Narsissistisk ensomhet: Hvordan takler de det?

Written by: Zally L.

Published on: February 17, 2024

Jeg er fast overbevist om at mennesker som behandler andre dårlig og mangler empati eller medfølelse for andre, ikke vil få noen medfølelse senere i livet når deres gode utseende er borte og et tomt skall er alt som er igjen.

Vi blir alltid bedt om å se innover, se hvordan noen behandler andre, se på hjertet og sjelen deres.

Det som er på utsiden spiller ingen rolle. Det er innsiden som teller. Hva er inne i en narsissist? Ingenting, null, nada.

De har brukt hele livet på å misbruke andre, fullstendig klar over hva de gjør og uten tanke på smerten de påfører andre igjen og igjen.

Narsissisten er et umodent, sint, foranderlig og kontrollerende individ.

De bruker livet på å prøve å danne relasjoner. Dessverre er det ikke et partnerskap de ser etter, det er et diktatur der de har all makt og kontroll.

Etter hvert blir folk lei av narsissistens oppførsel og forlater dem. En kjede av mislykkede forhold tar sitt toll på deres allerede skjøre ego.

Ved å forårsake sin egen avvisning som et resultat av deres fornærmende og foraktelige oppførsel, påfører de seg selv et dypt narsissistisk sår.

På en eller annen måte vil narsissisten overbevise seg selv om at deres egen selvdestruksjon skyldes andres feil.

På samme måte som en narkoman uten forsyninger, kan ikke narsissisten takle når forsyningene går tom og går tom.

De blir kronisk deprimerte og sinte og finner ingen glede i noe. De er ikke lenger interessert i ting de pleide å like å gjøre.

Deres verden har blitt fiendtlig, deres sosiale liv er ikke-eksisterende. Ingen ønsker å være rundt dem over lengre tid.

De blir ofte tilbaketrukket, avskåret fra omverdenen og gir alle andre skylden for situasjonen de befinner seg i.

Jo lenger mangelen på forsyninger vedvarer, desto verre vokser deres usikkerhet og paranoia.

Narsissisten klamrer seg desperat fast til noe. De kan opprette falske profiler på sosiale medier for å forfølge folk de aldri vil møte eller snakke med.

Å surfe på internett kan gi dem en mulighet til å få litt oppmerksomhet fra noen – hvem som helst.

Du har mistet troen på deg selv. De liker ikke hverandre, og ingen andre liker dem heller, så de tenker: “Hva er vitsen med å være hyggelig?”

Livet gir dem akkurat det de fortjener – ensomhet og isolasjon. De som en gang tok vare på henne, er for lengst borte.

Det eneste de aldri kunne kontrollere, er tiden. Når de beveger seg mot evigheten, vet de at det er en endelig dommer, og denne gangen vil det ikke være dem.

Er det mulig for en narsissist å være alene?

En narsissist kan være alene. Selv om narsissister ofte søker bekreftelse og oppmerksomhet fra andre, kan de også være tilfredse med sitt eget selskap og ikke ha behov for konstant interaksjon med andre. Imidlertid vil en narsissist ofte fortsatt søke beundring og bekreftelse fra andre, selv om de er alene, for eksempel gjennom sosiale medier eller andre online-plattformer.

Narsissister kan også bruke tiden alene til å planlegge og manipulere situasjoner for å oppnå sin egeninteresse når de interagerer med andre.

Det er viktig å merke seg at en narsissist kan være i stand til å være alene, men dette betyr ikke nødvendigvis at de er lykkelige eller tilfredse med det. Narsissister kan oppleve følelser av ensomhet og utilstrekkelighet når de er alene, spesielt når de ikke får den ønskede bekreftelsen og oppmerksomheten fra andre.

Det er også verdt å nevne at narsissister kan ha en tendens til å unngå eller sabotere nære forhold, spesielt hvis de opplever motstand eller kritikk fra partneren. Dette kan resultere i at narsissisten velger å være alene og unngå nære relasjoner helt.

Uansett kan narsissister fortsatt oppleve og manifestere de typiske egenskapene til narsissisme selv om de er alene, og det er viktig å huske at narsissisme kan ha en negativ innvirkning på deres livskvalitet og velvære.

Kan en narsissist forandre seg?

Det er mulig for en narsissist å forandre seg, men det kan være en svært vanskelig og lang prosess. Narsissistiske personlighetstrekk er vanligvis dypt forankret og kan være en del av personens grunnleggende karakter og oppførsel.

For å endre narsissistiske trekk, må personen først erkjenne at de har et problem og være villige til å gjøre noe med det. Dette kan kreve mye selvinnsikt, introspeksjon og kanskje også profesjonell hjelp fra en terapeut eller psykolog.

En narsissistisk person må være villig til å endre sitt syn på verden, deres verdier, holdninger og atferd for å lykkes med å forandre seg. De må lære å bygge sunne relasjoner basert på gjensidig respekt, empati og forståelse, i stedet for å manipulere eller kontrollere andre mennesker.

Selv om det kan være mulig for en narsissist å forandre seg, er det viktig å huske at det ikke alltid skjer, og det er ikke noe garantert resultat. Det er også viktig å merke seg at det kan være farlig å prøve å endre en narsissist uten profesjonell hjelp, da de kan reagere negativt eller til og med være manipulerende.