsissister ikke går gjennom de samme syv stadiene som andre mennesker. Den minste krenkelse sender dem rett til nivå 7 – raseri. Hvorfor skjer det?

Deres sinne ser ut til å bli utløst av enhver trussel mot deres ego, og det påfølgende raseriet fungerer som en måte å eliminere trusselen på og opprettholde deres selvoppfatning og følelse av overlegenhet.

For narsissister er raseri en helt passende respons når de opplever en trussel mot deres selvoppfatning.

Hva du må og ikke bør gjøre ved å håndtere narsissistisk raseri

Hvis du er i et forhold eller har andre forbindelser med en narsissist, er det svært viktig å forstå hva som utløser narsissistisk skade, slik at du bedre kan håndtere personens selvfølelse og sikre din egen trygghet.

Som tidligere nevnt kan til og med mindre kritikk oppfattes som et alvorlig angrep av en narsissist. Du må derfor bevege deg forsiktig og være forsiktig med hva du sier eller gjør for å unngå å provosere narsissistisk skade eller raseri.

Det første du må innse er at du ikke har skylden for disse utbruddene, og du er ikke ansvarlig for dem.

Selv om narsissisten kan prøve å fremstille deg som skurken og legge skylden på deg, må du forstå at dette ikke er sant.

Selv om de kan tro det selv og virke overbevisende, ser ikke narsissister verden på en rasjonell og balansert måte, spesielt når de er sinte.

Med det sagt er det også viktig å vite hvordan du skal håndtere situasjoner der en narsissist er sint på deg.

Hvordan reagere på narsissistisk raseri?

Hver narsissist er et unikt individ, men det er noen generelle bør og ikke-bør som kan være nyttig å vite:

Ikke gjør det

 • Reager med ditt eget sinne eller sinne. Husk at narsissistisk raseri utløses av en narsissistisk skade. Hvis du hever stemmen, eller blir aggressiv selv, kan dette oppfattes som en ytterligere trussel mot deres egenverd.
 • Delta i en logisk debatt. Ikke prøv å bevise hvorfor de overreagerer, og hvorfor du ikke gjorde noe galt. I tilstanden av raseri er narsissistens kognitive dømmekraft svekket. De kan ikke tenke rett, og vil gjerne lyve for å bevise at de har rett. De holder ikke en debatt – de slår ut. Hvis du overbeviste dem om at du hadde rett og at de tok feil, ville du posisjonert deg selv som noen med makt over selvtilliten deres – og dette er noe de ikke vil akseptere.
 • Skyld på deg selv. Du kan ikke få noen til å opptre fornærmende mot deg – det er noe de bare kan gjøre selv.
 • Placate. Selv om direkte konfrontasjon av narsissistens poeng ikke er produktivt, er det heller ikke et effektivt svar å berolige og akseptere deres synspunkt. Det forsterker ofte rett og slett misbruket, ettersom narsissisten innser at de kan fremkalle underdanig, formildende oppførsel fra deg ved å opptre på denne fornærmende måten.
 • Be eller be om unnskyldning for oppførselen din. Narsissister viser ofte forakt for atferd som de anser som svak. Dessuten forsterker det å be om unnskyldning at de har rett og at du tar feil.

Gjør dette

 • Sett din sikkerhet først . Uansett hva en narsissist sier til deg, fortjener du ikke å oppleve verbale, fysiske eller seksuelle overgrep. Hvis du tror du er i fare, ta kontakt med politiet eller en hjelpetelefon for vold i hjemmet.
 • Gjenkjenne hvilken type raseri du har å gjøre med. Hvis dette er eksplosivt raseri, kan din beste tilnærming være å forlate deres tilstedeværelse. Hvis det er passivt-aggressivt raseri, som ofte manifesterer seg som “stille behandling”, er det ofte best å bare ignorere det og gå i gang.
 • Hold deg rolig. Snakk og oppfør deg rolig, uten å heve stemmen eller bli aggressiv. De kan prøve å få deg til å stige og få deg til å krangle – unngå dette. Jeg vet at det er lettere sagt enn gjort når du har en rasende narsissist som slår ned på deg, men prøv å ikke ta agnet.
 • Bekreft følelsene deres. Narsissistisk raseri er drevet av følelser, ikke logikk, dette er grunnen til at debatt ikke fungerer. I stedet kan du ganske enkelt si: “Jeg beklager at du føler det slik, men du har rett til følelsene dine.” Denne valideringen kan øke selvtilliten deres litt (noe som kan redusere deres sinne) uten at du trenger å akseptere det de sier.
 • Sett grenser. Mark Gouldston, professor i medisin ved UCLAs nevropsykiatriske institutt, anbefaler å vente til neste dag, og si at hvis de snakker til deg på den måten igjen, vil du be dem en gang om å slutte. Du vil ganske enkelt gå bort til en annen del av huset hvis de ikke stopper. Men hvis du har kommet med denne uttalelsen, er det viktig å følge opp.
 • Øv på egenomsorg. Stressreduksjonsteknikker som mindfulness-meditasjon, progressiv muskelavslapping eller sakte pusteøvelser kan hjelpe deg å holde deg roligere under press. De kan også bidra til å roe nervesystemet ditt etter at du har vært offer for narsissistisk raseri.
 • Søk støtte. Hvis du føler deg overveldet, kan det være en fordel å snakke med en psykoterapeut eller bli med i en støttegruppe. Hvis du har en nær venn eller et familiemedlem du kan betro deg til, ikke nøl med å kontakte dem. Narsissister, spesielt under et narsissistisk raseri, vil ofte prøve å “gasslight”, som betyr å overbevise deg om et bestemt synspunkt (vanligvis der du er den som har feil). Et perspektiv utenfra kan bidra til å forsvare seg mot dette.

Fremfor alt, hvis du finner deg selv på mottakersiden av narsissistisk raseri, vurder effekten av denne personen på livet ditt.

Gir de deg virkelig noe som gjør det de påfører deg verdt?

Behandler de deg på måter du faktisk ønsker å bli behandlet? Hvis svaret på et av spørsmålene er “Nei”, tenk på at det kan være på tide å avslutte forholdet.