Hva bør du unngå i 2023, basert på ditt stjernetegn?

Written by: Zally L.

Published on: January 19, 2023

Væren: Å unngå å bli for selvsentrert og å huske å inkludere andre i beslutningsprosessen.

Å unngå å bli for selvsentrert betyr å unngå å være for opptatt av egne behov og ønsker, og å ikke ta hensyn til andres følelser og ønsker. Det kan manifestere seg i å være for dominerende i relasjoner, å ikke lytte til andres meninger eller å ikke ta ansvar for ens handlinger og deres konsekvenser for andre.

Det er viktig å være bevisst på hvordan ens handlinger kan påvirke andre, og å være villig til å justere ens oppførsel for å ha mer balanserte relasjoner.

Tyren: Å unngå å bli distrahert av unødvendige distraksjoner og holde seg fokusert på sine mål.

Det betyr å være bevisst på hva som kan distrahere deg og å ta skritt for å eliminere eller redusere slike distraksjoner, slik at du kan holde fokus på det du ønsker å oppnå. Det innebærer også å ha klare mål og å være dedikert til å nå dem, ved å holde fokus på det viktigste og ikke la seg distrahere av mindre viktige ting.

Det kan også være lurt å være åpen for endringer og ikke være for fastlåst i sine vaner. Det kan også være lurt å ta vare på sin mentale og fysiske helse ved å ha en balansert livsstil med tilstrekkelig hvile, trening og sunt kosthold.

Tvillingene: Å finne en balanse mellom å være sosial og å ta vare på egen mentale helse.

Å finne en balanse mellom å være sosial og å ta vare på egen mentale helse betyr å finne en god balance mellom å være aktiv og å ha sosiale interaksjoner, og å ta vare på egen mentale helse og velvære. Det kan være å sette av tid til å være alene, å praktisere avslappingsteknikker, å snakke med en terapeut eller å ta vare på kroppen sin.

Det kan også å være å sette grenser for hvor mye tid man bruker på sosiale medier eller å velge å være med folk som gir positiv energi og ikke stresser ens mentale helse. Det er viktig å lære å lytte til ens egne behov og å sette dem i første rekke for å ha en god mentale helse.

Krepsen: Å slippe taket i fortiden og å være åpen for nye muligheter.

Å slippe taket i fortiden vil si å la gå av negative opplevelser eller begivenheter som har skjedd i fortiden, og ikke la dem påvirke ens nåværende liv eller fremtidige valg. Det kan være alt fra relasjoner som har endt, jobber man har mistet, eller negative opplevelser som har skadet ens selvtillit.

Å slippe taket i fortiden vil si å ikke la disse hendelsene definere ens nåværende eller fremtidige liv, og å la dem gå slik at man kan bevege seg videre.

Du bør åpne for nye muligheter og være villig til å prøve nye ting, møte nye mennesker og å være åpen for endringer. Det kan være å prøve en ny jobb, å reise til et nytt sted, eller å gå inn i en ny relasjon. Det innebærer å være villig til å ta sjanser og å ikke være redd for å feile.

Å være åpen for nye muligheter kan hjelpe en å utvide horisonten og å finne nye veier til å nå ens mål og drømmer.

Løven: Å unngå å være for dominerende og å lytte til andres meninger.

Å unngå å være for dominerende betyr å unngå å ta over alle samtaler eller situasjoner, å ikke sette ens eget synspunkt foran andres, å ikke tvinge ens egen vilje på andre og å ikke være for kontrollerende. Det kan være en utfordring å lære å dele makten og å akseptere at andre kan ha forskjellige synspunkter og ønsker.

Derfor bør du lytte til andres meninger og være åpen for å høre på andres synspunkter, å være villig til å ta dem i betraktning og å ikke avvise dem uten å ha gitt dem en fair vurdering. Det betyr å være respektfull for andres meninger, selv om de er forskjellige fra ens egne, og å være villig til å lære av dem.

Det kan være en utfordring å lære å lytte til andres perspektiver, spesielt hvis man er vant til å ha makt eller kontroll i situasjoner.

Jomfruen: Å slippe perfeksjonisme og å akseptere at det er greit å gjøre feil.

Det betyr å ikke la kravet om perfeksjon hindre deg i å utføre oppgaver eller ta sjanser. Det er å akseptere at ingen er perfekte, og at det er normalt å gjøre feil. Det innebærer også å være mer forståelsesfull og kompromissvillig med deg selv og andre, og å lære av feilene dine i stedet for å la dem hindre deg i å fortsette.

Vekten: Å unngå å være for kritisk av seg selv og andre og å lære å akseptere feil.

Å unngå å være for kritisk av seg selv og andre betyr å ikke være for hard i dommene man har om seg selv og andre, og å ikke ha for høye krav til hva som er perfekt. Det innebærer å se det positive i ting og å være mer forståelsesfull og tolerant.

Å lære å akseptere feil vil si å forstå at ingen er perfekte, og at det er normalt å gjøre feil. Det innebærer å ikke være for hard mot seg selv eller andre for feil som blir gjort, og heller se på det som en læringsopplevelse og en mulighet til å forbedre seg.

Skorpionen: Å unngå å være for hemmelighetsfull og å være mer åpen med andre.

Å unngå å være for hemmelighetsfull betyr å være mindre reservert og mer villig til å dele informasjon og følelser med andre. Det kan innebære å være mer åpen om ens tanker og handlinger, og å være mer tilgjengelig for kommunikasjon og samarbeid.

Å være mer åpen kan også innebære å være mer ærlig og ærlig mot andre, og å være mer villig til å dele både positive og negative aspekter av ens liv.

Skytten: Å unngå å være for impulsiv og å tenke gjennom handlingene sine.

Å unngå å være for impulsiv betyr å ikke handle uten å ha tenkt gjennom konsekvensene av handlingene først. Det innebærer å ta seg tid til å vurdere alternative handlinger og å tenke gjennom hva som er det beste valget i en gitt situasjon.

Det betyr også å være bevisst på egne følelser og behov, og å ikke la dem styre handlingene dine i en uhensiktsmessig måte. Å tenke gjennom handlingene sine innebærer å være bevisst på hva man gjør, hvorfor man gjør det, og hva som kan være konsekvensene av handlingene.

Det er viktig å være klar over at det kan være lett å gjøre ting på impuls, men det kan føre til at man tar feil valg eller gjør ting som kan skade andre eller seg selv.

Steinbukken: Å slippe kontrollbehovet og å lære å gå med strømmen.

Å slippe kontrollbehovet betyr å akseptere at ting ikke alltid vil gå som planlagt og at man ikke alltid vil ha full kontroll over situasjoner eller hendelser. Det kan innebære å gi slipp på ønsket om å styre alt og alle, og å lære å være mer fleksibel og tilpasse seg endringer.

Derfor skal man lære å gå med strømmen dvs. lære å følge den naturlige flyten av ting og å ikke motarbeide det som skjer. Det kan innebære å lære å være mer avslappet og å akseptere at ting vil skje på sine egne premisser, og å lære å navigere i livet uten å motarbeide det som skjer.

Vannmannen: Å unngå å være for individualistisk og å lære å samarbeide med andre.

Å unngå å være for individualistisk betyr å ikke fokusere altfor mye på ens egne ønsker og interesser, og å være villig til å gi og ta i en gruppe eller et team. Å lære å samarbeide med andre betyr å lære å jobbe godt sammen med andre personer for å nå felles mål og løse utfordringer. Det innebærer å kommunisere effektivt, lytte til andres meninger og være åpen for å gjøre endringer for å forbedre resultatene.

Fiskene: Å unngå å være for naiv og å lære å ta ansvar for egen handlinger.

Å unngå å være for naiv betyr å være kritisk til informasjon og situasjoner, og å undersøke fakta før man tror på noe eller tar en beslutning. Det betyr også å være bevisst på mulige farer eller negative konsekvenser av en handling.

Derfor må du lære å ta ansvar for egen handlinger og akseptere konsekvensene av ens handlinger og å være villig til å rette opp eventuelle feil eller skade som har blitt gjort. Det betyr også å være ansvarlig for ens handlinger og å være villig til å ta ansvar for ens handlinger i stedet for å skylde på andre.