Navigerende utfordringer i samlivet: Bygg et sterkt fundament for varig kjærlighet

Written by: Zally L.

Published on: January 7, 2024

Vi har nok alle vært der. Ingen forhold er perfekte. De som sier at de er i et perfekt forhold uten uenigheter og slikt, lyver.

De fleste parforhold møter før eller senere en dyp krise.

Mens noen forhold kan tåle ganske sterke påkjenninger uten å gå i stykker, skal det for andre bare en liten bagatell til før alt velter.

En krise i forholdet kan oppstå fordi partneren har holdt noe skjult for den andre, det være seg utroskap, misbruk av rusmidler eller en enorm forbruksgjeld.

Andre forholdkriser kan oppstå som følge av alvorlig, langvarig sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie.

Men hvor mye motgang kan et parforhold i realiteten overleve?

Samlivsproblemer er regelen, ikke unntaket

Hverdagen tar igjen selv den store kjærligheten, og ofte vil rutine bli forholdets vanegang. Men uansett om dere har begynt å kaste glass etter hverandre, eller om du føler at partneren ikke tar hensyn til dine behov, kan dere likevel sammen forsøke å finne tilbake til den forelskelsen som en gang oppstod.

For de fleste er vel løgn og utroskap det største problemet. Alt begynner faktisk med løgn.

Løgn om penger

Jeg har en venninne som har opplevd et stort svik vedrørende økonomi og løgner. Hun og samboeren holdt på å miste huset og bilen grunnet at han hadde opparbeidet seg en enorm gjeld på over 550 000 kr bak hennes rygg. De klarte heldigvis å refinansiere med banken og fikk ordnet opp.

Tok lang tid før tilliten var på plass igjen, men de laget regler om hvem som skulle gjøre hva og at jeg tok de store avgjørelsene. I dag går det bra, tilliten er tilbake og livet deres sammen er bedre enn noen gang.

En annen opplevde at mannen hadde opparbeidet seg milliongjeld i skjul:

Hennes mann hadde gått bak ryggen på henne i flere år og samlet opp en utrolig gjeld på til sammen 1,6 millioner kroner.

De var nødt til å selge huset, bytte bil og skifte helt livsstil. Da dette kom frem i lyset, raste hennes verden sammen.

Skal du tilgi, må du glemme

Utroskap er ofte en grunn til at par går i terapi. Det er en dramatisk krise i forholdet for de aller fleste. Uærlighet og det at man skjuler ting for partneren, om det så handler om en stor kredittkortgjeld eller utroskap, skaper store følelsesmessige utfordringer.

Kunsten er å gjenopprette tilliten i forholdet, samt å tilgi og bli ferdig med det.

For den som har blitt sveket, kan det være en utfordring ikke å skulle trekke frem utroskapen hver gang man har en konflikt i fremtiden. Mange par drar sviket med seg, måned etter måned, år etter år. Men har du bestemt deg for å tilgi og ønsker å gi partneren din en ny sjanse, må du også klare å legge utroskapen bak deg, ellers blir det vanskelig å få forholdet til å fungere.

Samliv: Vi sier ikke farvel lenger, vi bare forsvinner.

Svik og løgner en merbelastning

Løgner og utroskap er én ting, men et parforhold kan slite like mye når det er snakk kriser som rammer mer tilfeldig, som alvorlige ulykker, langvarig sykdom eller dødsfall.

Jeg kjenner også en kvinne hvor hennes forhold har overlevd både «dyp depresjon, søvnløshet, dødsfall i nær familie og oppsigelse», triste hendelser i livet som alle kan komme ut for, og som på sikt kan skape problemer i forholdet.

En ting er sikkert, det er vanskelig å si hva som skal til for at et forhold overlever slike kriser. Dette er et stort tema, som det ikke finnes noen enkle svar på.

Dessuten er det å oppleve alvorlig sykdom, eller å miste et barn, og det å skjule stor forbruksgjeld eller være utro mot partneren, to helt forskjellige ting, som får ulike konsekvenser for parforholdet.

Utroskap og andre former for tillitsbrudd gir en merbelastning for den som har blitt sveket.

Det er ingen som kan noe for at man får kreft, vi får alle “livet i hodet” noen ganger. Alvorlig fysisk eller psykisk sykdom er noe som kan ramme vilkårlig og gjerne urettferdig. Å være utro er derimot et valg, med en skyldner. Og det utgjør en stor forskjell. Det som er verst å takle etter utroskap, er alle løgnene.

Ikke fordel skylden

For at et forhold skal overleve utroskap, er det helt avgjørende hvordan den som har gjort sviket og tillitsbruddet handler i etterkant for å gjenoppbygge tilliten.

Utroskap, eller det å holde pengegjeld og andre alvorlige forhold skjult for partneren, innebærer en tillitsknekk. Hva gjør den som har krenket, hvor flink er han eller hun til å bygge tillit, uten mange forklaringer på hvorfor det ble sånn? Den som har blitt krenket, tåler ikke å høre mange bortforklaringer eller unnskyldninger.

De godtar heller ikke å bli tildelt skyld for utroskapen, selv om de kan vedgå at «vi hadde problemer som vi burde ha gjort noe med». For utroskap er alltid et valg. Den som uten forbehold klarer å erkjenne at utroskapen var et feilsteg, kan begynne å bygge tillit hos partnere.

Når en person har blitt ført bak lyset over lengre tid, kan dette føre til brudd. Om det skjer, avhenger av kvaliteten på forholdet.

Men alle par trenger å ha rom for tilgivelse og forsoning. Både for små og store ting, i gode og dårlige perioder, understreker samlivsterapeuten.

Tilgivelse og forsoning er ingen lettvint prosess som kan kreves, men som alle par bør ha som handlingsmulighet.

Å tilgi noen som har krenket tilliten eller som ikke var tilstede under alvorlig sykdom kan ta lang tid og vil aldri være en selvfølge.

Kvaliteten på forholdet er avgjørende

Når det gjelder å bevare parforholdet gjennom alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, dødsfall i nær familie eller andre alvorlige hendelser som kan ramme i løpet av livet, så handler det mye om hvordan paret kommuniserte før krisen oppstod.

Sykdom og ulykker kommer nesten alltid når vi minst trenger det. Da handler det om hvilket beredskap paret har for å takle motgangen. Vi mennesker er så ulike, og kommuniserer så forskjellig. Er du avhengig av at den andre skal sørge på samme måte som deg for å komme videre, kan det bli vanskelig. Snakker dere vanligvis om de tunge tingene, viser dere følelser, gråter dere sammen, tør dere å være sterke og svake sammen? Da står dere bedre rustet til å takle tøffe utfordringer.

Har paret derimot dårlig kommunikasjon fra før og lite nærhet, blir det verre å stå sammen eller løse krisen på en konstruktiv måte.

Et parforholds evne til å takle en alvorlig krise, handler om hvor trygt og solid grunnlag forholdet hadde i forkant. Er forholdet bunnsolid, med stor grad av raushet og kommunikasjon, er det positive beskyttelsesfaktorer som gjør et par bedre rustet til å takle påkjenninger. Særlig de som man ikke kan noe for, som sykdom, eller dødsfall i nær familie.

Forsoning er ikke alltid løsningen

Men det er ikke alltid at et tillitsbrudd kan repareres.

Den som erkjenner at gjenoppbygging av tillit ikke er mulig, må stå for den avgjørelsen alene. En konsekvens kan da bli å forlate partner for å ivareta seg selv og sin egen verdighet.

Noen vurderer gjerne et tilfeldig sidesprang på et julebord som mindre alvorlig enn en emosjonell utroskapssituasjon, hvor det har vært sterke følelser over lengre tid. Andre er klare på at alle former for utroskap er utilgivelig, uansett omstendigheter.

Men dere kan alltid prøve å reparere forholde og her er noen tips.

Ta vare på kjærligheten

Sett av tid til å gå på kino, og ta dere råd til å spise ute sammen av og til. Legg plikter og dagligliv til side, og fokuser kun på dere to. Planlegg en utekveld i måneden, og gjør den til en romantisk begivenhet.

Avslappende kvelder i sofakroken er også bra, men pass på at dette også blir en felles aktivitet, og ikke bare tidsfordriv.

Hvordan berge et skrantende forhold?

For begge parter er gjensidig respekt en essensiell faktor for at et forhold skal fungere. For å respektere hverandre er det viktig å se gode egenskaper både i seg selv og i partneren. Videre er intimitet viktig, forsøk å skape en følelse av tosomhet. God kommunikasjon fungerer både som lim for forholdet i hverdagen, og som den beste konfliktløser i uoverensstemmelser.

Prat om vanskelighetene når dere begge har hvilepuls, og ikke gå i forsvarsposisjon hver gang partneren kommer med kritikk, men lytt og lær. Og ikke glem at menn og kvinner har ulike måte å kommunisere på, kvinner vil prate om problemene for å ”renske luften”, mens menn vil løse ting praktisk.

Føler du likevel at forholdet ikke fungerer på tross av all verdens tips og råd, så er det kanskje på tide å vurdere om dere skal forbli sammen eller ikke. Noen ganger er drømmeprinsen en frosk, og prinsessen våkner ikke alltid av et kyss.

Samlivsbrudd: 10 måter som hjelper deg å finne tilbake til deg selv