16 subtile tegn på at noen lyver til deg

Written by: Zally L.

Published on: October 26, 2023

Subtile ikke-verbale tegn på løgn, også kjent som kroppsspråkstegn, kan variere fra person til person, og det er viktig å merke seg at ingen enkelt tegn alene nødvendigvis indikerer en løgn. Imidlertid kan en kombinasjon av flere av følgende tegn indikere at noen ikke snakker sant:

9 subtile tegn på at noen lyver til deg

1. Vanskeligheter med å svelge

Mangelen på fuktighet i halsen på grunn av kamp- eller fluktresponsen fører til at løgneren får problemer med å svelge, noe som ofte kalles “adamseplehopping”.

2. Endringer i talemåte

Løgnere kan endre måten de snakker på. Dette kan inkludere stamming, nøling, eller plutselige endringer i stemmetone eller hastighet.

3. Kroppsstivhet

En person som lyver, kan virke stiv eller anspent. Dette kan manifestere seg som stramme muskler eller mangel på naturlig bevegelse.

4. Håndbevegelser

Unormale eller overdrevne håndbevegelser, som å røre ansiktet, håret eller nakken, kan være tegn på usikkerhet og nervøsitet.

5. Endret ansiktsuttrykk

Et falskt smil eller en uvanlig ansiktsuttrykk kan indikere en løgn. Noen ganger kan det også være en mangel på ansiktsuttrykk mens man lyver.

6. Kroppsholdning

En person som lyver, kan prøve å unngå å vise tegn til nervøsitet ved å holde en rett kroppsholdning, men dette kan virke unaturlig.

7. Berøring av nesen eller ansiktet

Berøring av nesen eller ansiktet kan være et tegn på stress og nervøsitet. Dette er ofte referert til som “Pinocchio-effekten.”

8. Unormale pustemønstre

Dype åndedrag eller nervøse pustemønstre kan indikere at noen prøver å skjule noe.

9. Mangel på detaljer

Når noen lyver, kan de unngå å gi spesifikke detaljer eller vagt beskrive hendelser fordi de prøver å holde historien konsistent.

10. Forsvarsmekanismer

Folk som lyver, kan automatisk prøve å beskytte seg ved å krysse armene, legge hendene i lommen eller plassere gjenstander mellom seg selv og den som stiller spørsmål.

11. Kjevenbevegelsen

Noen løgnere åpner munnen og lar kjeven gli frem og tilbake. Kjevebevegelsen frem og tilbake stimulerer spyttkjertlene bak i halsen. Med denne bevegelsen forsøker de å fukte halsen, som er tørr på grunn av “kamp- eller flukt”-reaksjonen.

12. Øynene avslører det

Øynene våre indikerer hvor kroppen ønsker å gå. Løgnere ser ofte mot nærmeste utgang for å signalisere at de fysisk og psykisk ønsker å unnslippe frykten som løgnen skaper. (Folk som ser på klokken, bruker det samme budskapet for å signalisere at de ønsker å avbryte en samtale).

13. Føttene mot døren

Løgnere peker også ofte med føttene mot døren for å signalisere at de fysisk og psykisk ønsker å unnslippe en ubehagelig situasjon.

14. Mangel på empatiske gester

Typisk for løgnere er at de har problemer med å bruke empatiske gester som å peke med fingeren, banke lett med hånden på bordet eller bevege hodet fremover. Fornektelse i kombinasjon med empatiske gester indikerer vanligvis sannferdighet.

15. Bevegelse av hodet bakover

Løgnere har en tendens til å bevege hodet litt bakover når de lyver. Denne subtile bevegelsen er et forsøk på å distansere seg fra kilden til frykten. Folk har en tendens til å vende seg mot mennesker og ting de liker, og bort fra mennesker og ting de ikke liker.

16. Lener seg bakover

Løgnere lener ofte hele kroppen litt bakover for å distansere seg fra den de lyver for. De vi lyver for, skremmer oss fordi vi er redde for å bli avslørt av dem.

Subtile ikke-verbale tegn som indikerer bedrag, kan være en ekstra hjelp til å avgjøre om en person lyver for deg, men husk at ingen enkeltstående ikke-verbale tegn er avgjørende for sannhetsgehalten.

Ikke-verbale tegn er mer pålitelige indikatorer når de forekommer i grupper og blant grupper. Den beste måten å avgjøre sannferdighet på er å sammenligne en persons utsagn med objektive fakta.

I mangel av slike fakta vil det alltid være vanskelig å oppdage bedrag: Ærlige mennesker sier og gjør ofte ting som får dem til å fremstå som uærlige, og løgnere sier og gjør ofte ting som får dem til å fremstå som sannferdige. Til syvende og sist er det sannsynlighetsovervekt som avgjør om noe er sant eller usant.