Begynn i dag: 13 små trinn mot en lysere fremtid (vær foran alle andre)

Written by: Zally L.

Published on: May 8, 2023

Å fokusere på å utvikle seg selv på en måte som er autentisk og meningsfull for en selv. Dette kan innebære å sette mål for personlig vekst og utvikling, å prøve nye aktiviteter og hobbyer, eller å gi tilbake til samfunnet på en måte som føles meningsfull. Det er viktig å finne en balanse mellom å utvikle seg selv og å være takknemlig for det man allerede har og oppnådd i livet.

Ha venner med ulike bakgrunner

Unngå å begrense perspektivet ditt ved å bare sosialisere deg med mennesker som ligner deg selv.

Å ha venner av ulik bakgrunn betyr å ha venner som kommer fra forskjellige kulturelle, sosiale, økonomiske, og etniske grupper. Det kan inkludere venner som har vokst opp i forskjellige deler av verden, med forskjellige religiøse eller politiske overbevisninger, og ulike interesser og livsstiler.

Å ha venner av ulik bakgrunn kan være bra på mange måter. For det første kan det utvide ens horisont og øke ens forståelse for andre kulturer og samfunn. Det kan bidra til å bryte ned fordommer og stereotyper, og å skape en mer inkluderende og tolerant verden. Å ha venner av ulik bakgrunn kan også gi en mulighet til å lære nye ferdigheter og oppleve nye ting, og å få tilgang til forskjellige perspektiver og ideer som kan bidra til ens personlige vekst og utvikling.

Å ha venner av ulik bakgrunn kan også gi en mulighet til å utvikle vennskap som er dypere og mer meningsfulle enn de som kan oppstå når man bare omgås mennesker som er svært like en selv. Det kan bidra til å utvide ens støttenettverk og å øke ens sosiale kapital.

Kort sagt, å ha venner av ulik bakgrunn kan bidra til å utvide ens horisont, øke ens toleranse og forståelse for andre, og gi en mulighet til å utvikle dypere og mer meningsfulle vennskap.

Les bøker

Visste du at det er få mennesker som leser noe mer enn noen få linjer i en artikkel her og der? Å lese en bok denne uken kan endre måten du tenker på noe i flere tiår fremover.

Det er mange fordeler ved å lese bøker, både for ens mentale og emosjonelle helse, og for ens intellektuelle utvikling. Her er noen av grunnene til hvorfor det er bra å lese bøker:

  1. Utvidelse av ens kunnskap: Lesing gir en mulighet til å lære om en rekke forskjellige emner og temaer. Bøker kan gi en innsikt i historie, vitenskap, kultur, samfunn og mye mer. Jo mer man leser, jo mer kunnskapsrik blir man.
  2. Økt kreativitet: Lesing kan bidra til å stimulere fantasien og øke ens kreativitet. Gjennom å lese om forskjellige karakterer og situasjoner, kan man få ideer og inspirasjon til ens egne kreative prosjekter.
  3. Forbedring av ens konsentrasjon og fokus: Lesing krever en viss grad av konsentrasjon og fokus, noe som kan hjelpe til med å trene hjernen til å holde seg fokusert og oppmerksom på en oppgave over tid.
  4. Reduksjon av stress: Lesing kan hjelpe til med å redusere stress og angst ved å gi en mulighet til å koble av og fokusere på noe annet enn ens egne bekymringer.
  5. Forbedring av ens språklige ferdigheter: Lesing kan hjelpe til med å forbedre ens grammatikk, ordforråd og skriveferdigheter.
  6. Forbedring av ens emosjonelle intelligens: Lesing kan hjelpe til med å utvikle ens empati og forståelse for andre menneskers perspektiver og følelser. Gjennom å lese om forskjellige karakterer og situasjoner, kan man lære å sette seg inn i andres sko.

Kort sagt kan lesing være en utmerket måte å utvikle ens mentale og emosjonelle ferdigheter, øke ens kunnskap og stimulere ens fantasi og kreativitet.

Still spørsmål til deg selv og respekter din tvil

Folk som ikke gjør dette, stagnerer. Å stille spørsmål til deg selv og å respektere din tvil betyr å være åpen for å utforske dine egne tanker og følelser, og å være villig til å se på ting fra flere perspektiver. Det handler om å være ærlig med deg selv om hva du tror og føler, og å være villig til å utfordre og revurdere dine egne antakelser og holdninger.

Når du stiller spørsmål til deg selv, gir du deg selv muligheten til å utforske dypere og forstå mer om deg selv og dine tanker og følelser. Dette kan hjelpe deg med å finne ut hva som er viktig for deg, hva som driver deg, og hva som gjør deg lykkelig.

Respekter din tvil betyr å akseptere at du ikke alltid har alle svarene eller at du ikke alltid føler deg sikker på dine egne meninger eller beslutninger. Det betyr å gi deg selv tillatelse til å være usikker eller tvilende, og å ikke tvinge deg selv til å ta en beslutning før du er klar.

Ved å stille spørsmål til deg selv og respektere din tvil, kan du utvikle et dypere nivå av selvinnsikt og forståelse, og finne ut hva som er viktig for deg i livet. Det kan også hjelpe deg med å ta bedre beslutninger og være mer trygg på deg selv og dine valg.

Vær villig til å leve på en måte som ikke alle andre vil

Slik at du kan leve på en måte som ikke alle andre kan. Å være villig til å leve på en måte som ikke alle andre vil, betyr å være åpen for å gjøre valg og ta beslutninger som kan være annerledes enn det som er vanlig eller forventet i samfunnet. Dette kan inkludere å velge en annen karrierevei, å ha andre interesser enn det som er populært, eller å ha en annen livsstil enn det som er mest vanlig.

Det kan være utfordrende å velge en annen vei enn det som er forventet av en, spesielt hvis det kan føre til at man skiller seg ut eller møter motstand fra andre. Men å leve på denne måten kan også gi en følelse av frihet og autentisitet. Det kan være en måte å utforske ens egne interesser og ønsker, og å finne sin egen vei i livet.

Å leve på en annen måte enn det som er vanlig, kan også bidra til å skape innovasjon og endring i samfunnet. Nye ideer og perspektiver kan dukke opp når man tenker utenfor boksen og utfordrer det som allerede er etablert.

Det er viktig å huske at å leve på en annen måte enn det som er vanlig, ikke nødvendigvis betyr at man må gjøre noe helt ekstremt eller radikalt. Det kan være små endringer og justeringer i ens liv som kan føre til en større følelse av tilfredshet og autentisitet.

Lær hvordan du kan lage mat eller ting du liker i stedet for å bestille det

Å ta initiativ til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som gjør at man kan lage mat eller lage ting som man finner interessante eller som man har lyst på. Dette kan innebære å lære grunnleggende teknikker og metoder, utforske nye oppskrifter eller teknikker, eller å eksperimentere med ingredienser eller materialer for å finne sin egen unike stil eller smak.

Å lære å lage mat eller ting man liker, kan gi en følelse av mestring og tilfredshet, samtidig som det kan være en morsom og kreativ måte å uttrykke seg på. Det kan også være en praktisk ferdighet som kan brukes til å spare penger, forbedre helse og velvære, eller skape en hyggelig opplevelse for seg selv og andre.

Læreprosessen kan være utfordrende og tidkrevende, men med tålmodighet og øvelse kan man utvikle seg og oppnå stadig bedre resultater. Det er også viktig å ha en positiv innstilling og å være åpen for å lære og utvikle seg.

Lær hvordan du kan budsjettere pengene dine på en måte som gjør at du føler deg ansvarlig og fri, ikke begrenset

Det betyr å utvikle en økonomisk plan som gir deg kontroll over pengene dine og samtidig gir deg frihet til å gjøre det du vil med pengene dine uten å føle deg begrenset.

Dette kan innebære å starte med å sette et realistisk budsjett basert på inntektene dine og utgiftene dine, og å følge dette budsjettet nøye. Du kan også vurdere å spare penger hver måned og sette opp et fond for uforutsette utgifter, slik at du ikke trenger å bekymre deg for økonomiske nødsituasjoner.

Det er også viktig å ha en sunn holdning til pengene dine, og å unngå impulsive kjøp eller overforbruk som kan føre til at du overskrider budsjettet ditt og føler deg begrenset i det lange løp. Å lære å prioritere dine økonomiske mål og ønsker kan også hjelpe deg med å gjøre smarte økonomiske valg og føle deg mer ansvarlig og fri.

Målet med å budsjettere på denne måten er å oppnå en balanse mellom å ta ansvar for pengene dine samtidig som du føler deg fri til å bruke pengene dine på måter som gir deg glede og tilfredshet.

Bli avhengig av sunn smerte

Den typen som kommer fra trening eller å fokusere sinnet på én oppgave til den er fullført. Jo mer du kanalisere smerten din til noe produktivt, jo mindre fristet vil du bli til å gruble.

Å bli avhengig av sunn smerte betyr å omfavne og verdsette smerten som kommer fra sunne aktiviteter som trening, mental utfordring og produktivitet. Dette kan være smerten man føler i musklene etter en hard treningsøkt, den mentale anstrengelsen ved å løse en vanskelig oppgave eller å fullføre en stor jobb, eller det å gjøre ting som krever utholdenhet og disiplin.

Denne typen smerte er sunn fordi den kan bidra til personlig vekst og utvikling. Å trene og utfordre seg selv både fysisk og mentalt kan øke utholdenhet, forbedre helse og velvære, og bidra til økt selvtillit og selvdisiplin. Å fokusere på én oppgave til den er fullført kan bidra til økt produktivitet og mestring.

Selv om det kan være ubehagelig å oppleve denne typen smerte i øyeblikket, kan det føre til en følelse av mestring og tilfredshet når man fullfører en utfordring eller når man ser forbedringer i seg selv over tid. Det er viktig å merke seg at denne typen smerte skal være sunn og kontrollert, og ikke føre til skader eller negativt stress.

Lær å være komfortabel med å innrømme når du tar feil

Det er ingenting galt i å gjøre feil – det er en naturlig del av læring og vekst. Det som er virkelig feil, er å gjøre feil og nekte å rette opp i dem på grunn av stolthet.

Å lære å være komfortabel med å innrømme når du tar feil betyr å akseptere at feil kan skje, og at det er en naturlig del av å lære og utvikle seg. Det betyr også å erkjenne at feil kan påvirke andre mennesker eller situasjoner negativt, og at det å innrømme feil kan bidra til å rette opp i situasjonen og bygge tillit hos andre.

Dette innebærer også å legge bort egoet og å være ydmyk nok til å erkjenne at man ikke alltid har rett. Det kan være vanskelig å innrømme feil, spesielt hvis man er redd for å bli kritisert eller dømt av andre, men det å være åpen for å ta ansvar og å lære av feil kan bidra til personlig vekst og forbedring i både personlige og profesjonelle forhold.

Begynn med å rydde opp i plassen din, og jobb deretter med å skape en holdning om å ha nok

Vil du virkelig bruke de neste ti årene på å samle ting? Sannsynligvis ikke. Tenk på hva du heller kunne bruke tiden, pengene og energien din på.

Å begynne med å rydde opp i plassen din betyr å ta tak i rotet rundt deg og skape et mer organisert og ryddig miljø. Dette kan omfatte å kvitte seg med unødvendige gjenstander, sortere og organisere ting på en mer effektiv måte og generelt skape en mer funksjonell og ren plass.

Når man har ryddet opp i plassen sin, kan man begynne å jobbe med å skape en holdning om å ha nok. Dette handler om å være fornøyd med det du allerede har og å ikke stadig strebe etter mer. Det betyr å være mer bevisst på hva du trenger og hva som virkelig betyr noe for deg, og å ikke la deg friste av overfladiske kjøp eller materialistiske ønsker.

Ved å rydde opp og skape en holdning om å ha nok, kan man skape et mer harmonisk og balansert liv. Det kan også bidra til å redusere stress og bekymringer knyttet til penger og materielle ting, og gjøre det lettere å fokusere på det som virkelig betyr noe.

Ta deg tid til å reflektere over hvem du er som person

Lag lister over hva du liker og misliker, hva du verdsetter og hva du ikke gjør, hva du er flink til og hva du ikke er. Prøv å danne en idé om hvem du grunnleggende er, men vær åpen for at denne ideen kan endre seg over tid.

Å ta seg tid til å reflektere over hvem du er som person betyr å ta et bevisst og grundig blikk på deg selv, din personlighet, verdier, mål, styrker og svakheter. Det innebærer å ta en pause fra den hektiske hverdagen for å tenke over hvilken retning du ønsker å ta i livet ditt og hva som er viktig for deg.

Å reflektere over seg selv kan hjelpe deg med å forstå hva som driver deg, hva som gjør deg lykkelig, hva som hindrer deg fra å nå målene dine og hva du trenger å jobbe med for å utvikle deg videre som person. Dette kan føre til økt selvbevissthet og forståelse for egne behov og ønsker, samt økt evne til å ta kloke valg i livet.

Tenk over hva som motiverer deg mest i livet ditt

Bruk dette som grunnlag for å konstruere din egen fortelling. Måten du rettferdiggjør dine tidligere handlinger på, vil påvirke din filosofi for fremtiden.

Å tenke over hva som motiverer deg mest i livet ditt handler om å reflektere og bli klar over hvilke verdier, mål og ambisjoner som driver deg fremover. Dette kan hjelpe deg med å sette fokus på det som virkelig betyr noe for deg, og dermed gi deg en sterkere retning og formål i livet.

For noen kan det være å bygge en karriere, for andre kan det være å hjelpe andre eller å oppleve nye ting og utfordringer. Å finne ut hva som motiverer deg mest, kan hjelpe deg med å ta mer bevisste valg i livet og å jobbe mot å oppnå det du virkelig ønsker. Det kan også hjelpe deg med å prioritere tiden og ressursene dine på en måte som er i tråd med dine verdier og mål.

Gjør ting med en bevisst intensjon

Dette gjelder både når du dater, jobber, og tar avgjørelser i livet generelt. Ikke la livet ditt være en serie av tankeløse, tilfeldige handlinger som til slutt ikke har noen betydning.

Det betyr å ha en klar forståelse av hva du vil oppnå og hva som er viktig for deg, og deretter ta konkrete skritt for å oppnå det.

Dette kan innebære å planlegge og organisere handlingene dine for å nå et bestemt mål, og være bevisst på de valgene du tar underveis. Det kan også innebære å være tilstede i øyeblikket og fokusere på oppgaven for hånden, i stedet for å la deg bli distrahert eller distrahere deg selv.

Når du gjør ting med en bevisst intensjon, kan du oppleve økt fokus og produktivitet, samt en følelse av tilfredshet og tilfredshet med det du oppnår. Det kan også hjelpe deg å bli mer selvsikker og målrettet, og ta ansvar for livet ditt og handlingene dine.

Ikke vær redd for å starte på nytt hvis det er nødvendig

Det er ingen skam i å innse at noe ikke fungerer, men det er mye verre å vite at det kunne ha vært bedre, men ikke ha motet til å gjøre endringer.

Å ikke være redd for å starte på nytt betyr å være villig til å avslutte eller gi slipp på noe som ikke fungerer eller ikke lenger er meningsfylt, og deretter begynne på nytt med et nytt perspektiv, en ny strategi eller en ny tilnærming.

Dette kan bety å avslutte et forhold, en karrierevei eller en livsstil som ikke er tilfredsstillende eller produktiv, og deretter søke etter nye muligheter eller utfordringer som kan føre til større suksess og lykke. Å starte på nytt kan være skremmende eller utfordrende, men det kan også være nødvendig for personlig vekst og utvikling. Det handler om å ha mot til å ta en risiko og tørre å prøve noe nytt.