Narsissisme og dets innvirkning på mellommenneskelige relasjoner

Written by: Zally L.

Published on: February 23, 2023

Narsissisme kan ha en negativ innvirkning på et forhold på flere måter. Her er noen måter det kan påvirke:

Manglende empati

Manglende empati i et forhold med en narsissist betyr at narsissisten har vanskeligheter med å forstå og ta hensyn til partnerens følelser, tanker og behov. Narsissisten har en tendens til å fokusere mest på seg selv, og vil ofte overse eller minimere partnerens følelser og perspektiv.

Manglende empati kan manifestere seg på flere måter i et forhold med en narsissist. For eksempel kan narsissisten:

 • Ignorere partnerens følelser eller bagatellisere dem
 • Avfeie partnerens perspektiv eller følelser som uviktige eller feilaktige
 • Overdrive sin egen suksess og prestasjoner, og nedplaye partnerens bidrag og prestasjoner
 • Ikke ta ansvar for sine handlinger eller feil, og heller skyve skylden på partneren
 • Ikke være tilgjengelig eller tilstede for partneren når de trenger støtte eller trøst

Manglende empati kan være en svært frustrerende og skadelig opplevelse for en partner, og kan føre til at de føler seg oversett og uverdsatt. Det kan også føre til at partneren begynner å tvile på sine egne følelser og perspektiver, og til at de føler seg usikre og engstelige i forholdet.

Narsissister har ofte vanskeligheter med å opprettholde sunne og stabile relasjoner. Hvis man opplever manglende empati i et forhold med en narsissist, kan det være en indikasjon på at man trenger å sette grenser og eventuelt vurdere å avslutte forholdet.

Behov for å dominere

Narsissisten ønsker å ha makten og kontrollen i forholdet. Narsissisten kan ha en tendens til å se seg selv som mer intelligent, mer verdifull og mer betydningsfull enn sin partner. Dette fører ofte til at narsissisten tar kontrollen over forholdet, og vil diktere hvordan ting skal være.

En narsissist som ønsker å dominere i et forhold kan ha følgende trekk:

 1. De ønsker å kontrollere hverdagslige aktiviteter: En narsissist som ønsker å dominere i et forhold kan ha et ønske om å kontrollere hverdagslige aktiviteter som matlaging, rengjøring og innkjøp. De kan også ønske å bestemme hvordan fritiden skal brukes.
 2. De vil diktere hvordan partneren skal oppføre seg: En narsissist kan ha et behov for å kontrollere partnerens atferd, og vil diktere hvordan partneren skal snakke, kle seg og opptre i sosiale situasjoner.
 3. De ønsker å være den som bestemmer i forholdet: En narsissist som ønsker å dominere i et forhold vil ofte ønske å være den som tar alle beslutninger. Dette kan inkludere beslutninger om hvor man skal bo, hva man skal gjøre i fritiden, og til og med hvordan partneren skal føle seg.

Når en narsissist ønsker å dominere i et forhold, kan dette føre til en ubalanse i forholdet. Partneren kan føle at de ikke har noen innflytelse, og at deres meninger og ønsker ikke blir tatt på alvor. Dette kan føre til en følelse av frustrasjon, sinne og hjelpeløshet.

Manglende ansvarlighet

Dette oppstår når narsissisten sjelden eller aldri tar ansvar for sine egne feil, mangler eller handlinger som skader forholdet. I stedet for å ta ansvar, vil narsissisten ofte skylde på andre eller forsøke å unngå skyld ved å manipulere eller kontrollere situasjonen

Dette kan være spesielt utfordrende i et forhold, fordi en sunn relasjon krever at begge parter er villige til å ta ansvar for sine handlinger og sine feil. Hvis narsissisten ikke er villig til å ta ansvar for sin del av ansvaret, kan dette føre til en ubalanse i forholdet, og partneren kan føle seg frustrert, usikker og utrygg.

For eksempel kan en narsissistisk partner ofte manipulere situasjoner for å se ut som offeret eller for å unngå å bli kritisert. Hvis noe går galt i forholdet, vil de ofte skylde på partneren eller andre uten å ta ansvar for sin egen rolle i situasjonen. Dette kan føre til at partneren føler seg frustrert, ensom og usikker på hva de skal gjøre for å forbedre forholdet.

I noen tilfeller kan narsissister også utvise mangel på ansvarlighet ved å bryte løfter eller avtaler, eller ved å ignorere partnerens behov og ønsker. Dette kan føre til at partneren føler seg misbrukt og underordnet i forholdet.

Samlet sett kan manglende ansvarlighet være svært skadelig for et forhold med en narsissist, og det kan være en stor utfordring å overvinne denne oppførselen. Terapi og rådgivning kan være nyttig for å lære å håndtere narsissistens atferd, eller for å avgjøre om forholdet kan reddes eller om det er best å avslutte det.

Emosjonell misbruk

Emosjonell misbruk i et forhold med narsissist kan være veldig skadelig for offeret og kan ha en langvarig effekt på deres mentale og følelsesmessige helse. Her er noen eksempler på hva som kan utgjøre emosjonell misbruk i et forhold med narsissist:

 1. Kritikk: Narsissister kan være svært kritiske overfor sin partner, og kan konstant kritisere dem for småfeil eller for å ikke være god nok.
 2. Nedlatenhet: Narsissister kan bruke nedlatende kommentarer eller latterliggjøring for å få sin partner til å føle seg mindreverdig og usikker.
 3. Trusler: Narsissister kan true med å forlate forholdet eller ta barna fra partneren sin, for å få dem til å gjøre som de ønsker.
 4. Stillhet: Narsissister kan nekte å snakke med sin partner eller gi dem den kalde skulder som straff for å ha utfordret dem.
 5. Gaslighting: Narsissister kan overbevise sin partner om at de tar feil eller husker feil, selv om det ikke er tilfelle. Dette kan føre til at offeret begynner å tvile på sin egen sanne oppfatning av virkeligheten.
 6. Kontroll: Narsissister kan kontrollere sin partners adferd og valg, for eksempel ved å bestemme hva de skal ha på seg eller hvem de kan snakke med.
 7. Skyld: Narsissister kan skyve skylden på sin partner for problemer i forholdet, eller for noe som ikke er deres feil.

Emosjonell misbruk fra en narsissist kan føre til at offeret føler seg usikker, devaluert og skamfull. Det kan også føre til en følelse av at de er “gale”, og at det er de som har skylden for problemene i forholdet. Det er viktig å søke hjelp hvis man er i et forhold med en narsissist og opplever emosjonell misbruk.

Mangel på tillit

Mangel på tillit i et forhold med en narsissist kan ha flere forskjellige årsaker og kan ta flere forskjellige former. Her er noen eksempler på hva det kan innebære:

 1. Mistillit til partnerens motiver: En narsissist kan ha vanskelig for å stole på at partneren har gode hensikter og at de ønsker det beste for forholdet. Dette kan skyldes at narsissisten føler seg truet av partnerens uavhengighet og vil holde dem under kontroll.
 2. Bekymring for partnerens lojalitet: En narsissist kan ha vanskelig for å stole på at partneren ikke vil forlate dem eller velge noen andre over dem. Dette kan føre til sjalusi og mistenksomhet, og kan føre til at narsissisten prøver å kontrollere og overvåke partnerens atferd.
 3. Mangel på tillit til egen dømmekraft: En narsissist kan ha vanskelig for å stole på sin egen evne til å ta gode beslutninger og kan derfor stole på sin partner for å gi dem veiledning og støtte. Dette kan føre til en ubalanse i forholdet og kan gjøre partneren føle seg ansvarlig for narsissistens lykke.
 4. Mistillit til partnerens følelser: En narsissist kan ha vanskelig for å stole på at partnerens følelser er ekte og kan avvise deres bekymringer eller bekymringer som overdreven eller irrasjonell. Dette kan føre til en følelse av avstand og isolasjon i forholdet.

Generelt sett kan mangel på tillit i et forhold med en narsissist føre til en ubalanse i forholdet, hvor narsissisten har mer makt og kontroll enn partneren. Det kan også føre til en følelse av at man ikke har like mye å si i forholdet, og at ens behov og ønsker ikke blir tatt på alvor.

Toksisk dynamikk i forholdet

Alle disse faktorene kan føre til en toksisk dynamikk i forholdet, og kan være veldig skadelige for partnerens selvbilde og følelse av velvære.

I tillegg til disse faktorene kan narsissisme også føre til en ubalanse i forholdet, hvor den ene parten har mer makt og kontroll enn den andre. Dette kan føre til en følelse av at man ikke har like mye å si i forholdet, og at ens behov og ønsker ikke blir tatt på alvor.

Narsissisme kan også føre til at man ikke er i stand til å kommunisere effektivt i forholdet. Narsissister kan være dårlige lyttere og kan være lite interessert i å forstå sin partner. Dette kan føre til at kommunikasjonen blir overfladisk og at man ikke går dypere inn i forholdets problemer.

I et forhold med en narsissist kan man også oppleve at man ikke føler seg verdsatt og elsket for den man er. Narsissister er ofte mer interessert i å få bekreftelse og tilfredsstillelse fra sin partner, enn å vise dem kjærlighet og støtte.

I sum kan narsissisme føre til en rekke utfordringer i et forhold, og det kan være vanskelig å overvinne disse utfordringene alene. Det kan være nødvendig å søke hjelp fra en terapeut eller rådgiver for å lære å håndtere narsissistens oppførsel, eller for å ta beslutningen om å forlate forholdet hvis det er nødvendig.

Les også:

Å jobbe med en narsissistisk person kan være veldig utfordrende

Stevnemøte med narsissisten: Her har du kjennetegn som beskriver en narsissist

Hvorfor er makten viktig for narsissisten?