Konsekvensene av mobbing: Ingen skal måtte gå igjennom det

Written by: Zally L.

Published on: September 10, 2020

Jeg hadde det helt jævlig på barneskolen. Jeg ble mobbet fra jeg var 11 år og begynte å få kviser. Jeg kan ikke beskrive hvordan det føltes å bli kalt for pizza-face. Og jeg skjønte aldri hvorfor de andre barna var slike mot meg. Er jeg den eneste som har kviser? Nei! Men hvorfor blir ikke de andre mobbet?

Så mye gikk rundt i tankene mine på den tide. Jeg kom også i slåsskamp med mobbere. Men jeg sa aldri ifra til noen a t jeg ble mobbet. Ikke en gang foreldrene mine. Nå vet jeg at det var helt feil, men på den tiden var jeg egentlig redd for å gjøre ting verre enn de var. Og om ting ble verre visste jeg ikke om jeg kunne håndtere dem.

Så, hva er mobbing?

Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold. Den som mobber kan være en enkeltperson, men det kan også være gruppevold fra flere. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper. (Kilde Wikipedia)

Det er mulig å skille mellom direkte og indirekte mobbing. Førstnevnte kan utføres verbalt eller fysisk. Indirekte mobbing omfatter derimot hovedsakelig riktespreding, hvor offeret utelukkes fordi det skader status for de andre.

Mobbing kan ha forskjellige former:
• Fysisk mobbing: Slag, spark, kilevink, ødeleggelse av eiendeler osv.
• Verbal mobbing: Trusler, drilleri, kallenavn osv.
• Psykisk mobbing: Utelukkelse, talende blikk, baksnakking osv.

Mobbing kan være vanskelig å oppdage

Noen typer mobbing kan være vanskelig for voksne å oppdage, for eksempel stygge blikk, baksnakking og utestenging på nettet. De voksne skal ta alle typer mobbing alvorlig, men for at de skal kunne gjøre noe, må de få vite om det.

Utestenging kan være mobbing

Å bli holdt utenfor eller at ingen vil være venner med deg kan være mobbing. Det er mange måter å bli holdt utenfor på.

For eksempel at noen sjelden eller aldri få være med i leken, i bursdag, på fest eller på andre aktiviteter. Det kan også være når ingen eller bare noen få kommer på en bursdag eller fest som noen har invitert til.

Det skjer også på nettet, for eksempel at noen ikke får være med i grupper på sosiale medier, eller at man er den eneste som ikke blir tagget i et bilde.

Les også: Angst er egentlig så mye mer enn å være redd

Tull kan være mobbing

Selv om du bare tuller, kan for eksempel det å bruke kallenavn eller ironi, misbruke passord og legge ut bilder av personer som selv ikke ønsker det, være mobbing. Det du tenker på som tull, kan være veldig vondt og sårende for andre.

Det kan også være mobbing hvis du videresender, kommenterer, eller liker en stygg melding eller et bilde som er ment å plage noen. Les på nytt og tenk deg om før du liker, sender eller publiserer.

Mobbing utvikler seg ofte slik at veldig mange i en gruppe etter en tid er med på utstøting av offeret.

Motivasjonen til dem som deltar kan derfor være noe ulik. Noen har dette store behovet for å føle på tilhørighet eller makt, mens andre kan være med av frykt for represalier eller fordi det rett og slett er blitt «stilen» i gruppa.

For et mobbeoffer vil en gruppe mobbere fremstå som en ganske samlet gruppe og det vil være uoversiktlig hvem som innehar hvilke roller.

I virkeligheten kan være stor forskjell på motivasjonen og ganske klart definerte roller. Det er for eksempel ofte sånn at de mest «aktive» mobberne selv er i risiko for å bli holdt utenfor, mens mer usynlige ledere er de som står bak.

En slik gruppe er preget av skjøre relasjoner, posisjonering og frykt. Hvis en klarer å finne ut hvem som styrer og hvem som bare er med, og får stoppet mobbingen, vil situasjonen i gruppa bli tryggere og bedre for alle – også mobberne.

Virkninger av mobbing på psykisk og fysisk helse

Barn og ungdom som har blitt utsatt for mobbing, har betydelig økt risiko for å utvikle psykiske problemer.

Risikoen er ofte dobbelt så høy eller mer enn dobbelt så høy blant mobbeofre enn blant de som ikke har vært mobbet, viser en rekke studier.

Problembelastningen er størst når mobbingen er systematisk og langvarig.

Forebyggende tiltak har sannsynligvis positive effekter både for de som er ofre for mobbing og for de som mobber selv.

De psykiske problemene viser seg i form av plager med depressivitet, angst, lav selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, psykotiske symptomer og psykosomatiske plager som hodepine, magesmerter og søvnvansker.

De psykiske problemene hos mobbeofre varer i lang tid, ofte hele livet gjennom. 50 prosent av voksne pasienter som søker hjelp ved en psykiatrisk poliklinikk, har vært utsatt for mobbing i skolealder. Jo mer de var blitt mobbet, desto mer depresjon og angst opplevde de i voksen alder.

I en stor forskning ble det dokumentert at elever som ble mobbet i skolealder, hadde i gjennomsnitt dobbelt så stor risiko for depresjon og andre relaterte problem ved oppfølging 7 år senere.

Sammenhengen mellom det å ha blitt utsatt for mobbing og graden av såkalte internaliserende problemer som tilbaketrekning, somatiske plager, depresjon og angst er også bekreftet i en studie der en kontrollerte for genetiske faktorer.. Dette betyr at sammenhengene ikke bare kan forklares ved genetisk sårbarhet, men at mobbingen er en reell risikofaktor for psykiske helseplager.

Ungdom som i skolealderen mobber andre, har økt risiko for en senere antisosial eller kriminell utvikling. Det viser mange studier. Det er derfor ikke bare det å bli mobbet, men også det å mobbe, som er forbundet med negative langtidskonsekvenser.

Så det er ikke rart så mange er deprimerte og sliter med angst. Ingen skal måtte gå gjennom mobbing, ingen! Det spiller ingen rolle om det skjer på skole, arbeidsplassen eller sosiale medier. Det som er helt sikkert er at det går helt hardt inn på folk. Men det ser dessverre ikke ut til at det noen hang kan ta slutt.

Les også: Depresjonen skjuler seg alltid i begynnelsen før den treffer deg hardt