Navigere utfordringer med narsissistiske kollegaer: Praktiske tips og råd

Written by: Zally L.

Published on: January 24, 2024

Å jobbe sammen med en person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse kan være en utfordrende opplevelse. Narsissister kan ha en overvurdert selvoppfatning og mangle empati og interesse for andres synspunkter og følelser. Dette kan føre til problemer med kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning.

Noen av de vanlige trekkene ved en narsissistisk personlighet kan inkludere:

 • Behov for å være i sentrum for oppmerksomheten og å være beundret
 • Overdreven selvtillit og en tendens til å overvurdere seg selv
 • Manglende evne til å erkjenne andres synspunkter og følelser
 • Manglende evne til å ta ansvar for feil og problemer
 • En tendens til å manipulere eller utnytte andre for å oppnå sine mål

Arbeide med en narsissist kan være krevende, spesielt hvis personen er i en maktposisjon eller har en dominerende personlighet. Noen ting som kan hjelpe deg å håndtere en narsissist på arbeidsplassen inkluderer:

Å sette grenser når du jobber med en narsissist kan hjelpe deg med å beskytte deg selv og din egen mentale helse. Det kan også hjelpe deg med å etablere klare forventninger og forhindre at narsissisten tar for mye kontroll.

Her er noen eksempler på hvordan du kan sette grenser når du jobber med en narsissist:

 1. Si fra når du ikke er enig: Hvis narsissisten forsøker å dominere en diskusjon eller et møte, kan du si fra når du ikke er enig og forsøke å forklare hvorfor.
 2. Vær klar på arbeidsoppgavene: Sørg for at du er klar på hvilke arbeidsoppgaver som er dine og hvilke som er narsissistens ansvar. Dette kan hjelpe deg med å unngå at narsissisten tar over oppgaver som ikke tilhører dem.
 3. Sett klare tidsfrister: Hvis narsissisten forsøker å utsette oppgaver eller prosjekter, kan du sette klare tidsfrister for når arbeidet må være ferdigstilt.
 4. Unngå personlig informasjon: Narsissister kan ofte bruke personlig informasjon mot deg, så det kan være lurt å unngå å dele for mye personlig informasjon med dem.
 5. Søk støtte fra kolleger: Snakk med andre kolleger eller overordnede om situasjonen og få støtte hvis du trenger det.

Det er viktig å huske at å sette grenser med en narsissist kan være utfordrende, og du må være klar på at narsissisten kan forsøke å utfordre disse grensene. Det er viktig å være fast og tydelig når du kommuniserer med en narsissist og huske på å beskytte deg selv og din egen mentale helse.

Å være tydelig og direkte i kommunikasjonen kan være en effektiv måte å håndtere en narsissist på arbeidsplassen. Narsissister har ofte vanskeligheter med å forstå andres perspektiv og kan være såret eller fornærmet hvis de tror at noen ikke støtter dem eller ser deres synspunkt.

Her er noen tips for å være tydelig og direkte i kommunikasjonen når du jobber med en narsissist på arbeidsplassen:

 1. Vær klar og konkret: Formuler klare og konkrete meldinger, og unngå vag og uklar kommunikasjon som kan misforstås eller tolkes på forskjellige måter.
 2. Unngå unødvendige detaljer: Narsissister kan miste interessen hvis en melding inneholder for mange detaljer. Fokuser på de viktigste poengene, og vær klar og kortfattet.
 3. Vær objektiv: Narsissister kan ofte bli fornærmet eller såret hvis de tror at noen angriper deres personlighet eller verdighet. Vær derfor objektiv i din kommunikasjon og unngå personlige kommentarer.
 4. Sett grenser: Vær tydelig på hva du er villig til å akseptere og hva du ikke er villig til å akseptere, og sett klare grenser hvis nødvendig.
 5. Unngå å bli dratt inn i deres drama: Narsissister kan være dramatiske og kan prøve å trekke deg inn i deres drama. Prøv å holde deg unna og oppretthold ditt profesjonelle nivå.

Husk at det er viktig å være høflig og profesjonell når du kommuniserer med en narsissist på arbeidsplassen, samtidig som du er tydelig og direkte. Dette kan hjelpe deg med å oppnå dine mål og unngå å bli dratt inn i deres negative atferd.

Å jobbe med en narsissist

Å jobbe med en narsissist kan være krevende, spesielt hvis personen er i en maktposisjon eller har en dominerende personlighet. Noen ting som kan hjelpe deg å håndtere en narsissist på arbeidsplassen inkluderer:

Å forsøke å forstå narsissistens motivasjon på arbeidsplassen kan være nyttig for å kunne håndtere vedkommende på en effektiv måte. Narsissister har ofte en overdreven følelse av selvtillit og selvdyrkelse, og de kan være manipulerende og vanskelige å samarbeide med.

For å forstå narsissistens motivasjon er det viktig å erkjenne at deres atferd er drevet av en dyp usikkerhet og frykt for å bli avvist eller ignorert. De kan derfor bruke taktikker som å dominere samtaler, ta æren for andres arbeid eller skyve skylden over på andre når noe går galt.

Ved å forsøke å forstå narsissistens motivasjon kan man være bedre rustet til å håndtere vedkommende på en hensiktsmessig måte. Det kan være lurt å sette klare grenser for hva man tolererer av atferd, og å sørge for å dokumentere alt som skjer på arbeidsplassen. Det kan også være nyttig å forsøke å kommunisere tydelig og å unngå å gi narsissisten oppmerksomhet og bekreftelse på en uønsket atferd.

Det kan være krevende å håndtere en narsissist på arbeidsplassen, og det kan være lurt å søke hjelp fra en leder eller HR-avdeling hvis man opplever at situasjonen er vanskelig å håndtere alene.

Å søke støtte og veiledning for å håndtere en narsissist på arbeidsplassen betyr å ta initiativ til å finne ressurser og hjelp til å navigere gjennom situasjonen på en sunn og konstruktiv måte. Dette kan innebære å snakke med en profesjonell rådgiver eller terapeut, å søke råd fra en erfaren kollega eller mentor, eller å delta i opplæringsprogrammer eller seminarer om konflikthåndtering og kommunikasjon.

Å få støtte og veiledning kan hjelpe en person til å identifisere og forstå de manipulerende taktikkene som en narsissist kan bruke, og å utvikle strategier for å beskytte seg selv og sine kolleger, samtidig som de opprettholder en profesjonell og produktiv arbeidsmiljø.

Å unngå å bli fanget i narsissistens spill betyr å ikke la seg manipulere eller kontrollere av en person med narsissistiske trekk. Narsissister kan ofte være svært manipulerende og kontrollerende, og de vil ofte bruke andre for å oppnå sine egne mål og ønsker. Dette kan føre til at personer som omgås med en narsissist kan ende opp med å føle seg utnyttet, usikre og utilstrekkelige.

Noen strategier for å unngå å bli fanget i narsissistens spill inkluderer:

 1. Være bevisst på narsissistens taktikker: Narsissister bruker ofte manipulasjonsteknikker som gaslighting, projisering og triangulering for å kontrollere andre. Å være bevisst på disse taktikkene kan hjelpe deg med å unngå å bli fanget i deres spill.
 2. Sette grenser: Det er viktig å sette tydelige grenser for hva du er villig til å akseptere og hva du ikke er villig til å akseptere. Dette kan innebære å si nei til forespørsler som ikke føles riktige, eller å begrense kontakten med narsissisten hvis det er nødvendig.
 3. Stå opp for deg selv: Hvis narsissisten prøver å kontrollere deg eller få deg til å gjøre noe du ikke vil, er det viktig å stå opp for deg selv og si ifra om hvordan du føler det.
 4. Ikke bli fanget i deres spill: Narsissister kan ofte prøve å trekke deg inn i deres spill ved å skape drama eller konflikter. Å ikke bli fanget i deres spill innebærer å ikke la deg bli dratt inn i deres drama eller konflikter.
 5. Søk hjelp hvis det trengs: Hvis du opplever å bli manipulert eller kontrollert av en narsissist, kan det være nyttig å søke hjelp fra en terapeut eller rådgiver. De kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen og finne måter å beskytte deg selv på.

Det kan også være lurt å være åpen for å endre din egen oppførsel og tilpasning i samarbeidet for å finne et godt samarbeid på tross av utfordringene med en narsissist.

Hvordan håndtere situasjonen?

Det kan være utfordrende å jobbe med en person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse, men det er viktig å prøve å finne en måte å håndtere situasjonen på en effektiv måte. Her er noen flere tips som kan være nyttige:

Fokuser på oppgavene: Prøv å fokusere på arbeidsoppgavene og oppnåelsen av målene fremfor personen du jobber med. Hold deg fokusert på hva som skal gjøres og hvilke resultater som skal oppnås.

Prøv å bygge tillit: Narsissister har ofte lav tillit til andre og har vanskeligheter med å bygge tillit. Prøv å bygge tillit over tid ved å vise at du er pålitelig og troverdig.

Ikke la narsissisten ta all æren: Narsissister kan ha en tendens til å ta all æren for suksesser og gode resultater. Pass på at du får anerkjennelse for ditt arbeid og at du ikke blir oversett.