Forbindelsesbrist: Kan manglende intimitet signalisere slutten på forholdet?

Written by: Zally L.

Published on: February 27, 2024

“Forhold er ikke å holde hender mens dere forstår hverandre. Det er å ha mange misforståelser, men fremdeles ikke slippe hverandres hender.” – Ukjent

Det finnes mange tegn på at det er krise i forholdet. Lite nærhet eller sextørke, som har vart lenger enn to måneder, er to av disse.

Det er heller ikke noe godt tegn dersom kranglene kommer gang på gang uten at dere får løst dem, og at konfliktene begynner å gå ut over barna selv om dere forsøker å skjerme dem

Etter hvert blir kanskje problemene hjemme så store at du føler at jobben blir et fristed, der du opplever mestring.

Det kan imidlertid også slå andre veien, og du begynner å slite med ineffektivitet.

Hvis du heller ikke gleder deg til å komme hjem og gruer deg til helgen, er det på tide å ta tak i problemene.

Pass deg bare da for at du ikke fokuserer og grubler mer på det negative enn å se muligheter og gjøre konkrete tiltak. Dette kan gå utover troen og tilliten på at forholdet har en fremtid.

Hvis du kjenner at du egentlig ikke har tro på forholdet, og er lei av å jobbe hele tiden for å få det til å fungere, er det kanskje på tide å gå videre.

Problemer i forholdet: Faresignaler du bør være oppmerksom på

Det er heller ikke et godt tegn dersom den ene av dere ikke ønsker å bruke tid på dere som par, eller det er store forskjeller på hva dere ønsker å være for hverandre og hva dere vil ha ut av parforholdet.

Det å iblant kjenne på en tvil om hvorvidt dere har en fremtid sammen, er derimot helt normalt og ikke noe tegn på at dere bør gjøre det slutt.

Når du er i et forhold, må du regne med å jobbe hele veien. Kanskje betyr det at du må nedprioritere andre deler av livet. Du kan nemlig ikke få i pose og sekk.

Etter hvert som barn, familie og hus tar mye tid, er det for eksempel ikke realistisk å tro at du skal kunne bruke like mye tid sammen med venner som du gjorde i studietiden.

Gjør du det, blir tiden din smurt veldig tynt utover slik at du bruker svært lite tid på alt. Dette tåler parforholdet dårlig.

Det er også viktig å logge oftere av Facebook og andre sosiale medier.

Da frigjør du mer tid til kjærlighetslivet etter en lang arbeidsdag og kveldsstellet til barna.

Bruk så heller tiden dere har uten barn sammen med hverandre.

Dette er viktig med tanke på fremtiden, for det kommer en dag da barna flytter ut, og de ikke lenger vil kunne fungere som lim i forholdet.

Da blir det fundamentet dere har bygget opp sammen viktigere, og det dreier seg også om det emosjonelle.

For selv om dere ikke kan forvente en rosenrød tilværelse til enhver tid, mener jeg det bør komme innslag av rosa i samlivet med jevne mellomrom.

Det at dere kjenner en fysisk tiltrekning er også av betydning hvis dere ønsker å lykkes.

Er det ikke det, blir samlivet mer som et arbeidsfellesskap. Det kan selvfølgelig være greit hvis dere er enige om det, men som oftest er det ikke nok.

Det er ellers mye som kan være med på å skape laber stemning i parforholdet.

Stadige misforståelser og trykkende stemning skaper for eksempel dårlig kommunikasjon, og det kan føre til at du føler deg ensom og misforstått av partneren.

Det å bli avvist, eller at du selv avviser, gang på gang er også leit. Dere flørter og ler ikke lenger, lidenskapen forsvinner, og gradvis blir dere mer kompiser enn kjærester. Det eneste som fungerer er kanskje samarbeidet om barna og det praktiske.

Det å små kjefte på hverandre eller å være tause sammen blir for mange normalt, men det er også dem som lever sammen side om side og har en god tone helt til det smeller.

Da kan krisen komme som en bombe.

Utad kan fasaden gjerne være perfekt, for selv om dere opplever at dere glir lengre og lengre unna hverandre, unngår dere temaer som kan true den tilsynelatende idyllen.

Flukt er da en vanlig strategi. Partene flykter på ulike måter inn i for eksempel jobben, trening, fokus på barn og samvær med venner, og dette går på bekostning av kvalitetstid i parforholdet.

Samtidig flytter dere kanskje på noen grenser for hva som er greit og ikke greit, og søker oppmerksomhet fra andre enn partneren.

Det er også et dårlig tegn dersom en av dere holder den andre på avstand, både fysisk og mentalt. Kanskje prøver den som føler seg avvist å ta opp problemet, men opplever at det blir bagatellisert av den andre.

Gjerne med forklaringer som at han er sliten, har det travelt på jobben eller at det ikke er noe galt.

Når forholdet skranter, kan det være en fare for at den ene parten begynner å opptre som samlivsterapeut.

Du forsøker kanskje å endre på ting, uten at dette gjør kjæresten fornøyd.

Samlivsproblemer: Hvordan kan forholdet overleve?

Det at partneren ikke viser samme endringsvilje som han eller hun venter av deg, er ikke noe godt tegn.

Da er dere ikke lenger et team og drar ikke lenger i samme retning.

Men mange ganger er det fullt mulig å endre kurs og få forholdet til å fungere.

Hvis du blir usikker på om du har tatt det rette valget ved å avslutte forholdet, er det et tegn på at det kanskje var verd å jobbe for å få det til å fungere. Felles interesser eller verdier legger også til rette for at dere skal finne tilbake til det dere en gang hadde.

Krisen kan i noen tilfeller også være med på å bedre kommunikasjonen dere imellom.

Plutselig kan dere ha en åpen dialog om vanskelige temaer som dere tidligere har unngått eller kranglet om.

Det er også et godt tegn at dere savner det positive dere hadde sammen.

For å finne tilbake til dette, er det imidlertid viktig at dere begge innser at dere selv var en viktig del av problemet, men også at dere er en viktig del av løsningen.

Legg bort standard svar og gamle argumenter og prøv heller å forstå den andre. Bedre kommunikasjon kan åpne sårede hjerter. Forsøk også å gjøre positive endringer med deg selv, med det at dere skal bli varige som et mål.

I denne fasen er det viktig at du tør å vise din sårbarhet og lar deg påvirke av partneren.

Økt mental nærhet kan nemlig blåse liv i den fysiske nærheten.

Det viktigste er nok likevel at dere forstår at en krise ikke behøver å bety slutten for forholdet.

De fleste forhold opplever faktisk både utfordringer, problemer og kriser før eller siden. Jeg pleier å kalle samlivskriser for en fødsel. Det er smertefullt, men det kommer noe positivt i andre enden – enten som singel eller i form av et fornyet og bedre parforhold.

Jeg mener problemene er potensialet – gråsteinen som kan bli til gull.

Det som er avgjørende for om dere lykkes, er at dere innser omfanget og alvoret i relasjonsproblemene i stedet for å bagatellisere det vanskelige.

Det er også viktig å forstå at den moderne kjærligheten, der følelser spiller en viktig rolle, er skjørere enn mange gjerne tror. Den trenger jevnlig pleie og en servicesjekk i ny og ne.

For å lykkes er det viktig at dere starter en utviklingsprosess av forholdet der begge parter gjør positive endringer.

Vær helt ærlige med hverandre og ha en åpen dialog om det vanskelig, men del også drømmer, ønsker og behov med hverandre.

Å holde sammen på grunn av barna, er imidlertid dårlig parterapi. Da er det nemlig ofte bare et tidsspørsmål før neste krise er et faktum, og bruddet blir en trist realitet. Veien ut av krisen er derimot åpen dialog, utvikling og varig endring, og denne prosessen fører med seg masse gøy. Med på kjøpet får du også følelsene, hvis det ikke er for sent.