Når tillit vakler: Å gjenkjenne potensielle tegn på utroskap

Written by: Zally L.

Published on: January 16, 2024

På hvilken måte kan vi få innsikt i betydningen av utroskap?

Når vi hører ordet “utroskap”, tenker vi ofte først på sex. Dette kan inkludere one-night stands, langvarige forhold med en elsker eller elskerinne, eller kronisk utroskap med flere partnere. Imidlertid er det viktig å huske på at utroskap kan ta mange former:

  • Emosjonell utroskap, der en partner ikke viser oppmerksomhet, interesse eller kjærlighet.
  • Å nekte å ha sex med partner fordi man selv ikke har lyst eller har samme behov for intimitet, kan også føles som et svik.
  • Økonomisk utroskap, som inkluderer å bruke penger på porno, spill, rus, eller å investere penger uten å inkludere partneren i beslutningene.

Det er viktig å huske på at utroskap ikke bare handler om fysisk utroskap. Det kan være mange forskjellige grunner til at noen kan føle seg sviktet i et forhold.

Det er viktig å erkjenne at utroskap kan skyldes ulike faktorer og ikke nødvendigvis indikerer en misnøye med sex eller forholdet til partneren. Selv om man kan være forelsket og sterkt knyttet til sin partner, kan man likevel oppleve å være utro. Seksualiteten til mennesker er ofte mer kompleks enn det vi først antar.

Forhold i dag er forskjellige fra for 100 år siden. Ekteskapet pleide å være en sosioøkonomisk ordning der kvinnen var avhengig av en mannlig forsørger og trygghet. Men kvinnefrigjøringen har ført til mer økonomisk og personlig uavhengighet for kvinner, og de trenger ikke nødvendigvis en mann som kan forsørge dem.

Det er dessverre vanlig at mange mennesker i faste forhold opplever utroskap, med menn som rapporterer en utroskapsrate på 60% og kvinner på 45%. En av årsakene som ofte oppgis for utroskap, er mangelen på ros og bekreftelse, altså emosjonell misnøye. Mange sier at den personen de er utro med ikke er mer attraktiv enn partneren hjemme, men at de søker spenning og behovet for seksuell, emosjonell og fysisk tilfredsstillelse.

Det er nå satt i gang sterke krefter på grunn av den økende skilsmisse-statistikken, hvor rundt 40% av ekteskapene ender i skilsmisse hvert år. Tidligere var trygghet, stabilitet, ærlighet og trofasthet det viktigste for begge parter i et forhold, men nå ønsker man også å ha en fantastisk elsker og bestevenn, spenning og utfordringer, å bli elsket, sett og respektert, samt støtte for egne behov for selvutvikling og mulig karriere. I tillegg skal man være samkjørte omkring barn og aktiviteter hvis man har stiftet familie. Kravene til et forhold i dag er derfor langt mer omfattende og det kan være utfordrende å finne alt i én person.

Seksualiteten er komplisert og begjæret er grådig, og når den første forelskelsen avtar og hverdagen med rutiner og stress tar over, kan det være vanskelig å opprettholde intimitet, oppmerksomhet og seksualitet. Dersom en partner er utro, kan mange oppleve at de allerede hadde en følelse av at noe ikke stemte, og reaksjonene kan variere fra sjokk til sinne, avmakt, sorg, skyldfølelse og skam. Fysiske og psykiske plager kan også følge, som energiløshet, søvnvansker, angst, nedstemthet, tankekjør og håpløshet. Noen kan også miste livsgleden og oppleve total meningsløshet.

Sterke krefter settes i sving når utroskap oppstår, samtidig som man må opprettholde dagliglivet og organisere seg selv, kanskje også barn. Det kan være vanskelig å forholde seg til fortid, nåtid og fremtid når følelsene tar overhånd. Følelsen av svik fra ens partner kan føles helt uutholdelig, med alle spørsmål og fantasier som følger med. Det kan være vanskelig å finne et godt nok svar som gir trøst, og hjernen kan jobbe på høygir for å få en forklaring.

Noen velger å gå i terapi, ikke for å redde forholdet, men for å skape et bedre og sunnere brudd. Andre ser på utroskap som en mulighet til vekst i forholdet, men det krever innsats fra begge parter. Den utro parten må vise anger, skyldfølelse, empati og forståelse over lang tid for å bygge opp tillit.

Selv om mye av tilliten kan gjenskapes, vil det alltid være en sårbarhet for uro. Dette kan være krevende å leve med, og over tid kan det vise seg at en partner som har opplevd utroskap, ikke orker å fortsette forholdet på grunn av smerten det innebærer.

Det finnes noen som ser på utroskap som et tegn på at begge parter ikke har prioritert forholdet, og at det kan være en mulighet for vekst. For å kunne håndtere utroskap på en måte som kan føre til vekst, må begge parter bevare sin egenverd og selvfølelse, samtidig som de aksepterer at utroskap kan være et symptom uten å føle for mye skam og skyld.

For å oppnå dette, må begge være helt ærlige og villige til å lytte til hverandres behov, ønsker og misnøye for å kunne forbedre forholdet. Årsakene til utroskap er komplekse, og den som har vært utro kan ha mange grunner for det. Personlige egenskaper som ansvarlighet, respekt, impulskontroll, empati, spenningssøkende atferd, egoisme, behov for anerkjennelse og aksept er viktige for endring. Andre temaer som også bør tas opp, inkluderer seksuelle preferanser som ikke blir uttrykt i forholdet, skam, seksuell avhengighet, sex som en emosjonsregulerende atferd, og manglende evne til å være intim.

Statistikk viser at 60% av menn og 45% av kvinner har vært utro. Mange velger å bryte og gå videre uten å prøve å forstå eller få forklaringer, fordi de føler behov for å ta vare på seg selv og kan miste all respekt for den som har vært utro. For noen kan utroskap være en utløsende faktor for å ta konsekvensen av egen misnøye i forholdet og hjelpe dem å gå videre.

Ordet “betrayal” brukes på engelsk, og det kan være mer forklarende å bruke dette ordet fordi svik kan skje på mange måter. Målet bør være å ikke miste seg selv i andres svik. Effekten av utroskap på et forhold varierer, og det er umulig å gi en enkel forklaring, løsning eller vei videre. Å kommunisere våre grunnleggende behov bedre er viktig uansett hva utfallet blir.

Det er enkelt å si, men utfordrende å gjøre.

Mistenksomhet i forhold til en mulig utroskap

Hvordan kan jeg vite om kjæresten min er utro? Det finnes ingen definitivt svar på dette spørsmålet, men det er noen tegn du kan se etter. Det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner, og heller bruke disse tegnene som en indikasjon på at det kan være på tide å ta en prat om forholdet. Hvis kjæresten din viser flere av disse tegnene, kan det være en god idé å diskutere hvorfor dette skjer.

Noen av de vanligste tegnene på at en partner kan være utro inkluderer at de har blitt mer distanserte og fraværende i forholdet, har blitt mer opptatt av sitt eget utseende, er mindre interessert i sex med deg, unngår å dele informasjon om hva de gjør og hvor de er, og beskytter mobilen og sosiale medier på en unaturlig måte. Hvis partneren din også har begynt på en ny hobby som du ikke får vite mye om, kan dette også være en indikasjon på at noe er galt.

Hvis du føler at noen av disse tegnene passer med din situasjon, kan du vurdere å ta opp temaet med partneren din. Det er viktig å være åpen og ærlig i samtalen, men samtidig forsiktig med å beskylde partneren din for å være utro uten bevis. Det er viktig å holde en åpen dialog og jobbe sammen for å løse eventuelle problemer i forholdet på en konstruktiv måte.

Kan et forhold reddes etter utroskap eller mistanke om utroskap?

Det er avhengig av forholdet når det gjelder om utroskap kan tilgis. Utroskap er en alvorlig overtredelse av tilliten mellom to mennesker og bryter kontrakten mellom dem. Å snakke åpent om forventningene for fremtiden kan hjelpe, men det må diskuteres og vurderes av begge parter om de ønsker å kjempe for forholdet. Hvis begge er villige til å prøve, kan det være en mulighet for at forholdet kan fungere. Imidlertid, i de fleste tilfeller, kan det være best å avslutte forholdet, da det er sannsynlig at det vil skje igjen hvis det har skjedd en gang.