Slik håndterer du din mørke side – og alle har en

Written by: Zally L.

Published on: February 16, 2024

Har du en mørk side? Selvsagt har du det. Det har vi alle sammen. Men ingen av oss snakker om den fordi vi er redde og skammer oss over den. Hvis du har problemer med å håndtere din mørke side, kan du lese her hvordan du går frem.

Når den mørke siden tar kontrollen

Når den mørke siden er i førersetet, kjenner du ikke igjen deg selv. Den mørke siden av psyken fremkaller tanker og følelser som gjør deg engstelig og samtidig fristet. Den forvrenger tankene og følelsene dine, men det føles så riktig. Og kanskje er det fordi vi frykter vår mørke side enda mer.

Derfor undertrykker vi den og skjuler den for omverdenen og til og med for våre nærmeste. Men vi vet at dypt inne i oss vokser den mørke siden vår stille og tålmodig innenfor sine egne grenser og leter etter en vei ut. Og når den kommer ut, kan helvete bryte løs.

Men hva er denne mørke siden av personligheten vår? Hva er det egentlig vi så desperat prøver å skjule? Og hvordan kan du håndtere din mørke side på en positiv måte?

Hva er din mørke side?

Den mørke siden refererer til den delen av “selvet” ditt som befinner seg i personlighetens skyggeside. Den er også kjent som skyggesiden og omfatter visse trekk og egenskaper som vi foretrekker å skjule og låse inne fordi vi skammer oss over dem. Vi tror at disse “mørke” egenskapene er pinlige og gjør oss uverdige til andres kjærlighet, respekt og beundring. Derfor viser vi ikke frem våre mørke sider.

Vi forbinder vår mørke side med negative tanker og følelser som sinne, sjalusi, egoisme, manipulasjon, dominans og fordømmelse. Selv om vi bevisst eller ubevisst misliker disse følelsene og begraver dem dypt i oss, er de en naturlig del av oss. Uansett hvor mye vi prøver å ignorere eller skjule dem, vil de til slutt komme ut under de rette omstendighetene.

Studier har til og med vist at undertrykkelse av visse tanker kan føre til at påtrengende tanker blir mer voldsomme og vedvarende. I en annen studie heter det: “Selv om det å undertrykke tanker er en populær form for mental kontroll, tyder forskning på at det kan virke mot sin hensikt og bidra til nettopp den tilstanden du håpet å unngå.”

Hvis du ikke tar tak i din mørke side, men i stedet undertrykker den, kan den komme til syne på de styggeste måtene. Og når den mørke siden vår plutselig viser seg, kan den ha stor innvirkning på tanker, følelser, atferd og handlinger, noe som kan føre til tap, sinne, frykt, følelsesmessig smerte og uønskede resultater. Men siden den mørke siden vår er en medfødt del av oss, kan vi absolutt håndtere og kontrollere den i stedet for å undertrykke den.

Når vi erkjenner og omfavner vår mørke side i stedet for å skjule den, kan vi oppleve tilfredshet, lykke og til og med opplysning.

Slik kontrollerer du din mørke side

Den mørke siden av personligheten din er en del av den menneskelige erfaringen. Her er noen effektive måter å kontrollere og håndtere den mørke siden på:

1. Erkjenn din mørke side

Det første du må gjøre for å håndtere din mørke side, er å omfavne den. Først når du anerkjenner og aksepterer alle sider ved personligheten din, kan du virkelig forstå hvem du er. Når du forstår deg selv, kan du bedre komme i kontakt med ditt indre og bli opplyst.

Du kan rett og slett ikke bli kvitt din mørke side, uansett hva du prøver. I stedet kan du avdekke alle aspekter av din skjulte mørke side og møte dem. Sett søkelyset på din mørke side og prøv å forstå den – hva er det den drives av og hva vil den?

Har du uoppfylte lengsler? Får du ikke dekket behovene dine? Oppstår det frustrasjoner på grunn av knuste drømmer? Gå dypt inn i deg selv og let etter svarene. I stedet for å skamme deg over dine mørke tanker, følelser og ønsker, kan du prøve å forstå smerten bak negativiteten.

Aksepter at sinnet og personligheten din har en mørk side som du ikke kan skjule for alltid. Jo mer du prøver å undertrykke det, desto mer dødelig blir det når det eksploderer.

Hvis du ikke vil slippe løs dine indre demoner, må du være ærlig og autentisk med deg selv og ha mot til å akseptere din mørke side. Da kan du frigjøre alle dine negative følelser på en sunn måte og håndtere din mørke side på en positiv måte.

Forskere har funnet ut at det å akseptere i stedet for å fordømme våre mentale opplevelser kan føre til “bedre mental helse, blant annet fordi aksept hjelper oss til å oppleve færre negative følelser som respons på stressfaktorer.”

2. Kjenn triggerne dine

Når du begynner å akseptere din mørke side, kan du prøve å finne ut hva som utløser de negative tankene og følelsene dine. Invester nok tid til å reflektere over din mørke side – hvorfor dukker den opp på bestemte tidspunkter?

Hvilke situasjoner får den frem? Utløses den av bestemte personer eller opplevelser? Prøv å observere og identifisere gjentagende mønstre og likheter i opplevelser som fører til negative tanker og giftig atferd hos deg.

Spør deg selv hvorfor du opptrer egoistisk i visse situasjoner. Utløses atferden av usikkerhet og frykt? Føler du deg truet når partneren din gir oppmerksomhet til noen andre? Lider du av frykt som gjør deg forsiktig?

Er du høysensitiv eller usikker? Hvordan får disse triggerne deg til å oppføre deg? Kan du reagere positivt på dine triggere i stedet for å reagere negativt på grunn av din mørke side? Hvis du reflekterer over disse spørsmålene, kan du belyse din mørke side og finne svar som hjelper deg med å håndtere reaksjonene dine på triggerne bedre.

Ved å identifisere dine triggere kan du også forbedre kommunikasjonen med venner, familie og andre som påvirkes av dine negative reaksjoner. Når dine nærmeste kjenner til triggerne dine, kan du bedre håndtere din mørke side og relasjonene dine.

3. Øv deg på tankefullhet

Når du aksepterer din mørke side og erkjenner hva som utløser den, kan du utvikle en bedre bevissthet om deg selv, noe som igjen kan føre til sterkere selvbeherskelse og helbredelse. Dette gjør at du kan være deg selv og handle deretter. Det kan også bidra til å redusere påvirkningen fra det ytre miljøet, situasjoner og mennesker når det gjelder tanker, følelser, atferd og handlinger. Dette er det viktigste steget hvis du ønsker å håndtere din mørke side.

Å praktisere tankefullhet kan være en effektiv måte å trene opp sinnet til å gjenkjenne negative tanker og bevisst bruke sunne mestringsmønstre for å overvinne vanskelige situasjoner.

Å praktisere tankefullhet, takknemlighet og vennlighet kan hjelpe oss med å “bekjempe de negative tankene som bombarderer hjernen vår i løpet av dagen”. Gjennom dette kan vi akseptere våre mørke personlighetstrekk og “desarmere” negative tanker.

Å sette navn på sine mørke sider er en utmerket måte å håndtere påtrengende tanker på. “Det kan være nyttig å finne et navn på den tilsynelatende vedvarende negative skravlingen i hodet. Selv kaller jeg den negative indre dialogen min for “Stemmen” og gjenkjenner den for det den egentlig er – tanker som springer ut av den kollektive smerten i underbevisstheten.”

Når du navngir din mørke side, praktiserer du tankefullhet, noe som gjør at du kan fokusere oppmerksomheten din på øyeblikket. Selv om det krever litt tid og innsats, kan det bidra til å redusere negative tanker og følelser som stress, angst og depresjon og fremme positive følelser som takknemlighet og tilfredshet.

Ved å praktisere tankefullhet gjennom meditasjon kan du utvikle et roligere og mer avbalansert sinn. Når vi fordyper oss i øyeblikket, forsvinner skyldfølelse og frykt. Negative følelser mister taket på oss.

Gjennom tankefullhet kan du løsrive deg fra skyggesiden din, fokusere på det positive og få bedre kontroll over din mørke side og negative lyster, ønsker, tanker og følelser.

Måter å håndtere din mørke side på

De fleste av oss har en tendens til å være redde for vår mørke side, så vi undertrykker den, sletter den, glemmer den og prøver å helbrede oss selv. Men jo bedre vi forstår den mørke siden vår, jo mer innser vi at den gjør oss komplette – uten den forblir vi alltid ufullstendige. Så i stedet for å prøve å bli kvitt den, bør du lære deg å håndtere din mørke side.

Her er noen enkle måter å håndtere og kontrollere din indre mørke side på.

1. Snakk med noen

Snakk med en fortrolig om hvordan du har det med din mørke side. Han eller hun kan hjelpe deg med å finne et nytt perspektiv og tilnærme deg livet på en ny måte.

2. Øv deg på egenkjærlighet

Gi deg selv litt kjærlighet, vennlighet og medfølelse. Vær varsom med din mørke side, og håndter den med kjærlighet i stedet for å se på den med frykt.

3. Se det som en mulighet til å vokse

Hvis du ønsker å håndtere din mørke side, bør du se på den som en erfaring som kan gi deg verdifull lærdom om deg selv og hjelpe deg til å vokse og modnes. Det trenger ikke å være en negativ opplevelse.

4. Ikke vær redd for mørket

Når den mørke siden begynner å ta tak i deg, må du stoppe opp og puste. Tillat deg selv å oppleve de vanskelige tankene og følelsene som dukker opp, og aksepter smerten i stedet for å avvise den. Utforsk de vonde følelsene som en del av helingsprosessen i stedet for å prøve å undertrykke dem. Vær modig.

5. Ta det med ro

Ikke gi den mørke siden din for mye oppmerksomhet, og ikke ta den for alvorlig. Tenk på den som en naturlig del av deg. Hvis du omfavner den i stedet for å skamme deg over den, kan du bedre håndtere den.

6. Praktiser skyggearbeid

Hva er skyggearbeid? Skyggearbeid er en prosess der du kan avdekke skjulte sider av deg selv i underbevisstheten som du skjuler og fortrenger. Ved å utforske tidligere traumer eller sider ved personligheten din som du anser som uønskede, kan du få klarhet i tanker og udekkede behov og få hjelp til personlig utvikling. Dette er en av de beste måtene å håndtere dine mørke sider på, for alle kan gjøre skyggearbeid på egen hånd.

7. Oppsøk en terapeut

Å snakke med en psykoterapeut eller rådgiver kan også hjelpe deg med å håndtere din mørke side. En psykolog kan hjelpe deg med å håndtere krenkende og traumatiske opplevelser fra fortiden. Ulike terapiteknikker har i flere studier vist seg å være svært effektive for å hjelpe deg med å håndtere negative tanker og følelser.

Viktigheten av å forstå din mørke side

Hva skjer når du ikke forstår, aksepterer og kontrollerer din mørke side? Hvis du undertrykker dine mørke tanker, følelser og drifter i stedet for å håndtere dem på en taktfull måte, kan det forvrenge og fordreie tankegangen og personligheten din, noe som kan føre til ulike personlighetsforstyrrelser, psykiske problemer og avhengighet. Det kan til og med ødelegge forholdet til dine nærmeste, ditt sosiale omdømme og din karriere.

Forskere har postulert at undertrykkelse av negative tanker og ønsker kan føre til psykopatologi. Faktisk kan undertrykkelse av tanker føre til generalisert angstlidelse, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), tvangslidelser og spesifikke fobier.

Omfavn din mørke side

Selv om den mørke siden din kan virke som noe å være redd for, kan du ikke nekte for at den er en versjon av deg som ikke er atskilt fra ditt indre selv. Din mørke side gjør deg til et menneske – den gjør deg til et ufullkomment menneske som gjør feil, lærer av dem og blir en bedre versjon av deg selv.

Selv om vår mørke side gjør oss sårbare, gir den oss også muligheten til å forbedre oss. Du kan håndtere din mørke side ved å akseptere den, utvikle en positiv innstilling og leve med gode intensjoner.

Hvis vi gjør det på riktig måte, kan de fleste av oss få et lykkeligere liv og sunnere relasjoner. Ja, vi faller kanskje ned noen ganger, men vi reiser oss sterkere hver gang.