Hvordan ser du på deg selv?

Written by: Zally L.

Published on: April 25, 2021

La meg si deg noe før du begynner å kritisere deg selv…

1.

Du er like god som alle andre. Vi alle er like betydningsfulle. Det finnes ingen fødte ledere eller undersåtter/følgere. Hver enkelt står på samme nivå – hver med sin egenverdi. Ingen sammenligning er nødvendig. Selv om vi alle kan si oss enige i en slik påstand, så etterlever vi det ikke i praksis.

Vi har i svake øyeblikk lett for å danne oss et hierarkisk rangeringssystem i hodet. Er vi litt usikre på oss selv, går vi ofte andre mennesker i møte med en defensiv holdning, med frykt og beskjedenhet – mer enn det som er sunt i en dialog. Vi trenger konstant påminnelse om at ingen har høyere status, ingen har lavere. Ingen rangering, intet hierarki – kun en flat struktur hvor alle er av like stor betydning.

2.

Når en person stadig snakker nedsettende om andre, viser dette bare at vedkommende prøver å plassere andre personer lavere ned enn seg selv. Mange tar på seg en maske utad og fremstår som “sterke personligheter”. Når du møter negative personer, kan varselklokkene dine ringe, negativiteten deres avslører et hierarkisk menneskesyn; – “for å føle meg på høyden, må jeg tråkke ned på de som i mine øyne er høyere enn meg selv”.

De setter altså seg selv lavere enn alt annet, og kompenserer med en nedlatende væremåte. Jeg våger å påstå at dette er en meget vanlig måte å være på. Du kan jo bare se på hva media spiller på og hva som fenger hos oss av underholdning. Skandaler selger. Med hierarkisk menneskesyn vil det altså føles godt å tråkke på andre for å komme seg selv høyere opp – noe som selvfølgelig vil slå tilbake på en selv.

3.

Når man skal jobbe med seg selv og eget selvbilde, vil det være svært viktig å kunne lære seg å skille strengt mellom andres meninger og ord – og sin egen person. Når vi treffer ukjente er det kun vår dialog som er med på å skape bånd mellom oss. Ikke la de andres ord og meninger få ta over din tankeverden. Lytt til det de andre sier, og registrer uttalelsene bare som det det er; ord fra en annen person, ord som bare representerer denne enkeltpersonens måte å tenke på.

Selvsikre mennesker: Kvinner som gjør disse tingene blir ikke utnyttet

Det er ikke en kollektiv tanke eller nødvendigvis en mening hun/han deler med flere. Det hver og enkelt sier, får stå for hans/hennes regning. Det er hans ord, ikke en del av deg, dine tanker eller gjerninger. Alle har jo frihet til å si det de vil. Men ikke alle har selvinnsikt nok til å forstå at deres negative uttalelser eller handlinger avslører mye av deres måte å tenke på – og gir lite glimt av en indre svakhet.

4.

Du er ikke det andre sier. Du er ikke det andre gir av tilbakemeldinger. Du skal ikke vente på andres uttalelser om deg selv for å kunne definere deg selv. Mennesket er i stadig utvikling, og det jeg er i dag er ikke konstant. Vi kan ha en dårlig dag, komme opp i en situasjon der vi blir ekstra usikre på oss selv.

Unge mennesker har oftere usikkerhet i forhold til seg selv og har oftere lavere selvfølelse. I perioder med lav selvfølelse, vil man oftere hige etter ros og aksept hos andre. Spesielt ønsker man tilbakemelding fra de man selv synes står seg selv høyere.

Noen personer innbilder seg at alle andre er bedre. Man nærer sitt ego med tilbakemeldinger fra andre, og vårt «jeg» blir så ledes formet etter i hvordan de rundt forholder seg. Et «jeg» til personer med stadig lav selvfølelse finner ingen fast avgrensning, men flyter ofte over i de tilbakemeldingene andre gir.

De blir lett påvirket av sine omgivelser. Å omgi seg med personer som har lite konstruktivt eller positivt syn på omverdenen, vil være veldig destruktivt for mennesker som allerede har et skjørt syn på seg selv. Så minn deg selv om det som står under punkt 1 og 3.

5.

En person som stadig kommer med negativitet, nærer sitt ego ved å finne feil og mangler ved omverdenen. I sitt stille indre finner han så mange feil og mangler ved seg selv, at det føles godt for hans ego å påpeke at verden rundt har enda flere feil. Å bære ei selvsikker maske utad, fungerer i det korte løp, men skaper ikke ro i sjelen. Han vil alltid være på vakt for ikke å bli avslørt, og holder sine kort tett inntil brystet.

Han vil føle seg truet og blottlagt hvis andre bemerker hans feil eller mangler, og vil være paranoid i sin omgang med folk. Hva prater de om når han ikke er tilstedet? Hever de andre seg selv over han ved å meske seg med hans problemer? Du vet nå etter å ha lest punkt 1-4 at dette kun er innbilninger og konstruerte oppfatninger – det er kun dine egne tanker om andres tanker – og dine egne tanker skal ikke innskrenke deg. Tvert om. Du vet nå at andres ord ikke vedkommer ditt selvbilde.

Du skal ikke frykte andre personers tanker, andres tanker er ikke deg. Det er synd på personer med så lav selvfølelse at deres frykt overskygger alt i deres hverdag og innskrenker deres liv; andres tanker skal ikke hindre deg i å oppleve alt det flotte vi omgir oss med eller å kunne bruke de flotte evnene og sansene du er utstyrt med.

6.

Personer som preges av et stadig dårlig selvbilde trenger oppmuntring og positive tilbakemeldinger – og masse hjelp til å flytte fokuset over på det som er bra med det de omgir seg med. Ignorer det negative – støtt opp under det positive. Føler vi oss til tider underlegne, merker vi at vi lettere absorberer ros. Og som jeg tidligere har nevnt har vi lettere for å selv være nedlatende når vi føler oss underlegne.

Det betyr at personer med en negativ og nedlatende holdning ikke trenger dårlig omtale, men godhet. Men andre personer rundt oss kan også ha det på samme vis, de føler seg ofte underlegne andre, det er så mange som er så mye bedre enn en selv. Og jeg nevnte tidligere at jeg tror dette er en veldig vanlig måte å tenke på, nettopp fordi vi sluker nedlatende mediaunderholdning så rått.

Hva når alle rundt oss har det på akkurat samme vis- og vi alle går rundt og føler oss akkurat like underlegne? Hvem skal da oppmuntre hvem? Opplever vi stunder med selvkritisk, underlegent og svakt selvbilde blir det derfor vanskelig og veldig krevende å gi oppmuntring til andre.

11 subtile trinn som viser deg hvordan du skal stå opp mot en narsissist

Med et hierarkisk syn på menneskeverdet blir det svært vanskelig å gi gode tilbakemeldinger til noen som er høyere enn deg selv. Da synker du jo bare dypere i din mentale stige når du må framheve andre. Derfor må jeg nok en gang minne om punkt 1; alle er like mye verdt.

Mennesker kan ikke måles opp mot hverandre – mennesker kan ikke sammenlignes. Alle er på samme nivå. Men dette kan du hjelpe andre til å forstå -nettopp ved din væremåte i praksis.

Du kan være den som løfter andre opp fra deres mentale stige og flater ut strukturen for dem. Det trenger derfor ikke være du som sitter og venter på positive tilbakemeldinger – du kan være den som gir gode tilbakemelding, den som påpeker det som er bra i dine omgivelser. Selv sjefen din på jobben trenger ros eller påminnelse om hva som fungerer iblant. Han trenger også å bli sett – sett som den personen han er, ikke som den rollen han inntar på jobb.

Vi er alle bare mennesker, med sarte sjeler som smelter for litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen. Personer med stadig dårlig selvbilde trenger spesielt å få føle at de er blitt sett. Øv deg hjemme på å være en sterk og generøs person som gir andre ros og oppmuntring. Neste gang du ser programmer av typen Idol lar du de nedsettende ordene vike for positive ord. Din evne til å gi gode tilbakemeldinger eller påpeke det som er positivt i dine omgivelser vil vokse i takt med din selvfølelse.

7.

Gi av deg selv og du får rikelig tilbake. For det kan føles som å gi – å ofre noe, når vi deler våre tanker, meninger, opplevelser – avslører våre feil og mangler, eller sier ifra hvis vi er uenige i noe. Problemer er ikke til for å gjemmes. Feil og mangler trenger ikke å skjules. Hva skal andre med dine feil, da? Snakke om dem for å tråkke på deg slik at du kommer lavere ned?

Husk punkt 1; alle befinner seg på samme nivå. Ingen er deg under- eller overlegen. Husk også og punkt 4 – du er ikke det andre sier. Problemer eller feil trenger ikke være som småstein i en ryggsekk – men som småkaker som du deler med de som du møter på livets vei. Når du åpner deg og deler dine tanker, viser du de andre tillit. Det er en ære å bli vist tillit. Det er smittsomt.

Andre tør åpne seg og prate med deg. Du vil finne ut at vi mennesker i bunn og grunn ikke er så ulike. Det du før så på som personlige problemer, er egentlig en oase av erfaringer, erfaringer du har mulighet til dele med andre. Du kan være den klare kilden andre kommer til for å se det virkelige speilbildet av seg selv.

8.

Den gode samtalen, de indre bildene du skulle ønske aldri tok slutt. Tenk deg selv en person du føler du alltid kan prate lett med. Hvilke egenskaper er en god samtalepartner i besittelse av? Foruten at dere kjenner hverandre, så prater dere uten tanke på at noen skal rangere hverandre. Samtaleemnene flyter lett over i hverandre fordi dere godtar distraksjoner og ingen emner er for tåpelige.

Men tenk deg en person du har møtt utenfor hjemmet, en du ikke kjenner så godt, men som har pratet til deg – og du har følt deg beæret over å ha fått tid sammen med. Kan det være en kjendis? Eller en annen person i byen/bygda som du føler er av høyere betydning? Eller kona i nabolaget som alltid ser deg og har en hyggelig kommentar på lur når dere treffes på butikken?

Hva gjør at nettopp hun, en slik ukjent person får deg til å føle deg så god? Hun er en avvæpnende sjel, uten hierarkisk syn på menneskeverdet. Hun viser tegn til dette kanskje ved å blottlegge sine svakheter eller dumheter først, og skaper latter. Hun prater like godt med alle, og er godt likt. Hun stråler positivitet, smiler og hilser, og viser en genuin interesse for deg. Hun spør om ting som angår deg på en fordomsfri måte og hun har ofte en positiv kommentar til noe du har foretatt deg.

Hun ser det positive ved deg og hun utstråler styrke ved å ha en uredd måte å prate på. Hun viser ingen forventning til at du skal komme med tilbakemeldinger til henne. Neste gang er det du som er denne personen i lokalmiljøet ditt. Du er den som stråler positivitet og prater lett med mennesker. Du kan gjøre dagen bedre for dine medmennesker.

Den du før trodde vær sinna på deg, er bare et trist menneske, et menneske som trenger et smil og en positiv kommentar fra deg. Du hjelper de som ligger nede til å komme opp. Ikke omvendt – du trenger ikke sitte å vente på at noen skal dra deg opp. For du kan utgjøre en forskjell. For andre – og for deg selv.

Si hva du mener: 12 ting du trenger å si før det er for sent

9.

De to siste punktene vil jeg vie til hvordan du kan overføre noe av denne nye tankegangen til å bli kjent med nye mennesker. Jeg kunne ha skrevet i det vide og brede om mange parallelle emner her, men jeg føler at en viktig forutsetning for å bli god til dette må nevnes;

Hvordan skal du opprettholde en interesse for å bli kjent med en annen person?

Du må først og fremst lære å sanse på nytt. Naturen er som et blankt ark – lukt, observer, se – nyt former og variasjoner og farger. Vær turist i ditt nærmiljø og oppdag de nærmeste omgivelsene på en måte som du aldri har gjort før. Ha oppmerksomt nærvær. Det viktige er at du ikke skal la dine innerste tanker og erfaringer løpe løpsk med tankene dine når du tar inn sanseopplevelser.

Du kan skille mellom de objektive, sansbare impulsene, og de tankene og tolkningene du gjør deg på bakgrunn av tidligere erfaringer. Du kan trene deg på å stenge av for tolkninger. Du kan trene på å absorbere den positive energien som strømmer inn fra det du sanser. Å sanse et objekt skal kunne gi deg energi så lenge du nyter det på gjenstandens premisser – ingen negative fortolkninger eller tanker skal blandes inn med det sansbare. Så alt du ser, hører, smaker, skal forsterkes med positive ord.

Så “herlig”, “friskt” regn, det lukter jord og mose, og jeg nyter det. Så kraftig, livgivende grønt gress. Så heldig jeg er som bor her. Så vakker arkitektur det huset har. En liten bille, så vakkert den glinser. Finn noe bra å si om alt du opplever fra du står opp om morgenen, – til du legger deg takknemlig om kvelden.

10.

Mennesker er også en del av den positive kilden i naturen. Hvert et individ du møter på din vei er unikt. “Så flott jakke den damen har, så fornøyd hun ser ut”. “Så fantastisk, rynket panne den gamle, gode mannen har”. “Så talentfull den jenta er, jeg gleder meg på hennes vegne.”

Sammenligning og misunnelse er det slutt på, du har nå en evne til å glede deg over andres evner og unner andre å ha ting som ikke du har. Du er blitt en rik person med en evne til å se hva du faktisk har av godt i deg og rundt deg. Du kan se det gode i alle og ser at hver person er som en uåpnet bok. Du selv kan velge om du vil åpne boka. Ved å gi positiv oppmerksomhet, lar de seg åpne, og har du først åpnet noen, vil du erfare at du kan få ta del i mange vakre fortellinger.

Du lar ikke slike bøker ligge uåpnede. Menneskelige bøker forteller seg selv, så lenge du setter dem i gang. Når du er i ferd med å bli kjent med noen, kan du øse av energien det gir deg å visualisere det som personen beskriver. Du beveger deg fra å kunne glede deg over dine egne førstehåndserfaringer til å kunne høste energi fra å forestille deg det som andre personer beskriver.

Du kan trene deg opp til å bli en god lytter ved å være bevisst på å alltid skape en indre film. Hvordan er det der du kommer fra? Bygd – by – hvilken skole har du gått på? Var det en stor skole? Alle slike spørsmål trenger mange flere utdypinger for å bli en god film. Du blir dermed nødt til å be om ytterligere skildringer hvis du mangler noen bilder. Du blir flinkere til å spørre, og med alt du nå tidligere har lest, skal du aldri mer være redd for å spørre.

Å spørre er å vise interesse. Å signalisere en fordomsfri interesse for noen ved å utfylle med egne opplevelser og erfaringer (punkt 7) er en tillitserklæring fra deg. Dette åpner ytterlig noen ekstra sider i den andre personens bok, samtidig som du vekselsvis skildrer sider fra din egen bok. Du skal aldri mer være flau eller beskjemmet over deg selv og dine egne tanker og ord. Din bok er din og andres viktige lærdom.

Gjennom å se på dialogen som noe spennende og berikende for deg selv, gir samtale med andre deg ny energi samtidig som at du gjennom refleksjoner får utvide ditt eget og andres tankespekter.
Etter å ha jobbet deg gjennom denne lista, sitter du igjen med en del erkjennelser som kan hjelpe deg videre og se på verden, personene rundt deg og på deg selv med nye øyne.

Du trenger ikke lengre dømme andre for å føle deg selv bedre. Du trenger ingen tilbakemelding fra de andre for å føle deg god. Det betyr ikke at du ikke bryr deg om personer som har lett for å snakke i nedsettende ordelag – men at du nå lettere forstår hvordan de da har det og hvordan de akkurat da tenker.

Du har styrke til å ikke la deg synke så lavt at du lar deg friste til å slå tilbake med samme mynt, men tvert imot sende tilbake positive og rause signaler, og føre fokuset tilbake på det som er bra. Styrken finner du altså i deg selv og i alt det gode du representerer. Du har et sterkt indre og fyller deg selv med positiv energi ved å se på det vakre verden består av. Du fyller deg selv til ditt fulleste. Du er blitt den beste versjonen av deg selv. Du er rik.

Du er unik – en blant alle andre milliarder unike individer på jordkloden. Du beriker deg selv hver gang du beriker et annet individ. Du er generøs og kan øse av din egen positive kilde og dele dette med de andre. At du er god, kan andre føle i ditt nærvær.

Hvordan ser du på deg selv?

La meg si deg noe før du begynner å kritisere deg selv…

1.

Du er like god som alle andre. Vi alle er like betydningsfulle. Det finnes ingen fødte ledere eller undersåtter/følgere. Hver enkelt står på samme nivå – hver med sin egenverdi. Ingen sammenligning er nødvendig. Selv om vi alle kan si oss enige i en slik påstand, så etterlever vi det ikke i praksis.

Vi har i svake øyeblikk lett for å danne oss et hierarkisk rangeringssystem i hodet. Er vi litt usikre på oss selv, går vi ofte andre mennesker i møte med en defensiv holdning, med frykt og beskjedenhet – mer enn det som er sunt i en dialog. Vi trenger konstant påminnelse om at ingen har høyere status, ingen har lavere. Ingen rangering, intet hierarki – kun en flat struktur hvor alle er av like stor betydning.

2.

Når en person stadig snakker nedsettende om andre, viser dette bare at vedkommende prøver å plassere andre personer lavere ned enn seg selv. Mange tar på seg en maske utad og fremstår som “sterke personligheter”. Når du møter negative personer, kan varselklokkene dine ringe, negativiteten deres avslører et hierarkisk menneskesyn; – “for å føle meg på høyden, må jeg tråkke ned på de som i mine øyne er høyere enn meg selv”.

De setter altså seg selv lavere enn alt annet, og kompenserer med en nedlatende væremåte. Jeg våger å påstå at dette er en meget vanlig måte å være på. Du kan jo bare se på hva media spiller på og hva som fenger hos oss av underholdning. Skandaler selger. Med hierarkisk menneskesyn vil det altså føles godt å tråkke på andre for å komme seg selv høyere opp – noe som selvfølgelig vil slå tilbake på en selv.

3.

Når man skal jobbe med seg selv og eget selvbilde, vil det være svært viktig å kunne lære seg å skille strengt mellom andres meninger og ord – og sin egen person. Når vi treffer ukjente er det kun vår dialog som er med på å skape bånd mellom oss. Ikke la de andres ord og meninger få ta over din tankeverden. Lytt til det de andre sier, og registrer uttalelsene bare som det det er; ord fra en annen person, ord som bare representerer denne enkeltpersonens måte å tenke på.

Selvsikre mennesker: Kvinner som gjør disse tingene blir ikke utnyttet

Det er ikke en kollektiv tanke eller nødvendigvis en mening hun/han deler med flere. Det hver og enkelt sier, får stå for hans/hennes regning. Det er hans ord, ikke en del av deg, dine tanker eller gjerninger. Alle har jo frihet til å si det de vil. Men ikke alle har selvinnsikt nok til å forstå at deres negative uttalelser eller handlinger avslører mye av deres måte å tenke på – og gir lite glimt av en indre svakhet.

4.

Du er ikke det andre sier. Du er ikke det andre gir av tilbakemeldinger. Du skal ikke vente på andres uttalelser om deg selv for å kunne definere deg selv. Mennesket er i stadig utvikling, og det jeg er i dag er ikke konstant. Vi kan ha en dårlig dag, komme opp i en situasjon der vi blir ekstra usikre på oss selv.

Unge mennesker har oftere usikkerhet i forhold til seg selv og har oftere lavere selvfølelse. I perioder med lav selvfølelse, vil man oftere hige etter ros og aksept hos andre. Spesielt ønsker man tilbakemelding fra de man selv synes står seg selv høyere.

Noen personer innbilder seg at alle andre er bedre. Man nærer sitt ego med tilbakemeldinger fra andre, og vårt «jeg» blir så ledes formet etter i hvordan de rundt forholder seg. Et «jeg» til personer med stadig lav selvfølelse finner ingen fast avgrensning, men flyter ofte over i de tilbakemeldingene andre gir.

De blir lett påvirket av sine omgivelser. Å omgi seg med personer som har lite konstruktivt eller positivt syn på omverdenen, vil være veldig destruktivt for mennesker som allerede har et skjørt syn på seg selv. Så minn deg selv om det som står under punkt 1 og 3.

5.

En person som stadig kommer med negativitet, nærer sitt ego ved å finne feil og mangler ved omverdenen. I sitt stille indre finner han så mange feil og mangler ved seg selv, at det føles godt for hans ego å påpeke at verden rundt har enda flere feil. Å bære ei selvsikker maske utad, fungerer i det korte løp, men skaper ikke ro i sjelen. Han vil alltid være på vakt for ikke å bli avslørt, og holder sine kort tett inntil brystet.

Han vil føle seg truet og blottlagt hvis andre bemerker hans feil eller mangler, og vil være paranoid i sin omgang med folk. Hva prater de om når han ikke er tilstedet? Hever de andre seg selv over han ved å meske seg med hans problemer? Du vet nå etter å ha lest punkt 1-4 at dette kun er innbilninger og konstruerte oppfatninger – det er kun dine egne tanker om andres tanker – og dine egne tanker skal ikke innskrenke deg. Tvert om. Du vet nå at andres ord ikke vedkommer ditt selvbilde.

Du skal ikke frykte andre personers tanker, andres tanker er ikke deg. Det er synd på personer med så lav selvfølelse at deres frykt overskygger alt i deres hverdag og innskrenker deres liv; andres tanker skal ikke hindre deg i å oppleve alt det flotte vi omgir oss med eller å kunne bruke de flotte evnene og sansene du er utstyrt med.

6.

Personer som preges av et stadig dårlig selvbilde trenger oppmuntring og positive tilbakemeldinger – og masse hjelp til å flytte fokuset over på det som er bra med det de omgir seg med. Ignorer det negative – støtt opp under det positive. Føler vi oss til tider underlegne, merker vi at vi lettere absorberer ros. Og som jeg tidligere har nevnt har vi lettere for å selv være nedlatende når vi føler oss underlegne.

Det betyr at personer med en negativ og nedlatende holdning ikke trenger dårlig omtale, men godhet. Men andre personer rundt oss kan også ha det på samme vis, de føler seg ofte underlegne andre, det er så mange som er så mye bedre enn en selv. Og jeg nevnte tidligere at jeg tror dette er en veldig vanlig måte å tenke på, nettopp fordi vi sluker nedlatende mediaunderholdning så rått.

Hva når alle rundt oss har det på akkurat samme vis- og vi alle går rundt og føler oss akkurat like underlegne? Hvem skal da oppmuntre hvem? Opplever vi stunder med selvkritisk, underlegent og svakt selvbilde blir det derfor vanskelig og veldig krevende å gi oppmuntring til andre.

11 subtile trinn som viser deg hvordan du skal stå opp mot en narsissist

Med et hierarkisk syn på menneskeverdet blir det svært vanskelig å gi gode tilbakemeldinger til noen som er høyere enn deg selv. Da synker du jo bare dypere i din mentale stige når du må framheve andre. Derfor må jeg nok en gang minne om punkt 1; alle er like mye verdt.

Mennesker kan ikke måles opp mot hverandre – mennesker kan ikke sammenlignes. Alle er på samme nivå. Men dette kan du hjelpe andre til å forstå -nettopp ved din væremåte i praksis.

Du kan være den som løfter andre opp fra deres mentale stige og flater ut strukturen for dem. Det trenger derfor ikke være du som sitter og venter på positive tilbakemeldinger – du kan være den som gir gode tilbakemelding, den som påpeker det som er bra i dine omgivelser. Selv sjefen din på jobben trenger ros eller påminnelse om hva som fungerer iblant. Han trenger også å bli sett – sett som den personen han er, ikke som den rollen han inntar på jobb.

Vi er alle bare mennesker, med sarte sjeler som smelter for litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen. Personer med stadig dårlig selvbilde trenger spesielt å få føle at de er blitt sett. Øv deg hjemme på å være en sterk og generøs person som gir andre ros og oppmuntring. Neste gang du ser programmer av typen Idol lar du de nedsettende ordene vike for positive ord. Din evne til å gi gode tilbakemeldinger eller påpeke det som er positivt i dine omgivelser vil vokse i takt med din selvfølelse.

7.

Gi av deg selv og du får rikelig tilbake. For det kan føles som å gi – å ofre noe, når vi deler våre tanker, meninger, opplevelser – avslører våre feil og mangler, eller sier ifra hvis vi er uenige i noe. Problemer er ikke til for å gjemmes. Feil og mangler trenger ikke å skjules. Hva skal andre med dine feil, da? Snakke om dem for å tråkke på deg slik at du kommer lavere ned?

Husk punkt 1; alle befinner seg på samme nivå. Ingen er deg under- eller overlegen. Husk også og punkt 4 – du er ikke det andre sier. Problemer eller feil trenger ikke være som småstein i en ryggsekk – men som småkaker som du deler med de som du møter på livets vei. Når du åpner deg og deler dine tanker, viser du de andre tillit. Det er en ære å bli vist tillit. Det er smittsomt.

Andre tør åpne seg og prate med deg. Du vil finne ut at vi mennesker i bunn og grunn ikke er så ulike. Det du før så på som personlige problemer, er egentlig en oase av erfaringer, erfaringer du har mulighet til dele med andre. Du kan være den klare kilden andre kommer til for å se det virkelige speilbildet av seg selv.

8.

Den gode samtalen, de indre bildene du skulle ønske aldri tok slutt. Tenk deg selv en person du føler du alltid kan prate lett med. Hvilke egenskaper er en god samtalepartner i besittelse av? Foruten at dere kjenner hverandre, så prater dere uten tanke på at noen skal rangere hverandre. Samtaleemnene flyter lett over i hverandre fordi dere godtar distraksjoner og ingen emner er for tåpelige.

Men tenk deg en person du har møtt utenfor hjemmet, en du ikke kjenner så godt, men som har pratet til deg – og du har følt deg beæret over å ha fått tid sammen med. Kan det være en kjendis? Eller en annen person i byen/bygda som du føler er av høyere betydning? Eller kona i nabolaget som alltid ser deg og har en hyggelig kommentar på lur når dere treffes på butikken?

Hva gjør at nettopp hun, en slik ukjent person får deg til å føle deg så god? Hun er en avvæpnende sjel, uten hierarkisk syn på menneskeverdet. Hun viser tegn til dette kanskje ved å blottlegge sine svakheter eller dumheter først, og skaper latter. Hun prater like godt med alle, og er godt likt. Hun stråler positivitet, smiler og hilser, og viser en genuin interesse for deg. Hun spør om ting som angår deg på en fordomsfri måte og hun har ofte en positiv kommentar til noe du har foretatt deg.

Hun ser det positive ved deg og hun utstråler styrke ved å ha en uredd måte å prate på. Hun viser ingen forventning til at du skal komme med tilbakemeldinger til henne. Neste gang er det du som er denne personen i lokalmiljøet ditt. Du er den som stråler positivitet og prater lett med mennesker. Du kan gjøre dagen bedre for dine medmennesker.

Den du før trodde vær sinna på deg, er bare et trist menneske, et menneske som trenger et smil og en positiv kommentar fra deg. Du hjelper de som ligger nede til å komme opp. Ikke omvendt – du trenger ikke sitte å vente på at noen skal dra deg opp. For du kan utgjøre en forskjell. For andre – og for deg selv.

Si hva du mener: 12 ting du trenger å si før det er for sent

9.

De to siste punktene vil jeg vie til hvordan du kan overføre noe av denne nye tankegangen til å bli kjent med nye mennesker. Jeg kunne ha skrevet i det vide og brede om mange parallelle emner her, men jeg føler at en viktig forutsetning for å bli god til dette må nevnes;

Hvordan skal du opprettholde en interesse for å bli kjent med en annen person?

Du må først og fremst lære å sanse på nytt. Naturen er som et blankt ark – lukt, observer, se – nyt former og variasjoner og farger. Vær turist i ditt nærmiljø og oppdag de nærmeste omgivelsene på en måte som du aldri har gjort før. Ha oppmerksomt nærvær. Det viktige er at du ikke skal la dine innerste tanker og erfaringer løpe løpsk med tankene dine når du tar inn sanseopplevelser.

Du kan skille mellom de objektive, sansbare impulsene, og de tankene og tolkningene du gjør deg på bakgrunn av tidligere erfaringer. Du kan trene deg på å stenge av for tolkninger. Du kan trene på å absorbere den positive energien som strømmer inn fra det du sanser. Å sanse et objekt skal kunne gi deg energi så lenge du nyter det på gjenstandens premisser – ingen negative fortolkninger eller tanker skal blandes inn med det sansbare. Så alt du ser, hører, smaker, skal forsterkes med positive ord.

Så “herlig”, “friskt” regn, det lukter jord og mose, og jeg nyter det. Så kraftig, livgivende grønt gress. Så heldig jeg er som bor her. Så vakker arkitektur det huset har. En liten bille, så vakkert den glinser. Finn noe bra å si om alt du opplever fra du står opp om morgenen, – til du legger deg takknemlig om kvelden.

10.

Mennesker er også en del av den positive kilden i naturen. Hvert et individ du møter på din vei er unikt. “Så flott jakke den damen har, så fornøyd hun ser ut”. “Så fantastisk, rynket panne den gamle, gode mannen har”. “Så talentfull den jenta er, jeg gleder meg på hennes vegne.”

Sammenligning og misunnelse er det slutt på, du har nå en evne til å glede deg over andres evner og unner andre å ha ting som ikke du har. Du er blitt en rik person med en evne til å se hva du faktisk har av godt i deg og rundt deg. Du kan se det gode i alle og ser at hver person er som en uåpnet bok. Du selv kan velge om du vil åpne boka. Ved å gi positiv oppmerksomhet, lar de seg åpne, og har du først åpnet noen, vil du erfare at du kan få ta del i mange vakre fortellinger.

Du lar ikke slike bøker ligge uåpnede. Menneskelige bøker forteller seg selv, så lenge du setter dem i gang. Når du er i ferd med å bli kjent med noen, kan du øse av energien det gir deg å visualisere det som personen beskriver. Du beveger deg fra å kunne glede deg over dine egne førstehåndserfaringer til å kunne høste energi fra å forestille deg det som andre personer beskriver.

Du kan trene deg opp til å bli en god lytter ved å være bevisst på å alltid skape en indre film. Hvordan er det der du kommer fra? Bygd – by – hvilken skole har du gått på? Var det en stor skole? Alle slike spørsmål trenger mange flere utdypinger for å bli en god film. Du blir dermed nødt til å be om ytterligere skildringer hvis du mangler noen bilder. Du blir flinkere til å spørre, og med alt du nå tidligere har lest, skal du aldri mer være redd for å spørre.

Å spørre er å vise interesse. Å signalisere en fordomsfri interesse for noen ved å utfylle med egne opplevelser og erfaringer (punkt 7) er en tillitserklæring fra deg. Dette åpner ytterlig noen ekstra sider i den andre personens bok, samtidig som du vekselsvis skildrer sider fra din egen bok. Du skal aldri mer være flau eller beskjemmet over deg selv og dine egne tanker og ord. Din bok er din og andres viktige lærdom.

Gjennom å se på dialogen som noe spennende og berikende for deg selv, gir samtale med andre deg ny energi samtidig som at du gjennom refleksjoner får utvide ditt eget og andres tankespekter.
Etter å ha jobbet deg gjennom denne lista, sitter du igjen med en del erkjennelser som kan hjelpe deg videre og se på verden, personene rundt deg og på deg selv med nye øyne.

Du trenger ikke lengre dømme andre for å føle deg selv bedre. Du trenger ingen tilbakemelding fra de andre for å føle deg god. Det betyr ikke at du ikke bryr deg om personer som har lett for å snakke i nedsettende ordelag – men at du nå lettere forstår hvordan de da har det og hvordan de akkurat da tenker.

Du har styrke til å ikke la deg synke så lavt at du lar deg friste til å slå tilbake med samme mynt, men tvert imot sende tilbake positive og rause signaler, og føre fokuset tilbake på det som er bra. Styrken finner du altså i deg selv og i alt det gode du representerer. Du har et sterkt indre og fyller deg selv med positiv energi ved å se på det vakre verden består av. Du fyller deg selv til ditt fulleste. Du er blitt den beste versjonen av deg selv. Du er rik.

Du er unik – en blant alle andre milliarder unike individer på jordkloden. Du beriker deg selv hver gang du beriker et annet individ. Du er generøs og kan øse av din egen positive kilde og dele dette med de andre. At du er god, kan andre føle i ditt nærvær.