Hva er de 12 sentrale følelsene og hvordan forstå dem?

Written by: Zally L.

Published on: February 20, 2023

De tolv sentrale følelsene er en modell for å beskrive de mest grunnleggende og universelle følelsene som mennesker opplever. Modellen ble utviklet av psykologen Robert Plutchik, som hevdet at disse følelsene er til stede i alle kulturer og har en evolusjonær opprinnelse.

Her er en beskrivelse av de tolv sentrale følelsene:

 1. Glede: En følelse av lykke og velvære som kan være forårsaket av ulike faktorer, som suksess, kjærlighet eller prestasjoner.
 2. Tillit: En følelse av sikkerhet og trygghet i ens omgivelser, og en tro på ens egne ferdigheter og evner.
 3. Frykt: En følelse av fare eller trussel, som kan utløses av en rekke stimuli som for eksempel farlige situasjoner eller uforutsigbare hendelser.
 4. Overraskelse: En følelse av uventethet eller overraskelse, som kan være positiv eller negativ avhengig av situasjonen.
 5. Tristhet: En følelse av sorg eller tap, som kan være forårsaket av en rekke situasjoner, som for eksempel dødsfall, brudd eller skuffelse.
 6. Avsky: En følelse av avsky, som kan utløses av situasjoner som oppleves som ekle eller motbydelige.
 7. Sinne: En følelse av sinne eller irritasjon, som kan utløses av en rekke stimuli, som for eksempel urettferdighet, frustrasjon eller motgang.
 8. Aksept: En følelse av aksept og forsoning med situasjoner eller personer, som kan hjelpe oss med å takle og komme videre fra vanskelige situasjoner.
 9. Forventning: En følelse av forventning eller spenning, som kan utløses av positive forventninger eller forventninger om fremtidige hendelser.
 10. Overlegenhet: En følelse av overlegenhet eller selvtilfredshet, som kan utløses av suksess eller prestasjoner.
 11. Underlegenhet: En følelse av underlegenhet eller mindreverdighet, som kan utløses av sammenligning med andre eller mislykkede prestasjoner.
 12. Misunnelse: En følelse av misunnelse eller sjalusi, som kan utløses av ønsket om noe som andre har eller opplever.

Disse tolv følelsene kan manifestere seg på ulike måter og i ulike grader av intensitet, og de kan påvirke vår atferd, tankegang og følelsesmessige velvære på ulike måter. Forståelse av disse følelsene kan hjelpe oss med å håndtere våre egne følelser og kommunisere bedre med andre mennesker.

Plutchik utviklet også en “hjulmodell” som viser hvordan de tolv følelsene er organisert i forhold til hverandre. Modellen har to aksler: en horisontal akse som går fra glede til tristhet og en vertikal akse som går fra sinne til frykt. Hjulet viser at hver følelse har en motsatt følelse på den motsatte siden av hjulet, for eksempel er sinne motsatt av frykt og tillit motsatt av avsky.

Modellen viser også at følelser kan blandes sammen for å danne en rekke kombinasjoner, som for eksempel å føle seg sjalu og sint samtidig, eller å føle seg glad og overrasket. Plutchik hevdet at de mest komplekse følelsene var de som oppsto fra kombinasjoner av grunnleggende følelser, og at disse kombinasjonene kunne uttrykkes gjennom en rekke følelsesmessige uttrykk og atferd.

Selv om Plutchiks modell har blitt kritisert for å være for enkel og for å overse noen følelser, har den vært en nyttig modell for å forstå og beskrive menneskelige følelser og oppførsel. Den har også inspirert en rekke andre modeller som har forsøkt å beskrive og forklare de mest grunnleggende følelsene og hvordan de påvirker oss.

Hvordan forstå de tolv sentrale følelsene?

For å forstå de tolv sentrale følelsene, kan det være nyttig å se på dem i sammenheng med hverandre og å reflektere over hvordan de kan påvirke oss og vår atferd. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å forstå og håndtere de tolv sentrale følelsene:

Anerkjenn følelsene dine: Å anerkjenne dine følelser og tillate deg selv å føle dem, er en viktig del av å forstå og håndtere dem. Følelser kan være overveldende og ubehagelige, men de er også en naturlig del av livet, og det er viktig å gi deg selv lov til å oppleve dem.

Identifiser følelsene dine: Prøv å sette ord på de følelsene du opplever. Hva føler du, og hva utløser følelsen? Er det glede, tristhet, sinne eller en annen av de tolv sentrale følelsene? Ved å identifisere og sette ord på følelsene dine, kan du bedre forstå dem og finne måter å håndtere dem på.

Reflekter over følelsene dine: Prøv å reflektere over hva som utløser følelsene dine og hvordan de påvirker din atferd og tankegang. Hvordan reagerer du når du opplever en følelse? Hva er din umiddelbare reaksjon, og hvordan kan du håndtere følelsen på en mer konstruktiv måte?

Se følelsene i sammenheng: De tolv sentrale følelsene påvirker hverandre, og de kan også blandes sammen for å danne mer komplekse følelser. Prøv å se følelsene i sammenheng med hverandre, og hvordan de kan påvirke hverandre. For eksempel kan sinne og frykt blande seg sammen og føre til aggresjon eller defensiv atferd.

Uttrykk følelsene dine: Å uttrykke følelsene dine på en konstruktiv måte kan hjelpe deg med å håndtere dem bedre. Snakk med noen du stoler på om følelsene dine, skriv dem ned i en dagbok eller prøv å uttrykke dem gjennom kreative aktiviteter som dans eller musikk.

Øv deg på å regulere følelsene dine: Å kunne regulere følelsene dine og håndtere dem på en konstruktiv måte, er en viktig ferdighet for å takle livets utfordringer. Øv deg på å regulere følelsene dine ved å puste dypt, trene mindfulness eller ved å bruke avspenningsteknikker som yoga eller meditasjon.

Søk hjelp om nødvendig: Hvis du sliter med å håndtere følelsene dine på egen hånd, kan det være lurt å søke hjelp fra en terapeut eller rådgiver. De kan hjelpe deg med å forstå og håndtere følelsene dine på en mer effektiv måte.

Er det mulig å føle flere av de tolv sentrale følelsene på en gang?

det er absolutt mulig å føle flere av de tolv sentrale følelsene på en gang. Følelser er ofte komplekse og kan være sammensatt av flere forskjellige følelseskomponenter, som for eksempel glede og frykt eller sinne og tristhet.

For eksempel kan en person som mister en kjær venn, føle en blanding av sorg, sinne og frykt samtidig. De kan føle sorg over å ha mistet en viktig person i livet sitt, sinne over at personen døde for tidlig og frykt for hva livet vil være uten denne personen.

Det er også verdt å merke seg at noen av de tolv sentrale følelsene kan være mer dominerende enn andre i en gitt situasjon, men det betyr ikke at andre følelser ikke kan være til stede samtidig. Å forstå og kunne identifisere de forskjellige følelsene kan hjelpe deg med å håndtere dem på en mer konstruktiv måte.