Narsissisme eller psykopati: Unike egenskaper som adskiller dem

Written by: Zally L.

Published on: September 6, 2023

Narsissisme og psykopati er begge personlighetsforstyrrelser, men de er forskjellige på flere måter.

Narsissisme er en tilstand der en person har en overdreven følelse av egenverd, selvtilstrekkelighet og behov for beundring og oppmerksomhet fra andre. En person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse vil ofte overvurdere sin egen betydning, fantasere om ubegrenset suksess, makt og skjønnhet, og kan være lite empatisk overfor andre. De kan også være sårbare for kritikk og avvisning, og kan reagere med raseri eller tristhet hvis de føler at de ikke får nok anerkjennelse.

På den annen side er psykopati en personlighetsforstyrrelse der en person har en tendens til å handle impulsivt, manipulere og skade andre uten å føle anger eller skyld. En person med psykopati kan være villedende, overfladisk sjarmerende og manipulerende. De kan også ha en tendens til å være aggressive og kyniske, og kan ofte vise en mangel på følelsesmessig tilknytning til andre mennesker.

Mens både narsissisme og psykopati involverer en overdreven følelse av egenverdi, er narsissisme ofte preget av behov for oppmerksomhet og beundring, mens psykopati ofte involverer manipulasjon og skade mot andre. Det er viktig å merke seg at begge disse lidelsene er komplekse og kan variere i alvorlighetsgrad, så det er viktig å få en profesjonell diagnose og behandling hvis man tror man lider av en av disse tilstandene.

Livet til en narsissist

Jeg er en narsissist, og jeg har alltid hatt en overdreven følelse av egenverdi og behov for oppmerksomhet. Jeg trives når jeg er midtpunktet og når folk beundrer meg. Jeg har alltid hatt en tendens til å overvurdere min egen betydning og fantasere om ubegrenset suksess og makt.

Gjennom livet mitt har jeg alltid søkt etter beundring og oppmerksomhet fra andre. Jeg har alltid vært opptatt av utseendet mitt og har brukt mye tid og penger på å se bra ut. Jeg har også alltid vært veldig opptatt av å være suksessfull og har jobbet hardt for å oppnå mine mål.

Men samtidig har jeg også vært veldig sårbar for kritikk og avvisning. Hvis jeg føler at jeg ikke får nok anerkjennelse, kan jeg bli veldig sint eller trist. Jeg kan også være veldig manipulerende og overfladisk sjarmerende for å få det jeg vil ha fra andre.

Jeg har også hatt vanskelig for å forholde meg empatisk til andre mennesker. Jeg kan være lite interessert i andres behov og ønsker, og kan lett bli irritert hvis jeg må gi oppmerksomhet eller ressurser til noen andre.

På mange måter har min narsissisme påvirket alle aspekter av livet mitt, fra jobb til personlige relasjoner. Det jeg også har innsett er at min narsissisme har skadet meg selv på mange måter. Selv om jeg kan virke selvsikker og fornøyd med livet mitt utad, er det ofte en indre tomhet og usikkerhet som jeg prøver å skjule. Jeg har oppdaget at min evne til å forholde meg til andre mennesker og føle ekte empati er begrenset, og dette har påvirket min evne til å bygge meningsfulle relasjoner med andre.

Jeg har begynt å innse at jeg trenger hjelp til å forstå meg selv bedre og utvikle mer positive måter å forholde meg til andre på. Jeg har begynt å jobbe med en terapeut for å lære mer om min narsissisme og hvordan jeg kan utvikle mer empati og forståelse for andre.

Jeg vet at det vil være en lang og utfordrende prosess, men jeg er villig til å jobbe med det for å kunne leve et mer meningsfylt og tilfredsstillende liv. Jeg håper at ved å lære mer om meg selv og jobbe med mine utfordringer, kan jeg begynne å bygge bedre relasjoner med andre og bli en mer positiv og meningsfull person.

Livet til en psykopat

Jeg har alltid visst at jeg var annerledes enn andre mennesker. Jeg har aldri følt meg tilknyttet på samme måte som de rundt meg gjør. Jeg var alltid på jakt etter spenning og stimulering, og det var aldri nok for meg. Jeg har aldri hatt mye empati eller omsorg for andre mennesker, og det har ført til at jeg har tråkket på mange tær i løpet av livet.

Jeg har alltid vært flink til å manipulere andre til å gjøre det jeg vil. Jeg har vært en mester i å spille på andres følelser og svakheter for å få det jeg ønsker. Det har ført til at jeg har hatt mange kortvarige forhold og venner som jeg bare bruker for min egen nytelse og tilfredsstillelse.

Jeg har aldri hatt noen problemer med å bryte regler eller lovbrudd. Jeg har alltid trodd at jeg kunne komme unna med hva som helst, og det har jeg gjort. Jeg har stjålet, løyet og bedratt uten å føle noen anger eller skyld.

Jeg har aldri følt meg ensom eller trist, og jeg har aldri hatt noen problemer med å være alene. Jeg har heller ikke følt behovet for å være nær noen eller å ha noen som støtter meg. Jeg har alltid sett på meg selv som overlegen og bedre enn alle andre.

Men til tross for at jeg har hatt en vellykket karriere og økonomisk stabilitet, har jeg aldri følt meg virkelig lykkelig eller tilfreds. Jeg har alltid følt meg tom og ufullstendig. Jeg har innsett at min oppførsel og manglende evne til å danne sunne relasjoner med andre mennesker har gjort meg ensom og isolert.

Jeg innser nå at min psykopatiske oppførsel har ført meg til et liv fullt av tomhet og ødelagte relasjoner. Jeg håper å få hjelp og lære å leve på en mer positiv og sunn måte, selv om det vil være en utfordring å endre min grunnleggende personlighet.

Kan en narsissist og en psykopat forandre seg?

Det er vanskelig å si om en narsissist eller en psykopat kan endre sin grunnleggende personlighet. Begge disse lidelsene er komplekse personlighetsforstyrrelser som er dypt forankret i en persons psykologi og atferdsmønstre. Selv om det kan være mulig for en person med en personlighetsforstyrrelse å lære seg å håndtere symptomene sine bedre, er det sjelden at de kan endre sin grunnleggende personlighet.

Noen mennesker med narsissistisk personlighetsforstyrrelse kan lære å bli mer empatiske og mindre opptatt av seg selv med terapi og andre former for behandling. De kan også lære å være mer åpne for konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger, og å forbedre relasjoner med andre mennesker. Imidlertid kan det være vanskelig for dem å endre sin grunnleggende oppfatning av seg selv som overlegen og ufeilbarlig.

Når det gjelder psykopati, er det vanskeligere å endre personligheten til en person med denne lidelsen. Psykopater mangler ofte empati og er ikke i stand til å føle skyld eller anger for handlingene sine, og de kan være svært manipulerende og farlige for andre mennesker. Selv om noen psykopater kan lære å kontrollere sine impulser og handlemønstre gjennom terapi og behandling, er det sjelden at de kan endre sin grunnleggende personlighet.

I begge tilfeller er det viktig å huske at behandling av personlighetsforstyrrelser kan være en lang og vanskelig prosess. Det krever engasjement fra personen som lider av lidelsen, og kan ta lang tid å se resultater. Men uansett om personen kan endre sin personlighet eller ikke, kan behandling hjelpe til med å håndtere symptomene og leve et mer funksjonelt liv.

Les også:

Narsissisme og dets innvirkning på mellommenneskelige relasjoner

Merker du disse 5 tegn, dater du er lovlig psykopat