5 måter å forbedre selvtilliten din på

Written by: Zally L.

Published on: January 17, 2024

Å sette begrepet selvtillit i perspektiv er ingen enkel sak. Årsaken er ganske enkelt at selvtilliten forandrer seg i takt med personen. En persons selvtillit blir dominert av alt fra miljøet rundt dem, til det personen tenker og gjør. Selv om alle vet hva selvtillit er, vil man aldri finne to personer med samme oppfatning av ordet. Det er dette som gjør temaet så spennende.

I begrepet selvtillit ligger det mer enn måten man oppfører seg på, det går dypere, helt inn til ens eget selvbilde. Selvbildet kan være alt fra positivt til negativt for selvtilliten. Det blir satt veldig store krav til hvordan man skal se ut og hvilke klær man skal gå med. For unge gutter og jenter blir det vanskelig å nå alle disse kravene og forventningene samfunnet setter til dem.

Omgangskretsen kan også være med på å påvirke selvtilliten. Er man f. eks med i en gjeng som blir sett opp til, vil man automatisk få bedre selvtillit, i motsetning til hvis man er med i en gjeng som ikke blir respektert. I sistnevnte situasjon vil selvtilliten avta og bli svekket.

Massemedia og kommunikasjon påvirker også. For tiden er TV og reklame mye basert på kropp og sex. Disse lettkledde, tynne menn og kvinner er med på å påvirke ungdommen. Disse menneskers jobb er å fortelle ungdommen hvordan idealkroppen skal se ut, og hvordan og hvor mye man skal kle på den.

Beskjeden: ”Det er slik man skal se ut”, som sendes ut ved hjelp av TV, reklame, ukeblader, moteblader osv., er med på å bryte ned selvtilliten til en helt ”normal” person, og det kan føre til at følelser settes i sving og mye dumt kan skje.

Lykkelige mennesker: Kjennetegn på lykkelighet

Selvtilliten kan også øke! En positiv kommentar, en liten handling og til og med et lite smil, kan gjøre underverker med en person med dårlig selvtillit. Det kan gjøre at de føler seg mer verdsatt og tilfreds.

Venner av det motsatte kjønn kan være til stor hjelp. Det kan ofte hjelpe å ta en prat med gutt, som man stoler på, en dag man føler seg deppa og helt elendig. Hvorfor? Fordi vi, kvinner, ofte har en form for tosidighet eller dobbeltmoral, som det kalles.

Tillit blant kvinner kan bli brutt pga. krangel, sjalusi og mistillit, mens menn holder på hemmeligheter uansett hva. Dette er i hvert fall min oppfatning, kanskje fordi jeg er en kvinne selv.

Hva kan du gjøre for å forbedre selvtilliten?

1. Hvordan fortolker du ting?

I kognitiv terapi jobbes det mye med å endre typiske fortolkningsmønstre du er kommet inn i, som kan være selvforsterkende sirkler. Det gjør du ved å analysere situasjoner og hendelser fra ditt eget liv. Hva var det som faktisk skjedde (objektive data)? Hva tenkte du (de automatiske tankene) og fortolket?

Hva følte og kjente du i kroppen? Og hvordan påvirket situasjonen eventuelt påfølgende handlinger? Så ser du på situasjonen på nytt – ut fra et perspektiv om at det er mulig at det kan finnes andre forklaringer på situasjonene.

Dersom du har en kjerneoppfatning/grunnleggende antakelse om at du ikke strekker til, ikke er bra nok, er mindre verdt enn andre mennesker, vil du typisk velge å «lese» hvem/hva du er av andres atferd. Du vil typisk anta at den andre ikke tenker godt om deg, og ikke ønsker å hilse. At de med å ikke hilse mener å si at du ikke er verdt å bli hilst på.

Men, så blir øvelsen å spørre seg om det kan være andre årsaker til at den bekjente ikke hilste? Kan det være at vedkommende gikk i egne tanker og ikke egentlig «så» deg? Mange kan kjenne seg igjen i dette, og vil kunne vedgå at jo, det kan være en forklaring. Andre forklaringer?

Er det mulig at den bekjente ventet på at du skulle være den første som hilste, og kanskje selv går rundt og lurer på hvorfor du ikke hilste? Kan det være at den bekjente selv ikke ønsket å bli hilst på fordi han/hun hadde en dårlig dag eller dårlig tid? Kan det være at den bekjente ikke er oppdratt til å hilse på folk, og generelt er litt dårlig på det?

2. Slutt å snakke nedsettende om deg selv

Andre måter å jobbe med i praksis er å styrke egen selvfølelse, det er å øve seg på å stoppe seg selv fra å snakke og tenke nedsettende om seg selv. Mange forsøker å «ufarliggjøre» egne feil og mangler ved å legge dem frem, kanskje også på en humoristisk måte, for andre.

Det må ikke bety at du tenker lavt om deg selv dersom du lager en morsom historie om rare/dumme ting du har gjort, men det kan være det. Det kan du finne ut av selv, dersom du følger med over tid og observerer deg selv. Øvelsen blir å stoppe deg selv når du er i gang med å beskrive deg selv negativt.

3. Snakk om deg selv i positive termer

Neste skritt er å faktisk kunne øve på å beskrive seg selv i positive termer. Type: «Jeg er i grunn ganske fornøyd med ……» (om personlige kvaliteter/trekk, atferd osv.). Et annet forhold du kan øve på for å styrke selvfølelsen og med det gjøre deg selv tydeligere for seg selv og andre, er å be andre om hjelp eller oppmerksomhet.

På denne måten øver du på å tåle at andre kan komme til å tenke/mene at du hevder deg selv, og kanskje til og med mene at du ikke har «rett» til det. En med god selvfølelse tåler å dumme seg ut, tåler å ikke bli likt og vet at det er en del av det å være menneske.

4. Ikke prøv «å bli likt av alle»

Vi er forskjellige, vi kan lære av våre feil, og vi trenger ikke å bli likt av alle. Noter ned hvilke mennesker det er virkelig viktig for deg å bli likt av, og forsøk å lage deg en oversikt over hvilke kvaliteter det er viktig å ivareta i relasjon med disse menneskene.

Vær ærlig med deg selv, kanskje kan du faktisk øve deg på å bli en bedre lytter, eller til og med ta bedre vare på deg selv, slik at relasjonen med disse viktige andre blir så god som du vil ha den.

Alle har «øvingspunkter» i livene sine. Ingen er perfekte. Gjør opp et regnskap med deg selv: Hvordan synes du egentlig du er, som menneske? Kanskje finner du ut at du faktisk synes at du er ganske ålreit, og da blir øvelsen å tåle at andre måtte kunne mene noen annet.

5. Før en «positiv dagbok»

Et eksempel på å jobbe systematisk er å føre en «positiv dagbok» hvor du hver kveld noterer en positiv tilbakemelding fra andre, hvilke kvaliteter ved deg som er trukket frem og hva dette sier om deg som person. Med det verktøyet vil du over tid knytte tettere kontakt i bevisstheten med ditt «positive nettverk», med bedre selvfølelse og selvtillit som resultat.

Les også: Velg henne hver dag, eller la henne gå!