Forståelse av narsissisters besettelse av makt

Written by: Zally L.

Published on: May 25, 2023

Makt er ofte viktig for narsissister fordi de har en dyp følelse av behov for å ha kontroll og dominans over andre mennesker. Narsissister har en oppblåst selvfølelse og en overdreven tro på sine egne evner og verdier, og de søker stadig etter bekreftelse på denne oppfatningen.

Å ha makt gir narsissister muligheten til å kontrollere andres atferd og oppfatning av dem. Dette kan være spesielt viktig for narsissister fordi de ofte har en sårbar kjerne av usikkerhet og frykt for å bli avvist eller ignorert. Å ha makt kan gi dem en følelse av å være uovervinnelige og beskyttet mot denne frykten.

Narsissister kan også ha en tendens til å utnytte andre for å oppnå sine egne mål, og makt gir dem muligheten til å gjøre dette på en mer effektiv måte. De kan manipulere andre for å få dem til å gjøre det de ønsker, og dermed tilfredsstille sitt behov for kontroll og anerkjennelse.

Det er verdt å merke seg at ikke alle narsissister søker makt på samme måte eller i like stor grad. Men for de som gjør det, kan det være en viktig drivkraft i deres atferd og tankegang.

For narsissister kan det å ha makt også være et symbol på deres egen verdi og betydning. De kan se på seg selv som eksepsjonelle og overlegne, og derfor mener de at de fortjener å ha en høy posisjon eller autoritet. Å ha makt kan også være en måte å tiltrekke seg oppmerksomhet og beundring fra andre, som kan gi dem en midlertidig følelse av tilfredsstillelse og selvverd.

Hvordan viser narsissister makt?

Narsissister kan vise makt på forskjellige måter, avhengig av deres personlighetsstil og situasjonen de befinner seg i. Her er noen vanlige måter at narsissister kan utøve makt:

  1. Dominans og kontroll: Narsissister kan ofte være svært kontrollerende og dominerende i relasjoner, både på jobb og i personlige forhold. De kan insistere på å ha det siste ordet i diskusjoner, eller på å ta kontroll over beslutninger og handlinger som involverer andre mennesker.
  2. Manipulasjon: Narsissister kan bruke manipulasjonsteknikker som å lyve, overdrive eller utnytte andre for å oppnå det de ønsker. De kan også bruke sjarm og flørting for å få andre til å føle seg viktige eller verdsatt, samtidig som de egentlig har et skjult motiv for å dra nytte av situasjonen.
  3. Selvforherligelse: Narsissister kan ofte skryte av sine egne prestasjoner og talenter, og fremheve seg selv som overlegen eller bedre enn andre mennesker. De kan også oppføre seg som om de er uovervinnelige eller ufeilbarlige, og avvise eller ignorere kritikk eller tilbakemeldinger fra andre.
  4. Å utøve press: Narsissister kan bruke press og trusler for å få andre til å gjøre som de ønsker. Dette kan inkludere å true med å avsløre en annen persons hemmeligheter eller mangler, eller å true med å nekte å gi en person det de ønsker med mindre de gjør som narsissisten ønsker.
  5. Å spille offeret: Noen narsissister kan også bruke en taktikk som kalles “offerrollen” for å oppnå makt. De kan overdrive eller dramatisere negative situasjoner som påvirker dem, og fremstille seg selv som et uskyldig offer. Dette kan gi dem sympati eller oppmerksomhet fra andre, og kan også brukes til å manipulere situasjoner til deres fordel.

Det er verdt å merke seg at ikke alle narsissister utøver makt på samme måte, og at noen av disse teknikkene kan være mer eller mindre vanlige avhengig av personligheten og situasjonen.

Makt kan også gi narsissister en følelse av frihet og uavhengighet. De kan ha en tendens til å se på seg selv som spesielle og unike, og derfor tror de at de ikke trenger å følge de samme reglene og begrensningene som andre mennesker. Å ha makt kan gi dem en følelse av at de er i stand til å gjøre hva de vil, når de vil, uten å måtte bekymre seg for konsekvensene.

Det er verdt å merke seg at narsissistisk atferd kan ha negative konsekvenser både for narsissisten selv og for andre rundt dem. Narsissister kan være tilbøyelige til å utnytte og manipulere andre for å oppnå sin egen makt og kontroll, og de kan ha vanskeligheter med å utvikle meningsfulle relasjoner basert på gjensidighet og empati. I tillegg kan deres overdrevne selvfokus og behov for oppmerksomhet og anerkjennelse føre til at de mister venner og allierte over tid.

For narsissister kan det å ha makt også være et symbol på deres egen verdi og betydning. De kan se på seg selv som eksepsjonelle og overlegne, og derfor mener de at de fortjener å ha en høy posisjon eller autoritet. Å ha makt kan også være en måte å tiltrekke seg oppmerksomhet og beundring fra andre, som kan gi dem en midlertidig følelse av tilfredsstillelse og selvverd.

Makt kan også gi narsissister en følelse av frihet og uavhengighet. De kan ha en tendens til å se på seg selv som spesielle og unike, og derfor tror de at de ikke trenger å følge de samme reglene og begrensningene som andre mennesker. Å ha makt kan gi dem en følelse av at de er i stand til å gjøre hva de vil, når de vil, uten å måtte bekymre seg for konsekvensene.

Det er verdt å merke seg at narsissistisk atferd kan ha negative konsekvenser både for narsissisten selv og for andre rundt dem. Narsissister kan være tilbøyelige til å utnytte og manipulere andre for å oppnå sin egen makt og kontroll, og de kan ha vanskeligheter med å utvikle meningsfulle relasjoner basert på gjensidighet og empati. I tillegg kan deres overdrevne selvfokus og behov for oppmerksomhet og anerkjennelse føre til at de mister venner og allierte over tid.

Les også:

De største mytene om helbredelse fra et narsissistisk forhold – du trenger ikke å tilgi

11 subtile trinn som viser deg hvordan du skal stå opp mot en narsissist