Fra krangling til forståelse: Derfor er det bra å krangle

Written by: Zally L.

Published on: January 17, 2024

Konflikter er en naturlig del av ethvert forhold, enten det er mellom venner, familie eller partnere. De kan oppstå av ulike årsaker, som forskjellige synspunkter, misforståelser, eller ulike behov og forventninger. Det som er viktig, er hvordan par håndterer disse konfliktene.

  1. Kommunikasjon er nøkkelen: Åpen og ærlig kommunikasjon er avgjørende for å løse konflikter. Det innebærer å lytte til partnerens synspunkter, uttrykke egne følelser på en respektfull måte og være villig til å kompromissere.
  2. Forståelse av forskjeller: Par er sjelden helt like, og det er normalt å ha ulike meninger, verdier og interesser. Å forstå og respektere disse forskjellene bidrar til å unngå unødvendige konflikter og skaper et mer tolerant forhold.
  3. Velg konfliktene dine: Ikke alle konflikter er like viktige. Noen ganger er det lurt å velge å la mindre ting gli for å opprettholde harmoni i forholdet. Å identifisere hva som virkelig betyr noe og hva som kan overses, er en viktig ferdighet.
  4. Konstruktiv konfliktløsning: Målet med konflikter bør ikke være å vinne, men å finne løsninger som begge parter kan være fornøyde med. Å jobbe sammen for å finne kompromisser og løsninger styrker forholdet.
  5. Tid og sted: Å velge riktig tidspunkt og sted for å diskutere uenigheter er viktig. Å unngå å ta opp konflikter når begge parter er stresset eller opprørte, kan bidra til mer produktive samtaler.
  6. Hold deg fokusert på problemet: Prøv å holde diskusjonen fokusert på det spesifikke problemet i stedet for å trekke inn gamle uenigheter eller personlige angrep. Dette hjelper med å finne løsninger fremfor å skape mer konflikt.
  7. Gi og ta: Begge parter må være villige til å gi og ta for å skape balanse i forholdet. Å være for rigid eller kompromissløs kan føre til gjentatte konflikter.
  8. Søk hjelp når det trengs: Noen ganger kan det være utfordrende å løse konflikter alene. Å søke profesjonell hjelp gjennom parterapi kan være et verdifullt skritt for å forbedre kommunikasjonen og håndtering av konflikter.

Mens konflikter kan være utfordrende, gir de også en mulighet for vekst og forbedring i et forhold. Å håndtere dem på en moden og konstruktiv måte kan bidra til å styrke båndet mellom par og skape et mer dyptgående og bærekraftig forhold.

Derfor er det bra å krangle

Selv i parforhold der det forekommer hyppige uenigheter, kan man finne en overraskende varighet. På den andre siden, er det et positivt tegn når et par sjelden krangler, eller kan det indikere at noe essensielt mangler? Studier indikerer at forhold har større sjanse for harmoni på lang sikt når konflikter tas opp tidlig.

Er du en som forsøker å unngå konflikter for enhver pris? Du er ikke alene. Krangling er sjelden behagelig; det gir opphav til sinne, konfrontasjon, og sårer ofte med ord. På en annen side er det en naturlig del av menneskelig interaksjon at konflikter oppstår. Da meninger og følelser er subjektive og individuelle, er det ikke uventet at de kan «kollidere» fra tid til annen.

I barndommen var det helt vanlig å krangle. Man visste hva man ønsket eller ikke ønsket, og små uenigheter kunne eskalere til krangler om selv de mest ubetydelige tingene: “Dette er min bil!” eller “Jeg hadde den først!”. Selv om slike barnekonflikter kan virke trivielle, er det viktig å lære hvordan man løser dem.

Mange har aldri lært seg å håndtere konflikter på en hensiktsmessig måte. Noen blir så overveldet av følelser at de ikke kan delta i en rasjonell samtale. Andre vil opprettholde harmoni for enhver pris, selv om de egentlig har noe på hjertet. For de som har gått glipp av leksjonene om konflikthåndtering i barndommen, kan det være lurt å lære kunsten av konfliktløsning på nytt. Forskning har faktisk vist at konflikter kan være positivt for forholdet.

Den britiske matematikeren Hannah Fry sammenlignet statistikker om krangling og skilsmisser og konkluderte overraskende. Man skulle tro at hyppige krangler ville være tegn på et uryddig ekteskap og føre til flere skilsmisser. Fry oppdaget imidlertid det stikk motsatte: Blant parene som kranglet oftere, var skilsmisser mindre vanlig enn blant de som tilsynelatende hadde harmoniske forhold!

Dette tyder på at det er sunt å krangle, spesielt hvis det inkluderer ikke bare konflikt, men også konfliktløsning. Siden folk er forskjellige og har ulike ønsker, er det naturlig at irritasjoner eller følelsesmessige sår kan oppstå. Å ikke uttrykke disse følelsene kan føre til økende frustrasjon. Til slutt kan selv små utbrudd føre til stor sinne og urettferdige anklager.

Partnere som kommuniserer når de er misfornøyde, hindrer små problemer fra å utvikle seg til store konflikter. Konflikten bør være konstruktive og løsningsorientert, med saklig diskusjon og unngåelse av å klandre den andre. Ved å forklare ens egne følelser og behov, kan forholdet styrkes.

Å krangle for å løse små konflikter kan sammenlignes med å slippe ut luft fra en dekkventil for å redusere trykket. Hvis trykket blir for høyt, kan dekket sprekke. Det samme gjelder for kjærlighetsforhold: Ved å tillate seg å legge bort harmonien fra tid til annen, ved å kritisere situasjonen, kan man redusere det perfeksjonspresset mange opplever.

En annen internasjonal studie konkluderte med at norske par krangler mye, spesielt sammenlignet med par fra sørlige land. Bare i Finland og på Island var krangling mer vanlig. Å krangle er kanskje ikke noe å skryte av, men hvis det kan forhindre brudd og skilsmisser ved å adressere og løse konflikter, er det faktisk gode nyheter.

Når par i Norge krangler mye, ser norske fagfolk innen psykologi og sosiologi på det som «likestillingens baksider». I samfunn med mer tradisjonelle kjønnsroller er det mindre sannsynlig at konflikter oppstår. I et likestilt land som Norge må imidlertid ansvaret fordeles på en annen måte, noe som kan føre til konflikter.

Hvis du er en som helst vil unngå konflikter, bør du vurdere å se på dem som noe positivt. De gir en sjanse til å videreutvikle forholdet ditt. Gjennom konfliktløsning kan dere lære hverandre bedre å kjenne og utvikle en dypere forståelse for hverandres behov. Kanskje vil det til og med krydre hverdagen å krangle fra tid til annen?

Liker du det du har lest? Besøk siden vår her for flere forskjellige artikler.