Positive tanker: Grunnen til at det er viktig å forbli positiv

Written by: Zally L.

Published on: May 11, 2021

Når man lever i en verden full av negative ting, blir det litt vanskelig å holde seg positiv. Så mye rund om i verden er på gang og det ser ikke ut til at det vil gå over. Vi bør ikke la ting vi ikke kan gjøre noe med gå utover oss selv. Så, hvordan skal man holde seg positiv i et forhold?

Positivt fokus er en viktig del av forholdets grunnarbeid, men er det nok?

Anbefaler du partneren din «å bare tenke litt mer positivt», gjør det neppe situasjonen bedre. Men; det å fokusere på å være interessert i sin partner, være imøtekommende og inviterende, samt det å jobbe med å anerkjenne din partner vil hjelpe.

1. Å fokusere på det gode sammen

Man kan merke det bare man man kikker gjennom gamle fotoalbum en kveld, eller mimrer om reiser og gode opplevelser man har hatt sammen som par.

Kanskje man tar seg tid til å fortelle hverandre om hva man har opplevd som de beste periodene av samlivet og hvordan man forstår dem?

Kanskje man setter seg ned og forteller hverandre om tre positive egenskaper man oppfatter at partneren oftest er i besittelse av, og hvordan disse har beriket forholdet og relasjonene rundt dere?

Alt dette kan være korte «mimre- og anerkjennelsesruter» tilbake til gode følelser som setter en på et godt spor.

Selvhjelp: Positive sitater for et nytt pespektiv

2. Å fokusere på å «hente opp» gode tanker om partneren

Når forholdet er fastkjørt i negative sirkler, kan gode tanker man hadde om partneren komme helt i bakgrunnen.

Det hjelper å sette seg ned å skrive om hva man satte pris på da man møttes, hva man har satt pris på i livet med den andre og hva man er stolt over.

Hva gjør virkelig den andre i den hensikt å være god med meg? Å sende en SMS om dagen, for å dele en av de gode tankene du har tenkt om den andre, kan være et livs pust.

3. Å være interessert, imøtekommende og inviterende

En negativ modus kan ikke manipuleres eller påvirkes direkte. Anbefaler du partneren din «å bare tenke litt mer positivt», gjør det neppe situasjonen bedre.

Men, det å fokusere på å være interessert i sin partner, være imøtekommende og inviterende, samt det å jobbe med å anerkjenne din partner vil hjelpe.

Du kan oppmuntre og hjelpe deg selv til å jobbe for å vokse på disse områdene!

4. Å se etter det positive og uttrykke det

Det er lettere å bygge en «anerkjennelseskultur» i forholdet, dersom man ser etter det positive og uttrykker det man setter pris på.

Har du lett for å levere «feilmeldinger og mangellapper», som man gjerne gjør gjennom kritikk av partneren, er det ulike grep å vurdere: Se på hvordan du tenker om deg selv og dine følelser.

Er det mye kritikk i måten du tenker om deg selv? Er det mykere måter du kan dele klager på?

5. Å være «ekte» positiv

Noen bruker ord som: «Jeg er mer enkel enn deg», «Jeg er mer løsningsorientert enn deg» og «Jeg ser mer fremover enn deg og dveler ikke ved fortiden» og lignende, men dette er ikke uttrykk for positivitet, men mer «kan du ikke bare se det slik jeg ønsker du skal se det, så er det ikke noe problem».

Andre søker derimot å forstå og forsikrer seg om at en har forstått den andres perspektiv, før man ser på løsninger sammen og bruker all sin positive energi for å nå målet. Da er det «ekte» positivitet.

Mennesker har en naturlig tendens til å rette seg mot det negative. Våre hjerner har større sannsynlighet for å oppsøke negativ informasjon og lagre dette raskt til minnet.

Dette er selvfølgelig ikke bare dumt. Å erkjenne problemer og ta tak i feil, kan lede oss til bedre løsninger. Men vi går ofte for langt, vi dveler ved det negative, og banker oss selv opp for våre feil.

Ved å bevisst øke fokuset på det positive, kan vi begynne å utjevne balansen. Da kan vi finne en gylden middelvei hvor vi kan se på feil og utfordringer uten å bli nedfor. Vi blir heller mer motiverte, produktive og klare for ta imot alt som kommer vår vei.

Hvordan kan vi trene hjernen til å fokusere på det positive?

Her er tre tips du kan prøve for å hjelpe hjernen din til å holde seg positiv:

1. Uttrykk takknemlighet

Negative hendelser blir store og setter seg fast hvis man ikke bevisst balanserer dem ut.

Når du står overfor utfordringer, er det viktig å også gjøre en status på hva som går bra. Å tenke på det gode i livet ditt kan hjelpe til med å balansere det positive og negative, og det gir hjernen den ekstra tiden den trenger for å registrere og huske de positive hendelsene.

For å hjelpe hjernen med å lagre positive hendelser, kan du reflektere over hva du er takknemlig for, og gjør dette minst en gang i uken. Skriv ned hva du er takknemlig for, som for eksempel muligheten til å kunne forfølge en karriere du elsker, eller familien som støtter deg. Hvis du foretrekker en daglig rutine, så kan du skrive en logg hver kveld over de gode tingene som skjedde i løpet av dagen.

Bare gjør det kort og enkelt. Hvis du prøver å hamre frem takknemlighet, så blir det fort kjedelig.

2. Gjenta positive affirmasjoner

Hvilken som helst politiker eller markedsfører vet at jo oftere du hører en beskjed, jo større sjanse er det for at du tror på det. Dette gjelder også for beskjeder om hvem du er, eller hva du er i stand til. Ved å repetere positive affirmasjoner med stor overbevisning flere ganger hver dag, trener du hjernen til å tro på det.

Over tid vil du begynne å internalisere dem.

Velg to til tre affirmasjoner som representerer dine verdier og mål, som for eksempel «jeg kan takle hva som helst», «det er nok av tid», eller «jeg blir bedre for hver dag som går». Denne repetisjonen vil påvirke hvordan du håndterer negative hendelser. Det kan være spesielt effektivt hvis du har en tendens til å tenke negativt.

3. Utfordre negative tanker

Hver gang vi får en negativ tanke velger vi hvordan vi skal reagere. Vår naturlige reaksjon er ofte at vi begynner å dvele. Hjernen tenker hardt på negative hendelser og gjør dem større og viktigere enn de er. For å bekjempe dette, se for deg at tanken ligger utenfor deg. At tanken er noe du kan observere og dekonstruere. Da kan du skape en vane hvor du tar avstand fra tanken i stedet for at du dveler ved det.

Videre kan du utfordre de negative tankene om deg selv. For eksempel hvis oppstartsbedriften din ikke får oppturen du hadde håpet på, så tenker du kanskje «jeg er en fiasko». Men dette er jo ikke sant, og det er lite produktivt. Tenk heller og se på hendelsen annerledes. Du kan si: Jeg jobbet hardt, men jeg klarte ikke å forutse endringene i markedet. Jeg er skuffet, men nå skal jeg prøve på nytt med nye opplysninger.

Denne tolkningen er mildere, mer korrekt og den er proaktiv.

I begynnelsen vil denne strategien føles vanskelig, og du vil tro at den ikke fungerer. Men over tid, vil dette gå automatisk for deg, og negative tanker vil ha mindre sannsynlighet for å dukke opp. Ingen gjør dette naturlig, du er nødt til å lære og øve.

Les også: Kvitt deg med alt som ødelegger positiviteten i livet ditt og lev et fredelig liv