Er jeg ensom: Tegn på ensomhet

Written by: Zally L.

Published on: April 24, 2021

Hva er ensomhet?

Ensomhet defineres som den vonde og uønskede opplevelse av å ikke ha tilstrekkelig eller tilfredsstillende sosial kontakt.

Ensomhet kommer av mangler i en persons sosiale relasjoner. Ensomhet er en subjektiv erfaring, det er ikke synonymt med objektiv sosial isolering. Opplevelsen av ensomhet er negativ og ubehagelig.

Denne definisjonen understreker at ensomhet er en subjektiv opplevelse og ikke det samme som personens faktiske kontaktnett, enten dette måles ved antall kontakter eller hyppighet av kontakt. Om personen opplever ensomhet, avhenger av vedkommendes aspirasjoner for sine kontakter – disse kan være høye og nærmest umettelige eller beskjedne og lite krevende.

Det er forskjell mellom ensomhet og alenehet/sosial isolasjon. Isolasjon er et mål for manglende kontaktnett og angir (med ulike mål) dem som har lite kontakt. Personer med lite sosialt nettverk er oftere ensomme enn de med stort sosialt nettverk.

Imidlertid kan også mennesker med stort kontaktnett være ensomme hvis de har aspirasjoner om kontakt som ikke tilfredsstilles.

Et overordnet spørsmål som stilles er: Øker ensomheten jo eldre man blir? Svaret er både ja og nei. Det er stor forskjell mellom eldre og gamle. Det er de gamle som ofte er ensomme, ikke de eldre. Det kan også tyde på at kvinner er mer ensomme enn menn. Men det kan også være at kvinner har lettere for å snakke om ensomhet.

Mange setter pris på å være alene. Ensomhet er en vond følelse som oppstår når det blir et sprik mellom den sosiale kontakten man har og den man ønsker å ha. Ensomhet henger altså sammen med forventninger og sosiale behov. Derfor kan man føle seg ensom selv om man har et rikt sosialt liv, og man trenger ikke kjenne seg ensom selv om man ikke har det.

Ekstroverte og introverte

Introverte, eller innadvendte, foretrekker mer enn ekstroverte å være alene. Men de er ikke bare mer alene, de føler seg også mer ensomme. Det er kanskje vanskeligere for dem å få sosial kontakt når de først ønsker det.

Det å være ekstrovert, altså utadvendt, reduserer på den andre siden risikoen for ensomhet.

Det samme gjelder det å skåre lavt på nevrotisisme. Er du en emosjonelt stabil person er det – kanskje ikke overraskende – mindre sannsynlig at du opplever ensomhet.

Les også: Selv de sterkeste jentene trenger å hvile

Forskerne mener ut fra denne undersøkelsen at de kan fastslå at personlighet har noe å si for risikoen for ensomhet. Dette er etter at de har kontrollert for andre faktorer, som om personene er gift, har barn og om de har jobb, for eksempel.

Tegn på ensomhet

Å være ensom kan være svært smertefullt og kan over lengre tid føre til psykiske lidelser. Gå over denne listen og sjekk etter om du ligger i faresonen.

1. Søvnmangel
Ensomhet kan ødelegge søvnen din helt og du vil kjenne det på kroppen at du ikke blir ordentlig uthvilt. Dette har det blitt forsket på og det har blitt bevist at folk som er ensomme våkner oftere i små øyeblikk i løpet av natten enn de som ikke er ensomme. Dette gjør at de ikke får den tunge, sammenhengende nattesøvnen de trenger.

2. Lange, varme dusjer
Blir du beroliget av lange, varme dusjer og tar disse helst hver dag? Det er et sikkert hemmelig tegn på at du føler deg litt ensom. Dette har det blitt forsket på faktisk. Desto oftere, lengre og varmere dusjer du tar, desto mer ensom er du.

3. Overdriver ting
Hisser du deg opp for den minste ting og overdriver ofte situasjoner? Når man er ensom har man automatisk mer tid til å sitte for seg selv og gruble, noe som igjen fører til at man kan overtenke en situasjon og skape en helt tåpelig situasjon ut av absolutt ingenting.

4. Vektoppgang
Ensomhet og vektoppgang går ærlig talt hånd i hånd. Når vi er triste og har det vondt, så er det ingen tvil om at vi trøster oss selv med mat.

5. Ofte syk
Er du ofte snørrete, hoster mye og føler deg slapp? Vel, det kan faktisk også være et tegn på ensomhet, siden det øker stresshormonene i kroppen og gjør det vanskeligere for immunforsvaret å bygge seg opp igjen.

Les også: Andre mennesker er ikke ansvarlige for din lykke

3 typer ensomhet

Fullstendig ensomhet

Dette er når man føler at absolutt ingen i hele verden forstår hvordan man har det, ei er det noen som prøver å forstå. Om denne følelsen er rettmessig eller ei, spiller i grunnen liten rolle; følelsen av å være fullstendig alene er sterk og mektig uansett. Mennesker som tilhører denne kategorien har svært få personlige relasjoner, og isoleringen kan være en stor påkjenning for psyken.

Separasjonsensomhet

Selv om man har familie og gode venner, vil man alltid oppleve tider der man er alene. Det kan for eksempel være en jobb som krever at du flytter eller at du må reise mye. Hva hjelper det med et sosialt nettverk hvis man aldri får truffet de man bryr seg om?

Eksistensiell ensomhet

Denne type ensomhet er av en annen karakter enn de to ovenfor. Selv om det er en helt naturlig del av det å være menneske, kan det føles svært overveldende når man oppdager at man i det store og hele står alene i verden. Du kan få gode råd og tips av venner når du har et problem, men til syvende og sist er det du selv som må løse det.

Bekjempe ensomhet

1. Én ting er sikkert: Du vil neppe komme ut av ensomheten ved å sitte hjemme og synes synd på deg selv. Bli aktiv!

2. Snakk om ensomheten din. Kanskje du har en venn (selv om vedkommende bor langt unna) eller et familiemedlem du har tillit til. Slå på tråden og prøv å sette ord på følelsene dine. Kanskje dere sammen kommer frem til en strategi for å ta tak i ensomheten din!

3. Vet du ikke hvem du skal henvende deg til, kan du søke profesjonell hjelp via fastlegen, psykolog eller hjelpetjenester på nett.

4. Prøv å være åpen og vennlig mot folk – ta initiativ. Neste gang det er tid for lunsj, kan du for eksempel spørre en kollega om dere skal ta pausen sammen. Spør du noen som pleier å være åpen og utadvendt, så vil denne personen sannsynligvis takke ja til forslaget ditt.

5. Bli med i en organisasjon eller forening. Velg noe du brenner for; de du treffer der er likesinnete og ser engasjementet og utstrålingen din.

6. Meld deg på et kurs hvor du lærer noe du synes er spennende. Dette kan for eksempel være et språk-, et kokke- eller et malekurs, etter som hva du liker.

7. Hvis du er veldig sjenert, eller ikke har tid til å engasjere deg på fritiden, kan du søke kontakter på internett. Det finnes forskjellige klubber på nettet, eller du kan skrive i et forum og finne andre mennesker som er ensomme og ønsker å bli kjent med deg.

8. Identifisere katastrofetanker – Er jeg redd for å bli latterliggjort, avvist, angrepet, neglisert, misforstått, mobbet, skammet, beskyldt, deevaluert o.l?

9. Identifisere umøtte behov – Har jeg egentlig behov for anerkjennelse, tilhørighet, nærhet, omsorg og forståelse? Har jeg egentlig behov for å beskytte, ivareta og bevare meg, sette grenser, skape integritet, og hevde og prioritere egne behov, meninger, ambisjoner, ønsker, lyster, drømmer og verdier?

10. Identifisere indre konflikt – Har jeg både behov for å beskytte meg og å være åpen og sårbar? Kan beskyttelsen medføre at ingen kan se og møte meg? Risikerer åpenheten at sårbarheten avvises?

Husk at ensomhet og depresjon er ikke det samme!

Les også: 10 hjerteskjærende sannheter single mennesker aldri snakker om