Visste du at lykke kan læres?

Written by: Zally L.

Published on: January 21, 2021

Visste du at du kunne lære hvordan du skal være lykkelig?
Først og fremst, for å være lykkelig trenger du å være takknemlig for det du har. Det viser seg at de som opplever seg selv som lykkelige, først og fremst gjør det fordi de velger å være lykkelig med det de gjør, har sterke forhold til sine nærmeste og tar vare på seg selv fysisk, økonomisk og følelsesmessig.

Det har vist seg at lykken er nesten det samme rundt om i verden. Funne etter en studie viser nemlig det samme. Etter å ha sett på hvordan lykkefølelsen varierer mellom ulike individer, er konklusjonen her at de som er tilfreds med sine nære relasjoner, bor sammen med familie, opplever egen helse som god samt er tilfredse med samfunnet, egen kropp og privatøkonomi, er de som oftest regner seg som lykkelige.

Ekte venner
Vi er sosiale vesener og vi trives godt når vi er sammen med andre. En av faktorene som er viktige for å oppleve lykke og å ha et godt liv, er å ha gode relasjoner.

Hvordan kan vi øke lykken?

1. Lær deg nye ting gjennom hele livet. Ikke stagner, men vær stadig i bevegelse
2. Ha evnen til å være til stede i det du gjør når du gjør det og legg merke til øyeblikkene
3. Ta vare på og bruk tid med mennesker som betyr noe for deg
4. Gi andre av det du har, også tiden din
5. Vær i fysisk aktivitet

Vi må forstå det er kvalitet og ikke kvantitet som teller.

Lykkelige mennesker: Kjennetegn på lykkelighet

Det å få hundrevis av Facebook-venner er ikke nødvendigvis nøkkelen til lykke, men heller det å ha noen få gode og nære relasjoner som er betydningsfulle. Om lykken vår avhenger av hvor mange «liker» vi har fått på profil bildet, da har vi et problem. Hva skjer om vi ikke får antall som vi trodde vi skulle få?

Om man også ser på svarene til folk som ligger på dødsleie og hva de sier når de blir spurt om det er noe de skulle ønske de kunne ha gjort annerledes, får vi vite at mange skulle ønske at de kunne ha brukt mer tid på venner og familie og prioritert dette over jobben.

Sosial og glad

En person som er lykkelig kan ofte oppleves som positiv og glad, og glede smitter. De fleste aner ikke hva et smil kan gjøre.

De fleste trives godt sammen med positive mennesker, og dette kan være med på å bygge og opprettholde vennskap og positive relasjoner.

Mange vet hva som gjør dem godt og som gir lykke, og de er flinke til å velge dette i livet sitt. Likevel har vi som mennesker en tendens til å være opptatt av fare, og det er lett å bli drevet av plikt og frykt heller enn glede og lyst.

Vi er alle født med vårt eget temperament, og noen er naturlig mer sprudlende og optimistiske enn andre. Dette er grunnstemninger som vi er utstyrt med, men det betyr ikke at vi er prisgitt dette.

Vi kan trene på å velge hva vi ønsker å gi fokus til i livet. Gjennom å fokusere på å være til stede i det du gjør, være fysisk aktiv, lære nye ting og prioritere tid med mennesker du bryr deg om og å trene på å leve i nåtiden, vil du unngå å leve for mye i fortiden eller i fremtiden.

Hva bør lykken innebære?

• Verdsett de viktigste forholdene
• Bidra selv til gode forhold
• Gjør mer av det du er god til og mindre av det du ikke er god til
• Ta vare på deg selv, både helse og økonomi
• Skap balanse mellom arbeid og fritid
• Velg å være lykkelig med det du gjør

Personer som er opptatt av rikdom, anskaffelse og forbruk, altså det som kalles materialistisk verdiorientering, har lavere sjanse for å føle seg lykkelig enn idealister.

Med idealister mener man personer som vektlegger nære sosiale relasjoner og kultur- og naturopplevelser.

Vektlegger forskjellige ting

Noe av forklaringen er at materialister, selv om de har god økonomi, ofte vil være frustrerte fordi ikke alle anskaffelsesønsker lar seg innfri. Idealister oppnår derimot, takket være et lavere forbruk, en økonomisk trygghet som bidrar til tilfredshet og lykke.

Les også: Kvinner som tåler mye i sine forhold kan aldri være lykkelige

Dette illustrerer en gammel innsikt når det gjelder hva som skal til for å ha et godt liv.
Inntektene må være større enn utgiftene. Materialister forsøker å oppnå dette ved å øke inntektene, men en alternativ strategi, som kan ha større sjanse for å lykkes, er å skjære ned på utgiftene. Dette gjør idealistene ved å vektlegge ting som ikke behøver å koste så mye.

Når er nok nok?

Mindre lykkelige mennesker er gjerne mindre flinke til å leve i nåtiden.
En vanlig feil mange av oss gjør er å henge seg opp i det som en gang var eller å fokusere for mye på det vi ønsker for fremtiden. Det er vanskelig å bli lykkelig hvis du stadig skulle ønske at du hadde et større hus, en større bil, bodde i en annen by eller i et annet land.

Hvis du en dag får det du ønsker deg, blir nemlig dette raskt den nye standarden du vurderer ting opp mot, og da er det lett at kravene øker og du ønsker seg noe enda bedre.
Det er likevel ikke alltid at større eller nyere er bedre, og det kan være vanskelig å bestemme for seg selv når nok er nok.

Ved å heller fokusere på de små tingene i livet, er det derfor lettere å si seg fornøyd.