Oppvekstens arv: Effekten av negative barndomsopplevelser på emosjonell intelligens

Written by: Zally L.

Published on: December 22, 2023

Når det kommer til ditt personlige liv, er tidligere traumer eller smertefulle minner om negative barndomserfaringer og emosjonell intelligens ofte knyttet sammen, og dette kan påvirke deg eller relasjonene dine som voksen.

Forbedre din EQ (emosjonell intelligens) gjennom selvbevissthet, selvregulering, empati og motivasjon. 

Regulering av intense følelser er det andre trinnet til helbredelse.

Viktige punkter: 

  • Sterke, plagsomme følelser er en normal del av livet.
  • Hvis forstyrrende følelser blir ukontrollert, kan det påvirke menneskers helse, humør og funksjon.

Mange ferdigheter, inkludert medfølende oppmerksomhet, kan hjelpe en person å reagere på ubehagelige følelser på forskjellige, positive måter.

Koblingen mellom uønskede barndomsopplevelser og emosjonell intelligens

Livet kaster hindringer på veien for oss – skader, skuffelser og tap. Som svar opplever vi forståelig nok intense, ubehagelige følelser som sorg, frykt, sinne, skyldfølelse og tristhet.

For de som har uforløste minner om negative barndomsopplevelser, fremkaller nåtidens utfordringer ofte lignende, intense følelser fra fortiden.

Nå må den overlevende ikke bare håndtere smerten fra nåtiden, men også den følelsesmessige smerten fra fortiden.

En av de kritiske komponentene i emosjonell intelligens er å anerkjenne sterke, plagsomme følelser og ha evnen til å håndtere dem – forstå kilden og finne måter å kontrollere dem på.

Dysregulert stress, dvs. overspent eller underspent, er en nøkkelfaktor i sammenhengen mellom negative barndomserfaringer og helseutfall. Det viktigste er at svært plagsomme følelser som vi ikke håndterer godt utløser, opprettholder og forverrer dysregulert stress.

Dette innlegget utforsker spesifikke ferdigheter vi kan lære for å hjelpe oss selv med å håndtere sterke, stressende følelser slik at vi kan ta kontroll over humøret, helsen og funksjonen vår. Disse ferdighetene vil senere spille en nøkkelrolle i mestring av uforløste minner knyttet til negative barndomserfaringer.

Måter å forbedre emosjonell intelligens

1. Mindful bevissthet

Tenk deg at du sakte observerer hva som foregår i kroppen din. På et tidspunkt hviler oppmerksomheten på kneet, hvor du merker smerte. I stedet for å presse mot smerten, som gjør den verre, klemmer du den forsiktig og vennlig, holder den som du ville gjort med et barn med smerte til barnet kan leke igjen.

Du puster medfølelse inn i området som gjør vondt, og den medfølelsen lindrer smerten. Når tanker dukker opp (som for eksempel “jeg orker ikke denne smerten” eller “jeg trenger å drepe denne smerten”), er det bare å bringe din snille, ikke-dømmende, aksepterende og nysgjerrige bevissthet tilbake til området der smerten er.

Og når du er klar, pust bevisst inn i området som gjør vondt.

Når du puster ut, oppløses bevisstheten din om det området samtidig som du bringer oppmerksomheten din til et annet område av kroppen din. Paradoksalt nok, når vi aksepterer og holder det i god bevissthet, avtar smerten ofte bare ved å endre vår respons på smerten.

Tenk deg nå hva som ville skje hvis du fant den følelsesmessige smerten i kroppen din, viste medfølelse til det området uten å dømme eller kjempe mot smerten, og lindret smerten med vennlighet. Forskning har vist at denne typen oppmerksom bevissthet reduserer intensiteten av smerte og øker vår evne til å håndtere plagsomme følelser.

2. Selvmedfølelse

Selv om bevisst håndtering av plagsomme følelser har vist seg å være svært effektiv, har selvmedfølelse flere fordeler.

Den utviklede og beskrevne selvmedfølelsen begynner med den medfølende bevisstheten om ens lidelse og oppmuntrer deretter den lidende til å gjenta fire utsagn om seg selv, som for eksempel:

  • “Dette er et øyeblikk av lidelse.” (Dette er en mild erkjennelse av smerten uten å dømme eller umiddelbart forsøke å fikse den, som hver for seg skaper spenning.)
  • “Lidelse er en del av livet.” (Dette minner oss om at vi alle er i samme båt. Alle lider og ønsker å være lykkelige. Vi er ikke alene.)
  • “Må jeg bringe medfølelse til dette øyeblikket.” (Medfølelse utløser store og gunstige endringer i hjernen og kroppen.)
  • “Må jeg gi meg selv den godheten jeg trenger nå.” (Forskning har vist at det å være snill er mer motiverende og fører til bedre resultater enn hard kritikk).

Kombinasjonen av vennlig bevissthet og selvmedfølelse har vist seg å være en kraftig motgift mot forstyrrende følelser. Denne tilnærmingen er mer effektiv enn å prøve å unngå plagsomme følelser eller dekke dem til med arbeid, narkotika eller annen avhengighet.

3. Andre verktøy

Heldigvis finnes det andre verktøy som kan hjelpe oss å håndtere vanskelige følelser. For eksempel har det vist seg at å dele følelsesmessig smerte skriftlig kan redusere sorg og forbedre helsen.

I stedet for å holde den følelsesmessige smerten inne (der den kan spise deg opp), uttrykk den skriftlig, vanligvis 15-30 minutter om dagen i fire dager. Forfatteren uttrykker fakta, følelser, tanker, bilder og fysiske sensasjoner knyttet til de urovekkende hendelsene.

Å skrive ned alle aspekter av en plagsom hendelse (følelser, kroppslige sensasjoner, tanker og bilder) og deretter trykke på spesifikke kroppsdeler eller spore øyebevegelser er strategier som stammer fra traumebehandling som vanligvis trygt kan prøves av enkeltpersoner for å lindre emosjonell nød.

Konklusjon

Dette er et utvalg av ferdigheter som kan være svært effektive for å endre måten vi reagerer på vanskelige følelser. Når de læres gjennom praksis, er disse ferdighetene generelt nyttige for å håndtere vanskelige følelser i nåtiden.

Hvis smerten virker overveldende og ferdighetene ikke hjelper, kan det være et tegn på at du trenger å søke hjelp fra en psykiater som spesialiserer seg på behandling av traumatiske sår.