Utbrenthet: Tegn på at du er på vei mot utbrenthet og hva bør du gjøre med det

Written by: Zally L.

Published on: October 29, 2021

Utbrenthet er en tilstand preget av utmattelse, mangel på entusiasme og motivasjon, og en følelse av å ikke strekke til.

Utbrenthet ble etablert som et begrep i 1974 da Herbert Freudenberger, en amerikansk psykiater, skrev artikkelen Staff Burnout. Det defineres nå som en tilstand preget av utmattelse, mangel på entusiasme og motivasjon, kyniskhet, frustrasjon, en følelse av å ikke strekke til, i tillegg til mange andre fysiske og psykologiske symptomer.

Yrkene som er mest utsatt

Utbrenthet er overrepresentert blant mennesker som jobber med andre mennesker, som for eksempel politi, leger, sykepleiere, lærere, kundeservicepersonale, advokater, sosialarbeidere og ingeniører. Man tror dette skyldes at disse jobbene kombinere høyt stressnivå med følelsesmessige krav i jobben.

Årsakene til utbrenthet

Utbrenthet er en fysisk og en psykisk sykdom. Den er nær relatert til stress og depresjon. Mange trodde at utbrenthet var direkte forårsaket kun av for mye arbeid og for lange arbeidsdager. Forskning viser at det er andre årsaker som spiller inn minst like mye.

Dette gjelder særlig arbeid som har høye krav, men hvor arbeidstaker har liten kontroll, og hvor innsatsen man gjør ikke er proporsjonal med utbytte, hverken sosialt, økonomisk eller praktisk.

Når krav til arbeidstaker om å jobbe mye, med stramme tidsrammer og krav til ytelse og prestasjoner, også kombineres med få positive tilbakemeldinger, lite ferie eller tid til å slappe av, og liten belønning for arbeidet man har gjort, ser man en øking i utbrenthet.

Det er også viktig å legge til at arbeidsplassens miljø, følelsen av å bli hørt, rettferdig behandlet og at man jobber innenfor et verdisystem uten å måtte trå over egne etiske grenser, spiller inn hos folk som blir utbrent.

I tillegg ser man folk som er konfliktsky har en tendens til å prøve å unngå konflikter ved blant annet å påta seg mer arbeid fremfor å si fra hva de egentlig mener og tenker. Det er også mye som viser at folk som lider av utbrenthet ikke er flinke nok til å sette grenser eller lage prioriteringer i dagliglivet.

Symptomer på utbrenthet

Fysiske symptomer på utbrenthet inkluderer utmattelse, forandringer i vekt, muskelsmerter og spenninger, stress symptomer som at man blir lettere syk og forblir syk lengre, kvalme, svimmelhet og mageproblemer.

Mange opplever også hodepine, amperhet, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, sosial isolasjon og angst, mangel på glede og tanker om at man er verdiløs og føler skam. Man blir også distansert til sine nærmeste, bitter og sint på den man opplever som mangel på verdsetting fra arbeidsgiver, kollegaer og familie. Noen misbruker mat, alkohol, sigaretter eller andre stoffer.

5 tegn på at du er i ferd med å bli utbrent

Du ønsker å få tid til absolutt alt, og før du vet ordet av det, kjemper du deg gjennom hverdager med altfor mange arbeidsopp¬gaver og en følelse av at jobben du gjør ikke er god nok – eller at du ikke er god nok.

Les også: Ved å kvitte deg med følgende vaner, vil du få det bedre på kjærlighetsfronten

Det å strekke seg etter noe som i utgangspunktet ikke er mulig å gjennomføre, gjør noe med deg. Du kan bli utmattet, ha mangel på entusiasme og motivasjon, og en følelse av å ikke strekke til.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser en sammenheng mellom psykososialt stress og økt risiko for hjerte- og kar sykdommer.

Pustepauser

For å unngå å havne i en slik situasjon, gjelder det blant annet å kjenne igjen tegnene, og lære deg å sette grenser.

Du begynner å nærme deg en terskel når jobb og arbeidsoppgaver ikke føles greit lenger. Når du kjenner at gleden forsvinner og du stadig tar deg selv i å ønske at du var i en annen situasjon.

Det er her pustepausene kommer inn i bildet.

Lær deg å ta noen minutter innimellom, hvor du spør deg selv om du har det bra eller om det er noe du kunne gjort annerledes. Gi deg selv en statusrapport.

Utmattelse er utbredt blant begge kjønn, men det en forskjell på hvordan menn og kvinner velger å tenke.

For eksempel bruker kvinner mer tankevirksomhet og energi på bekymringer rundt hele familiens velvære – noe som også kan bidra til stresstendenser.

I tillegg er det fortsatt mange som har en skjev rollefordeling når de kommer hjem fra jobb, der matlaging, vasking og andre huslige sysler ligger på kvinnen.

Ta tegnene på alvor

Mange kvinner blir også overarbeidet og sliter seg ut som følge av flink pike-syndromet. Kvinner med en overdrevent pliktoppfyllende atferd har vanskeligheter for å fremstå som noe annet enn positive og hjelpsomme.

Siden dette gjør det vanskelig å vise negative følelser, blir grensesetting en utfordring. Det bunner ofte i en frykt for å bli oppfattet som negativ, men i praksis er grensesetting viktig for at du skal kunne gjøre en god jobb over tid og bli oppfattet som kompetent. Utmattelse og utbrenthet ofte er et resultat av en prosess som har foregått over lang tid.

Det kan være vanskelig både for en selv og de rundt deg å innse at det hjelpsomheten og positiviteten er en del av årsaken.

Det er viktig å ta tidlige tegn på utbrenthet på alvor. I mange tilfeller er det irritasjon eller at du er fysisk veldig sliten. Det kan gi god innsikt å sette opp et «stress-regnskap» med oversikt over hva som gir og tar energi i hverdagen.

Dersom det er lite på pluss-siden, er det viktig å ha en dialog med partner og arbeidsgiver om hvordan du kan skape bedre balanse.

Det viktigste er nok likevel å ta et oppgjør med deg selv, og vurdere om det er noen krav eller ambisjoner i hverdagen som må fires på – eventuelt for en periode.

Si det rett ut

Du kan selv ta ansvar. Mange av oss går gjennom livet med en bevisstløs holdning. Hvis vi hadde vært mer bevisst på at vi har muligheten til å velge bort mye av det som tapper oss for energi, så ville mange hatt det mye bedre med seg selv.

Når en avgjørelse er tatt, er det viktig at du holder deg til denne og ikke lar den dårlige samvittigheten dure i bakgrunnen.

Men hvordan skal du rent praktisk gå frem når du skal sette dine grenser ut i livet. Hvordan skal du fortelle det til medarbeidere, ledere eller familien?

Her er det bare ett svar – vær ærlig! Si det som det er. Jeg har de siste årene vært totalt ærlig når det gjelder min egen kapasitet – nettopp fordi jeg opplevde å møte veggen for noen år siden. Jeg sa aldri nei, og til slutt kom jeg meg ikke engang ut av sengen på morgenen.

Nå har jeg en regel som sier at jeg aldri sier ja umiddelbart. Jeg forteller at jeg ikke kan gi et svar før dagen etter, og på den måten får jeg tid til å tenke meg om og kjenne etter om dette er noe jeg ønsker. Ønsker jeg det ikke, så ringer jeg dagen etter og takker for tilliten, men forklarer at jeg ikke vil påta meg noe mer nå.

Disse tegnene på utbrenthet skal du se etter:
• Fysisk utmattelse
• Angst og depresjon
• Smerter eller plager uten fysiske årsaker
• Lite sosial kontakt
• Irritabilitet

Les også: Angst er egentlig så mye mer enn å være redd