10 nødvendige trinn for å reparere et giftig forhold

Written by: Zally L.

Published on: December 27, 2023

Begrepet “giftig forhold” brukes av mange i dag, men det bør ikke normaliseres som en del av forholdet ditt. Giftige forhold består av mennesker som sitter fast i dårlige relasjonsmønstre og sykluser.

I romantiske forhold kan fysisk eller seksuell tiltrekning være en sterk drivkraft som får folk til å bli værende i et giftig forhold. Giftig dynamikk kan repareres bevisst med tid, innsats og selvinnsikt. Begge parter må imidlertid være villige til å endre seg og ta ansvar.

Og det er slik du reparerer et giftig forhold:

1. Forstå om forholdet faktisk lar seg reparere

Ja, giftige forhold kan endres. Men bare med et veldig stort hvis. Et giftig forhold kan bare endres hvis begge parter er like villige til å jobbe med det med mye åpen kommunikasjon, ærlighet, selvrefleksjon og kanskje profesjonell hjelp, både hver for seg og sammen.

Hver av dere må se på egne handlinger og gjøre et indre arbeid. Hvis du eller partneren din ikke er villig til å gjøre en reell innsats, vil ingenting endre seg i forholdet, og det bør avsluttes.

Hvis du heller ikke ser noen forbedring etter å ha tatt disse stegene, kan forholdet være for giftig til å overvinne, og det kan være bedre å legge det bak seg.

2. Vær klar til å forlate forholdet

Før du prøver å håndtere en giftig partner, må du forsikre deg om at selvtilliten og selvfølelsen din er god nok til at du er i stand til å håndtere det hvis vedkommende avslutter forholdet eller du ender opp med å måtte gjøre det slutt. Hvis du ikke er klar ennå, bør du søke hjelp.

Hvis du ønsker å forbedre forholdet til en giftig partner, må du være forberedt på å forlate forholdet hvis ingenting endrer seg. Hvis du ikke gjør det, vil det til syvende og sist vise partneren din at du ikke kommer til å forlate forholdet uansett hva han eller hun gjør.

3. Se opp for denne atferden

“Du kan gjenkjenne et giftig forhold ved at du hele tiden bebreider, klandrer, kritiserer og stiller krav.”

Hvis forholdet ditt er preget av denne atferden, bør du snakke med partneren din om det og bli enige om å jobbe sammen for å få slutt på denne onde sirkelen. Hvis du merker at du faller tilbake til noen av disse atferdene, bør du være oppmerksom på hvordan du eskalerer krangelen med denne giftige atferden.

Det er nyttig å minne deg selv på at du ikke kjemper mot partneren din, men at dere begge kjemper mot kommunikasjonsproblemet. Denne innstillingen om å jobbe sammen kan hjelpe deg med å finne tilbake til partneren din på en naturlig måte.

4. Bruk stemmen din

I giftige forhold går folk ofte på eggeskall for å unngå å gjøre partneren opprørt, noe som kan føre til at bitterhet bygger seg opp over tid. Hvis du er redd for å si noe til partneren din fordi du frykter reaksjonen, må du ikke ignorere det. En del av et godt forhold er at du kan være avslappet og deg selv, og at du enkelt kan ta opp bekymringer.

Partneren din er kanskje ikke klar over at oppførselen hans eller hennes gjør deg skeptisk. Hvis det er noe som plager deg, må du motstå impulsen til å feie det under teppet. Ta deg i stedet tid til å trene stemmebåndet (det er en muskel, så bruk den!) og si hva du føler og hvorfor det kan skape avstand i forholdet.

Be ham om å erkjenne hvordan oppførselen hans påvirker deg, slik at dere kan gjenoppbygge tilliten i forholdet.

5. Begynn å ta plass

I giftige forhold er det ofte en av partene som ikke respekterer seg selv og sine egne behov. Man har meninger, liker og misliker, men gjør hele tiden noe annet enn det man selv mener er riktig. Du vil ikke såre eller gjøre vedkommende opprørt. Over tid kan forholdet bli ensidig, og dine behov blir mindre og mindre synlige.

Hvis du har observert denne dynamikken i forholdet ditt, er det viktig at du sier ifra og ikke fortsetter med denne oppførselen. Hjelp partneren din med å gjenkjenne de giftige mønstrene og syklusene, som omfatter triggere, følelser og atferd. Fortell partneren din hvordan du har det, og at du ønsker å ta plass i forholdet slik at du også føler deg inkludert.

6. Søk hjelp

Et giftig forhold kjennetegnes ved at en eller begge parter føler seg dårligere når de er i forholdet. Det kan handle om selvfølelse, selvtillit eller kroppsbilde. Du føler deg ikke balansert i nærheten av ham eller henne, og det er mer sannsynlig at du føler deg konstant ukomfortabel fordi du prøver å være bedre for å være god nok.

Sunn kjærlighet krever ikke at du gjør deg fortjent til noe. Du er god nok bare ved å være den du er.

Hvis det har kommet til dette stadiet i forholdet ditt, har det erodert til et punkt der du kanskje trenger å involvere en terapeut i samspillet for å se på det objektivt. I en terapeutisk setting får alle hjelp til å heles fra uløste sår, for eksempel personlige traumer eller traumer mellom generasjoner. Det er viktig for par å finne nye, sunnere måter å kommunisere og knytte bånd på.

7. Lær å stole på deg selv og stå fast

Giftige forhold innebærer ofte gaslighting, en kognitiv strategi som brukes til å skape en subtil, ubalansert maktdynamikk for å kontrollere øyeblikket i forholdet. Hvis du hele tiden stiller spørsmål ved din egen følsomhet og dømmekraft, kan det fort føre til at du ikke stoler på dine egne følelser og tanker.

Tankefullhets-øvelser kan hjelpe deg med å lære å stole på deg selv og dine egne opplevelser. Sannheten din er ikke til diskusjon.

Noen metoder: Ta notater eller før dagbok for å legge merke til motsetningene mellom det du blir fortalt og det som virkelig skjer. Hvis du er helt til stede og ikke stiller spørsmål ved reaksjonene dine, vil gaslighteren ha vanskeligheter med å forvrenge virkeligheten. Fortell ham at hans oppfatning ikke stemmer overens med din opplevelse, og hvis han fortsetter å snakke nedlatende til deg, vil du ikke engasjere deg før han er klar til å lytte.

8. Utforsk sammen sunnere måter å uttrykke kritikk på

Konstruktiv kritikk kan være en sunn uttrykksform på alle områder i et forhold. Men når du regelmessig kritiseres på en dømmende eller fordømmende måte som ikke lenger er til hjelp, går du over streken.

Alt blir kritisert. Hver gang du gjør noe, har han en kommentar om hva du gjorde feil eller hvordan du kunne ha gjort det bedre. Til syvende og sist føler du deg ikke verdsatt.

En motgift kan rett og slett være at dere begge lærer dere å pakke kritikken inn i et “komplimentsmørbrød” eller å ha en dialog der dere begge kan lytte til hverandres synspunkter i stedet for en ensidig monolog.

9. Vær forberedt på ubehagelige samtaler

Giftige forhold er ofte fulle av små hvite løgner – på begge sider. Hvis partneren din ofte reagerer hardt når ting ikke går som de vil, eller når dere er uenige, kan det være at du har gjort det til en vane å bare si det de vil høre fordi “det ikke er verdt å forklare sannheten”.

Et sunt forhold er gjensidig, og ærlighet er avgjørende for gjensidig forståelse mellom partnerne (og for at du skal kunne si hva du mener!). Hvis du innser at du er i ferd med å fortelle en hvit løgn, bør du tenke på hva som ville skje hvis du fortalte sannheten i stedet.

Hvis du innser at du nøler med å si noe eller instinktivt ønsker å unngå det ubehagelige, kan du benytte anledningen til å gjøre noe med det. Dette er det perfekte tidspunktet for å øve på effektiv og tydelig kommunikasjon, slik at de små løgnene ikke vokser til større løgner og kommer ut av kontroll.

10. Ikke legg konflikten bak deg uten å planlegge for endring

Det er et mønster med eskalering (følelser som blir sterkere) og brudd (krangler og konflikter) uten at det blir løst på en hensiktsmessig måte. Partene kan la konflikten ligge uten å planlegge for endring eller en annen måte å håndtere den på. Høres dette kjent ut?

Hvis dere har en historie med konfliktunngåelse og mangel på personlig ansvar, må det skapes et trygt rom der begge parter føler at de kan uttrykke sine følelser, behov og ønsker uten å måtte ty til atferden nevnt i punkt 3.

Hvis du eller partneren din kommer fra et hjem der disse problemene ikke blir tatt opp, kan det være at dere ikke har lært å snakke ærlig og direkte om et problem. Med tålmodighet og en positiv tilnærming kan slike samtaler oppmuntres og bli en naturlig måte å håndtere konflikter på uten å bruke denne energien.

Konklusjon

Det er ikke lett å reparere giftige forhold, men med mye arbeid fra begge sider er det mulig. Forsikre deg om at partneren din ønsker å delta, og se etter meningsfulle endringer som gradvis dukker opp gjennom arbeidet ditt.

Husk at du fortjener et sunt og lykkelig forhold som får deg til å føle deg bra. Ikke slå deg til ro med mindre.